Matematyka - Wrocław

Matematyka - Wrocław

Studia na kierunku matematyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Wrocławska

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

13.11.2023

Matematyka studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Matematyka - Wrocław
Studia na kierunku matematyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studenci matematyki poznają różne metody obliczeniowe, pozwalające na prowadzenia analiz zjawisk ekonomicznych, społecznych, czy przyrodniczych. Program obejmuje zazwyczaj zajęcia, związane np. ze statystyką, inżynierią finansową, czy programowaniem i analizą danych. Absolwenci nie powinni mieć problemów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik przetwarzania informacji.

Absolwenci kierunku często realizują swoją karierę w zawodzie nauczyciela. Jednak nie jest to jedyna opcja dla osób, które ukończyły te studia – mogą pracować w bankowości, IT, ubezpieczeniach, przemyśle, czy administracji. Zdobyta wiedza może również przydać się w pracy w placówkach naukowo-badawczych.

 

Uczelnie

We Wrocławiu matematykę możesz studiować w ramach kierunku 2 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Matematyki PWR) oraz Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki UWR).

 

Specjalności

Współczesne studia z matematyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku matematyka we Wrocławiu: analiza danychmatematyka aktuarialno-finansowamatematyka informatycznamatematyka ogólnamatematyka stosowanamatematyka teoretyczna.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka we Wrocławiu?

Kierunek matematyka we Wrocławiu wzbudza bardzo duże zainteresowanie kandydatów na studia. Zasady rekrutacyjne uwzględniają zdawanie wyłącznie na poziomie rozszerzonym matematyki, a z przedmiotów dodatkowych: fizyki, fizyki i astronomii bądź informatyki. Oczywiście musisz zdać także obowiązkowe przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematykę.

Dodatkowych punktów lub zwolnienie z egzaminu maturalnego zapewnią Ci wysokie wyniki uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zweryfikuj ustalenia kwalifikacyjne na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Pamiętaj, że w zależności od wybranej uczelni wymagania mogą się nieco różnić.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Matematyka w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Georg Cantor uważał, że „istota matematyki zawiera się w jej wolności”. Matematyka kształtuje nie tylko nauki ścisłe, ale i humanistyczne. Jej źródło odnaleźć można w mechanice klasycznej, mechanice statycznej, ekonomii, lingwistyce matematycznej, teorii gier, a nawet w politologii w przypadku teorii głosowań.

Studia matematyczne wymagają szczególnego obycia w matematyce i swego rodzaju potencjału, który pozwoli w najwyższym stopniu zgłębiać tajniki wiedzy w tej dziedzinie nauki. Uczelnie we Wrocławiu wspierają swoich studentów i pomagają im nadrobić matematyczne zaległości. Matematyka wymaga także zainteresowania informatyką i nowościami technologicznymi. Jest to bardzo ważny kierunek teoretyczny, który swoją wiedzą wspiera niemal wszystkie dziedziny nauk ścisłych i techniki.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku matematyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauk. To na niej bazuje bardzo wiele innych dziedzin nauki jak, chociażby informatyka. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie studia matematyczne, znajdziesz poniżej. Program kształcenia w zakresie matematyki realizują najlepsi w swojej dziedzinie specjaliści, którzy kreują młode pokolenia matematyków, analityków i programistów.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • algebra liniowa
 • analiza matematyczna
 • kombinatoryka
 • programowanie
 • modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi
 • programowanie i analiza danych
 • wstęp do arytmetyki
 • inżynieria finansowa

 

Program kształcenia opiera się na zajęciach matematycznych i informatycznych, które realizowane są w formie  ćwiczeń, laboratoriów, wykładów i seminariów.

Ile trwają studia na kierunku matematyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Matematyka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Absolwenci matematyki nie są powiązani jedynie z szeroko pojętą dydaktyką i pracą naukową. Studia we Wrocławiu umożliwiają zatrudnienie w charakterze aktuariusza, quanta, analityka ryzyka, analityka finansowego, statystyka, analityka bankowego, programisty, nauczyciela, naukowca. Poszczególne stanowiska zależą często od realizowanej specjalności. Studenci kształcą się szczegółowo w matematyce stosowanej, analizie danych, matematyce aktuarialno-finansowej, nauczycielskiej, teoretycznej, a także w ekonomii.

Absolwenci pracują także w:

 • instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, statystycznych
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • instytucjach, w których stosowane są metody matematyczne (zarówno teoretyczne, jak i komputerowe)

 

Zatrudniani są jako analitycy giełdowi, analitycy kredytowi, doradcy emerytalni, analitycy baz danych, statystycy, analitycy ubezpieczeniowi, doradcy ubezpieczeniowi, pracownicy instytucji finansowych.

Gdzie studiować na kierunku matematyka we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim oraz Politechnice Wrocławskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek matematyka we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek matematyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Matematyki) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek matematyka we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Matematyka Wrocław studia i stopnia

Matematyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Matematyka Wrocław studia stacjonarne

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia