Geografia i geoinformacja

Geografia i geoinformacja

Dodaj do ulubionych

Geografia i geoinformacja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku geografia i geoinformacja
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności geografia i geoinformacja możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | geografia i geoinformacja - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, a także wykorzystania jej w rozwoju społeczno-gospodarczym, ochronie i kształtowaniu środowiska.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Geografia i geoinformacja najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako wykonawcy badań środowiska, specjaliści ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, specjaliści ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego czy analitycy badań społeczno-ekonomicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Geografia i geoinformacja wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geografia i geoinformacja:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Geografia i geoinformacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Geografia i geoinformacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia i geoinformacja studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia i geoinformacja studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia i geoinformacja

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Geografię i geoinformację:

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. metodologii badań geograficznych, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, kartografii, klimatografii czy meteorologii. Umiejętności, które mogą zdobyć podczas studiów, dotyczą np. sporządzania opracowań ekofizjograficznych, dokumentacji projektowej formy ochrony przyrody oraz planu ochrony tej formy czy wykonania analizy przestrzenno-czasowej z wykorzystaniem metod geostatystycznych.

Program studiów zakłada, że studenci kierunku Geografia i geoinformacja zdobędą przede wszystkim umiejętności praktyczne, które mogą okazać się przydatne na rynku pracy. Dotyczą one dziedzin takich jak m.in. procedury inwestycyjne, prawne podstawy gospodarowania środowiskiem geograficznym, zagrożenia cywilizacyjne czy katastrofy naturalne.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Geografia i geoinformacja: geografia przemysłu i usług, geograficzne systemy informacyjne czy ochrona przyrody i krajobrazu.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA?

Geografia i geoinformacja to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, a jego głównym celem jest uzyskanie przez studentów wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji związanych z gospodarką, z wykorzystaniem instrumentów tworzenia i analizowania danych geoprzestrzennych.

Kierunki studiów takie jak Geografia i geoinformacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie studiów, a także wykorzystanie ich w praktyce poprzez co semestralne praktyki.

Program studiów zakłada, że studenci zdobędą takie umiejętności jak np. ocena przydatności warunków rzeźby terenu i geologii do zabudowy, tworzenie i analizowanie map czy ocena tendencji rozwojowych środowiska fizyczno-geograficznego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA?

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako specjaliści obsługi baz GIS, analitycy badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego czy analitycy baz przestrzennych. Mogą również pracować w jednostkach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.

Absolwenci kierunku Geografia i geoinformacja mogą znaleźć zatrudnienie także jako projektanci terenów naturalnych i zurbanizowanych, eksperci geograficznych systemów informacji przestrzennej czy wykonawcy badań różnych elementów środowiska przyrodniczego oraz ich stanu. Po uzyskaniu kompetencji pedagogicznych mogą także zostać nauczycielami geografii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geografia i geoinformacja:

 • jednostki administracji samorządowej i państwowej,
 • specjalista obsługi baz GIS,
 • analityk badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska,
 • analityk baz przestrzennych,
 • projektant terenów naturalnych i zurbanizowanych,
 • ekspert geograficznych systemów informacji przestrzennej,
 • nauczyciel geografii.

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Geograficzne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski