Informatyka studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Informatyka studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Informatyka studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

informatyka

Odkryj informatykę w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Informatyka studia II stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Pokaż więcej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Trójmieście?

Postępowanie rekrutacyjne na kierunku informatyka w Trójmieście jest otwarty zwłaszcza dla absolwentów studiów licencjackich bądź inżynierskich w zakresie nauk ścisłych lub technicznych. W zależności od wybranej uczelni kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna bądź egzamin wstępny.

Absolwenci dyscyplin informatycznych mogą ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu wstępnego. Uwzględniane są także oceny uzyskane na dyplomie ukończenia pierwszego stopnia studiów informatycznych bądź im pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2021
do 31.10.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2021
do 31.10.2021
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Przedmioty:

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
190
II stopnia:
65
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
80
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
142,64
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
68,84
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki informatyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Informatyka stoi otworem dla osób zainteresowanych naukami technicznymi, najnowszymi technologiami oraz oprogramowaniami informatycznymi. Studia magisterskie są idealne dla osób, które chcą poszerzyć zdobytą już wiedzę w zakresie informatyki lub zyskać zupełnie nowe perspektywy poznawcze i udoskonalić swoją pozycję absolwenta na rynku pracy.

Kierunek wymaga od kandydatów obsługi najważniejszych programów, znajomości działania komputera, a także umiejętności projektowych bądź programistycznych. Odnajdą się tutaj osoby, które nie mają problemów z naukami ścisłymi. Będziesz mógł/mogła zająć się prowadzeniem obliczeń naukowo-badawczych, tworzeniem nowoczesnych aplikacji internetowych, a także elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia informatyczne nie tracą na wartości, ponieważ branża IT nieustannie się rozwija. Drugi stopień umożliwi poszerzenie zdobytych wiadomości i umiejętności. Uczelnie w Trójmieście dbają o wysoki poziom kształcenia, dlatego program studiów opracowywany jest przez najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Studenci uczęszczają na przedmioty obligatoryjne, fakultatywne i specjalizacyjne. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz:

 • projektowanie systemów informatycznych
 • języki formalne i złożoność obliczeniowa
 • zarządzanie systemami i sieciami informatycznymi
 • projektowanie sieci komputerowych
 • technologie przetwarzania danych przestrzennych
 • mobilne aplikacje multimedialne

 

Niektóre treści są zupełnie nowe, inne utrwalają materiał przepracowany już na studiach licencjackich/inżynierskich.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak informatyka możesz realizować na studiach drugiego stopnia, które w zależności od wybranej uczelni mogą trwać od trzech do czterech semestrów. Ukończenie kształcenia w tym zakresie równoważne jest z tytułem magistra bądź magistra inżyniera. Studia magisterskie pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje, a tym samym zwiększają szanse na awans zawodowy.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Absolwenci informatyki nie mogą narzekać na barak pracy. Przede wszystkim studia w Trójmieście umożliwiają zatrudnienie w charakterze:

 • specjalisty ds. analiz gospodarczych
 • specjalisty ds. aktuarialnych
 • specjalisty w instytucjach badań rynkowych i marketingowych
 • integratora lub konsultanta systemów ERP
 • projektanta zaawansowanych systemów i usług informatycznych
 • analityka lub projektanta systemów informatycznych
 • projektanta baz danych
 • administratora bezpieczeństwa informacji

 

Odnajdziesz się w pracy w firmach, które wytwarzają oprogramowanie komputerowe bądź systemy internetowe, a także w administracji systemów i sieci komputerowych, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów ds. oceny ryzyka ubezpieczeń, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi, analityka rynku pieniężnego. Stanowisko pracy uzależnione jest bardzo często od realizowanej specjalności.

Komentarze (0)