Administracja studia II stopnia - Poznań

Administracja studia II stopnia - Poznań

Administracja studia II stopnia - Poznań

Studia II stopnia w Poznaniu

administracja

Odkryj administracje w Poznaniu i i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia II stopnia (magisterskie) Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku administracja w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia II stopnia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek administracja w Poznaniu?

Aby dostać się na kierunek administracja w Poznaniu powinieneś przedstawić dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów, których listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych uczelni wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Poznaniu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Początki administracji mają bezpośredni związek z powstaniem państwowości. Jej źródeł można doszukiwać się już w starożytności, kiedy to wyodrębniły się pierwsze despotie, takie jak Egipt czy Persja oraz inne państwa posiadające własny zarząd. Jednak zasady współczesnej administracji publicznej wykształciły się dopiero w XVIII wieku. Od tego czasu zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronne wykształcenie i gruntowne przygotowanie zawodowe z zakresu tej dziedziny, nieustannie rośnie. Odpowiedzią na podobne potrzeby i tendencje panujące na obecnym rynku pracy jest kierunek administracja w Poznaniu.

Idealnymi kandydatami na studia prawnicze będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z obszaru nauk administracyjnych, prawniczych, społecznych i ekonomicznych, które chciałyby nadal rozwijać się w tym kierunku. Dodatkowym atutem będzie posiadanie zdolności organizacyjnych, odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to aplikuj na kierunek administracja w Poznaniu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia prawnicze w Poznaniu cieszą się coraz większą popularnością wśród studentów, dlatego też uczelnie decydują się na zamieszczenie w swojej ofercie kierunków związanych z tą tematyką. W dziale poniżej znajdziesz aktualną listę poznańskich uczelni, na których możesz zrealizować kierunek administracja.

W czasie studiów magisterskich na kierunku administracja będziesz miał możliwość ugruntowania wiedzy zdobytej podczas poprzednich etapów nauczania i wzbogacenia jej o nowe, niezwykle istotne elementy. Jako student, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat różnorodnych dziedzin prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, co zwiększy twoje szanse na karierę międzynarodową. 

Ponadto, zaznajomisz się z niezwykle złożoną dziedziną, jaką stanowią finanse i rachunkowość i nauczysz się stosować jej założenia w praktyce. W planie zajęć znajdzie się także lektorat z wybranego języka obcego, na którym poznasz specjalistyczną terminologię branżową. Wybrane uczelnie wyższe, zdecydowały się na realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, dzięki którym będziesz mógł rozwinąć swoją wiedzę z konkretnego obszaru tematycznego.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku administracja w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Poznaniu trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie uzyskasz dyplom magistra.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja w Poznaniu nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dopasowanej do swojego wykształcenia pracy. Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej.

Doskonale odnajdziesz się jako pracownik:

  • Urzędu Skarbowego
  • Izby Skarbowej
  • Urzędu Celnego
  • administracji sądowej

 

Równie ciekawą i perspektywiczną opcją może być związanie swojej przyszłości ze służbami mundurowymi, między innymi z Policją czy Strażą Miejską. Co więcej, możesz wykonywać obowiązki pracownika administracyjnego zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych. Absolwenci często obejmują także stanowiska kierownicze i menedżerskie.

Gdzie studiować na kierunku administracja (studia II stopnia) w Poznaniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (studia II stopnia) w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki prawnicze i administracja w Poznaniu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Poznaniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)