Geografia i geoinformacja

Geografia i geoinformacja

Studia na kierunku geografia i geoinformacja możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Opolski

Geografia i geoinformacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Geografia i geoinformacja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku geografia i geoinformacja
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geografia i geoinformacja rozpocznie się 19 kwietnia 2024 r. i potrwa do 22 lipca 2024 r. | geografia i geoinformacja - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku geografia i geoinformacja możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | geografia i geoinformacja - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, a także wykorzystania jej w rozwoju społeczno-gospodarczym, ochronie i kształtowaniu środowiska.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Geografia i geoinformacja najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, matematyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako wykonawcy badań środowiska, specjaliści ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, specjaliści ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego czy analitycy badań społeczno-ekonomicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Geografia i geoinformacja wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geografia i geoinformacja:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geografia i geoinformacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Geografię i geoinformację:

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. metodologii badań geograficznych, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, kartografii, klimatografii czy meteorologii. Umiejętności, które mogą zdobyć podczas studiów, dotyczą np. sporządzania opracowań ekofizjograficznych, dokumentacji projektowej formy ochrony przyrody oraz planu ochrony tej formy czy wykonania analizy przestrzenno-czasowej z wykorzystaniem metod geostatystycznych.

Program studiów zakłada, że studenci kierunku Geografia i geoinformacja zdobędą przede wszystkim umiejętności praktyczne, które mogą okazać się przydatne na rynku pracy. Dotyczą one dziedzin takich jak m.in. procedury inwestycyjne, prawne podstawy gospodarowania środowiskiem geograficznym, zagrożenia cywilizacyjne czy katastrofy naturalne.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Geografia i geoinformacja: geografia przemysłu i usług, geograficzne systemy informacyjne czy ochrona przyrody i krajobrazu.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA?

Geografia i geoinformacja to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, a jego głównym celem jest uzyskanie przez studentów wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji związanych z gospodarką, z wykorzystaniem instrumentów tworzenia i analizowania danych geoprzestrzennych.

Kierunki studiów takie jak Geografia i geoinformacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie studiów, a także wykorzystanie ich w praktyce poprzez co semestralne praktyki.

Program studiów zakłada, że studenci zdobędą takie umiejętności jak np. ocena przydatności warunków rzeźby terenu i geologii do zabudowy, tworzenie i analizowanie map czy ocena tendencji rozwojowych środowiska fizyczno-geograficznego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA?

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GEOINFORMACJA

Studia na kierunku Geografia i geoinformacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako specjaliści obsługi baz GIS, analitycy badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego czy analitycy baz przestrzennych. Mogą również pracować w jednostkach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.

Absolwenci kierunku Geografia i geoinformacja mogą znaleźć zatrudnienie także jako projektanci terenów naturalnych i zurbanizowanych, eksperci geograficznych systemów informacji przestrzennej czy wykonawcy badań różnych elementów środowiska przyrodniczego oraz ich stanu. Po uzyskaniu kompetencji pedagogicznych mogą także zostać nauczycielami geografii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geografia i geoinformacja:

 • jednostki administracji samorządowej i państwowej,
 • specjalista obsługi baz GIS,
 • analityk badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska,
 • analityk baz przestrzennych,
 • projektant terenów naturalnych i zurbanizowanych,
 • ekspert geograficznych systemów informacji przestrzennej,
 • nauczyciel geografii.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia i geoinformacja studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia i geoinformacja studia I stopnia

Zobacz inne kierunki geograficzne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki geograficzne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Geografia i geoinformacja

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)