Zarządzanie - Lublin

Zarządzanie - Lublin

Zarządzanie - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Zarządzanie

Odkryj kierunek Zarządzanie w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia Lublin 2022 | woj. Lubelskie

Studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

W Lublinie zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 5 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), Politechnice Lubelskiej (POLLUB), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL), Lotniczcej Akademii Wojskowej (LAW), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (UP) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

 

Studenci nauczą się zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, przedsiębiorstwem oraz jakością. Ponadto poznają zasady wykorzystywania technik marketingowych w praktyce, a także rozwiną zdolności z obszaru finansów i rachunkowości. Co więcej, rozwiną kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji, a także dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić negocjacje.

Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w Lublinie: e-przedsiębiorczość, menadżer produktu, zarządzanie firmą, zarządzanie hr, zarządzanie innowacjami, zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, e-biznes & zarządzanie firmą, e-biznes i nowoczesne formy marketingu.

Po ukończeniu studiów można objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej, firmach doradczych, instytucjach finansowych, działach PR oraz HR oraz w firmach marketingowych i reklamowych.

 

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 29 tys. kandydatów. W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 700 osób) chciało studiować zarządzanie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie na jedno miejsce przypadło ponad 6 kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3515 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Economics stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku economics

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Lublinie?

Kierunek zarządzanie w Lublinie zapewnia gruntowne wykształcenie, które w szerokim zakresie może być wykorzystywane w różnych firmach, korporacjach czy po prostu branżach. Z tego powodu bardzo wiele osób decyduje się na rozpoczęcie tego typu studiów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy

 

By zwiększyć swoje szanse na znalezienie się na listach zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdują się: język obcy nowożytny,inormatyka, filozofia, matematyka, geografia czy historia. Zdecyduj, w czym czujesz się najlepiej i zadbaj o przygotowanie na najwyższym poziomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

 

Uczelnie w Lublinie dążą do komfortu studiowania, dlatego kierunek zarządzanie proponują przyszłym kandydatom w dwóch wariantach – stacjonarnym i niestacjonarnym. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które z jakichś powodów nie mogą pozwolić sobie na studiowanie dzienne i regularny tryb nauki. Pamiętaj jednak o tym, że tryb zaoczny wiąże się z dodatkową opłatą nawet na uczelniach publicznych i nie gwarantuje zrealizowania programu studiów w całości, dlatego musisz liczyć się z koniecznością samodzielnego dokształcania.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Kiedy czytamy definicje zarządzania, zdania są naprawdę podzielone. Jedni mówią, że zarządzanie polega w dużej mierze na kierowaniu ludźmi. Inni, że chodzi o podejmowanie decyzji. Jeszcze kolejni uważają, że chodzi o zarządzanie zasobami finansowymi czy gospodarczymi. Pojawiają się także ogólne opinie na temat tego, że dobre zarządzanie potrafi przedłożyć to, co ważne nad to, co pilne. Ile osób, tyle opinii. Nie ulega jednak wątpliwości, że studia na kierunku zarządzanie to bardzo rozwojowa dziedzina nauki, która swoim przedstawicielom może zaoferować wiele możliwości.

Kandydaci na tego typu kierunek powinni wykazywać się odpowiedzialnością, zdolnościami kierowniczymi i dużą uwagą. Cechy te z pewnością ułatwią im pracę na stanowiskach menedżerskich. Jeśli jesteś także osobą kreatywną i interesuje Cię sprawne kierowanie poszczególnymi działami w największych firmach i korporacjach, kierunek zarządzanie w Lublinie może być idealny właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie możesz studiować na wielu uczelniach, ponieważ jest to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów ostatnich lat. W swojej ofercie ma go Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, a także Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie w Lublinie zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu marketingu, zarządzania i zjawisk społeczno-gospodarczych. Z tego powodu z powodzeniem znajdują zatrudnienie w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations, a nawet agencjach marketingowych i reklamowych.

Studenci przygotowywani są do objęcia takich stanowisk jak specjalista organizacji i zarządzania, specjalista do spraw analiz i sprawozdawczości, kierownik lub dowódca zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, menedżer lub kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego tak wiele osób interesuje się tego typu studiami.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia może się nieco różnić w zależności od specyfiki uczelni. Przedmioty realizowane na studiach związanych z zarządzaniem opierają się na wiedzy nie tylko społecznej, ale i matematycznej.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • podstawy finansów i  rachunkowości,
 • trening interpersonalny,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • nauka o organizacji
 • i wiele innych.

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak zarządzanie oferują także wiele interesujących specjalizacji. Na zarządzaniu możesz realizować na przykład: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie rozwojem regionalnym, wycenę nieruchomości czy specjalność przygotowującą do funkcji menadżer produktu. Warto  przejrzeć poszczególne oferty na stronach internetowych uczelni w Lublinie, ponieważ utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowania studentów w danym roku.

