Studia II stopnia magisterskie Poznań

Studia II stopnia magisterskie Poznań

Studia II stopnia magisterskie Poznań

Studia magisterskie

w Poznaniu 2023

Odkryj studia II stopnia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Poznań (magisterskie)

Studia II stopnia w Poznaniu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Poznaniu

Kierunki studiów - Poznań: znaleziono 210

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online II stopnia online
Akustyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka danych ekonomicznych II stopnia stacjonarne
Analityka kryminalistyczna i sądowa II stopnia niestacjonarne
Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
Analiza i przetwarzanie danych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja II stopnia stacjonarne
Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Archeometria II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bałkanistyka II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka II stopnia stacjonarne
Biologia stosowana II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna II stopnia stacjonarne
Biotechnology II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business management II stopnia stacjonarne
Central europe in the international perspective II stopnia stacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia materiałowa II stopnia stacjonarne
Chemical technology II stopnia stacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Environmental protection II stopnia stacjonarne
Etnolingwistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Poznaniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 140 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 133 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 42 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Kierunki studiów: 25 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 96 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Politechnika Poznańska

Kierunki studiów: 40 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 22 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 29 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Poznaniu - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Poznaniu

Niestety studia licencjackie nie zawsze w pełni satysfakcjonują lub nie dają pełnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Wielokrotnie studia pierwszego stopnia trzeba uzupełniać studiami drugiego stopnia, które gwarantują dodatkowe kompetencje i rozwinięcie potrzebnych umiejętności. Studia magisterskie w Poznaniu mogą być zarówno kontynuacją studiów licencjackich lub inżynierskich na tym samym kierunku, jak i uzupełnieniem w ramach kierunków innych bądź pokrewnych.

Nie ulega wątpliwości, że w obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się na studia, ponieważ wykształcenie średnie nie zawsze jest wystarczające dla przyszłych pracodawców. Absolwenci studiów pierwszego stopnia w Poznaniu zdają sobie również sprawę z faktu, że każdy następny etap kształcenie, a także dodatkowe kursy i szkolenia pozwalają zajmować coraz to wyższe stanowiska pracy, a co za tym idzie, wpływają na zwiększającą się płacę.

Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia to praktyczne rozwiązanie, które nie pozwala zamykać się na jedną dziedzinę nauki i umożliwi kształcenie w zakresie dodatkowych kierunków studiów. Rekrutacja na studia magisterskie uwzględnia wyniki uzyskane na studiach licencjackich bądź magisterskich, czasem przewiduje także rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy wstępne. Studia drugiego stopnia w Poznaniu umożliwiają także wzięcie udziału w wymianach międzymiastowych i międzynarodowych lub podjęcie stażu bądź pracy w wymarzonych firmach i instytucjach.

 

Opinie (0)