Studia zarządzanie pozwalają swoim absolwentom szczycić się wszechstronną wiedzą i nowoczesnym myśleniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi, zarządzania firmą. Rozwijają także praktyczne umiejętności, które wpływają na skuteczne zarządzanie projektami, budowanie relacji z klientami, opracowywanie i realizowanie strategii marketingowych, negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów. Dodatkowym atutem będą zdolności kreatorskie, które w sposób praktyczny kierunek zarządzanie pozwoli wykorzystać absolwentom w pracy w firmach w Polsce lub za granicą.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku zarządzanie w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy już po uzyskaniu stopnia licencjata. Stopień drugi trwa cztery semestry i kończy się egzaminem magisterskim.

Co ważne, by podjąć studia drugiego stopnia, możesz być absolwentem innego kierunku, który tematycznie obejmuje podstawową wiedzę z zakresu dziedziny nauki jaką jest zarządzanie. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, a dodatkowo zapewniają rozwinięcie poszczególnych kompetencji również w zakresie dodatkowych specjalności, które studenci wybierają podczas każdego realizowanego poziomu edukacji. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Lublinie?

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Lublinie?

Absolwenci formułują i analizują problemy organizacji, przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, a wykorzystują przy tym metody ilościowe i jakościowe odnoszące się do prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych. Absolwenci przeprowadzają także ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczą w procesach podejmowania decyzji zarówno operacyjnych, jak i taktycznych.

Absolwenci kierunku zarządzanie w Lublinie mogą spodziewać się wielu możliwości zatrudnienia. Przede wszystkim znajdują je w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach konsultingowych, agencjach marketingowych i reklamowych, firmach szkoleniowych, bankach, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych, Public Relations, ośrodkach pomocy społecznej, biurach karier, marketingu, usługach, przemyśle, sprzedaży, biznesie, doradztwie, Human Resources, działach HR, doradztwie konsultingowym, na produkcji czy jako Headhunter.

Studenci specjalizują się w różnych dziedzinach, dążąc do doskonałości w zakresie najbardziej interesujących ich kwestii, które oferuje kierunek zarządzanie. Po ukończeniu studiów w Lublinie stają się menedżerami bądź kierownikami średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, specjalistami do spraw analiz i sprawozdawczości, specjalistami organizacji i zarządzania, kierownikami i dowódcami zespołów w strukturach bezpieczeństwa państwa.

Perspektywy rozwoju zawodowego są bardzo duże, zwłaszcza że absolwenci studiów zarządzanie w Lublinie pracują w sektorze zarówno prywatnym, jak i publicznym, w małych lub większych firmach czy przedsiębiorstwach. Zdobywają wszechstronne wykształcenie w zakresie zarządzania, marketingu, reklamy, public relations czy negocjacji. Rozwijanie kompetencji językowych pozwala na późniejsze podjęcie pracy w kraju lub za granicą albo na współpracę z międzynarodowymi korporacjami.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnice Lubelskiej, Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II, jako specjalność na Lotniczej Akadmii Wojskowej, jako specjalność na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 119 miejsc, a Politechnika Lubelska 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawała II.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3515 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Zarządzanie studia w Lublinie - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Lublinie?

Studia związane z zarządzaniem od lat cieszą się niegasnącą popularnością, zwłaszcza wśród osób, które myślą o rozwijaniu zdolności menedżerskich lub założeniu własnej działalności gospodarczej. Idealny kandydat na tego typu studia powinien:

 • być pewny siebie i mieć zdolności przywódcze i kierownicze;
 • być osobą kreatywną, a także potrafić radzić sobie w kryzysowych sytuacjach;
 • mieć zdolności matematyczne lub wykazywać zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli dostrzegasz w sobie podobne cechy, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu chętnych. Jeśli poważnie myślisz o studiowaniu zarządzania, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wśród wybranych przedmiotów szczególnie punktowane będą te zdawane na poziomie rozszerzonym. Weź pod uwagę język obcy nowożytny, matematykę, geografię i historię. Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki, a tym samym najwyższe miejsca na listach przyjętych. Możesz przemyśleć udział na przykład w Olimpiadzie Matematycznej czy Olimpiadzie Geograficznej. Zdecyduj, w czym czujesz się najlepszy i rozpocznij przygotowania, by zapewnić sobie miejsce na listach zakwalifikowanych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, a także zaświadczeń odwołujących się do osiągnięć uzyskanych w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

studia zarządzanie i marketing w Lublinie

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Kierunek zarządzanie w Lublinie to bardzo rozwojowy kierunek studiów, który przyciąga do siebie rzeszę studentów.

Michał, student drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Specjalizuję się w marketingu. Naprawdę mi się to podoba. Studia na kierunku zarządzanie pozwoliło mi zrozumieć, jak działa firma, a ta wiedza na pewno przysłuży mi się, gdy postanowię zbudować własne imperium. Wszyscy chcemy przecież dynastii.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki zarządzanie i marketing w Lublinie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)