Studia miejskie studia - kierunek studiów

Świat, w którym żyjemy zmienia się nieustannie, infrastruktury się rozwijają, wielkie miasta i metropolie zaczynają rządzić przestrzenią społeczną oraz wychodzić ze swoich starych granic, dołączając do siebie kolejne dzielnice, zabudowania tworząc w ten sposób super-aglomeracje. Największymi aglomeracjami na świecie mogą pochwalić się takie miasta jak Tokio, Meksyk, Szanghaj, Nowy York, Bombaj, Seul, Sao Paulo oraz wiele innych, w większości azjatyckich miast. W Europie największą aglomeracją jest Londyn oraz Paryż, zaś polska Warszawa plasuje się dopiero na dwieście dziewiątym miejscu światowego zestawienia. Obiekty takie jak super-aglomeracje potrzebują wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie odpowiednio zarządzać tak dużymi skupiskami ludzi i infrastruktury ułatwiającej im wzajemne komunikowanie się, miejsca pracy, transport, przestrzeń publiczną. Podsumowując - urbanistyka zaczyna rządzić otoczeniem i właśnie dlatego zrodziła się potrzeba na eksperów w tej dziedzinie.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów jest tak skonstruowany, aby łączyć różne dziedziny nauki, takie jak nauki o Ziemi, nauki biologiczne, nauki społeczne, nauki ekonomiczne, częściowo nauki prawne oraz obszar nauk technicznych. W związku z tym w Twoim planie zajęć znajdą się rozmaite przedmioty, które dostarczą Ci niezbędnej wiedzy, na przykład takie jak osadnictwo miejskie, systemy osadnicze, sozologia miast, infrastruktura obszarów zurbanizowanych, samorząd terytorialny, branding miejski i regionalny, ruchy miejskie, podstawy socjologii, funkcje uzdrowiskowe miast, zastosowania GIS w zarządzaniu przestrzenią miejską, turystyka w miastach, zieleń miejska, biometeorologia człowieka w mieście, hydrologia obszarów zurbanizowanych, miasto i mapa, klimat i bioklimat miasta, gleby miejskie, technologie informacyjne, zagrożenia przyrodnicze w miastach, gospodarka nieruchomościami, Smart City, metabolizm miasta, odnawialne źródła energii w mieście, fundusze UE jako czynnik rozwoju miast czy planowanie przestrzenne miasta i strefy podmiejskiej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku studia miejskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA MIEJSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku studia miejskie

UCZELNIE, GDZIE STUDIA MIEJSKIE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Specjalności na kierunku socjologia

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIA MIEJSKIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia miejskie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy o funkcjonowaniu i rozwoju miast
 • prawa i administracji
 • projektowania przestrzennego
 • statystyki i informatyki
 • zarządzania infrastrukturą miejską

Jak wyglądają studia na kierunku studia miejskie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek studia miejskie można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma szansę wybrać opcję dopasowaną do swoich planów i potrzeb. W przypadku studiów dziennych, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia zaoczne będziesz brał udział w zjazdach realizowanych w wybranej weekendy semestru.

Program nauczania na powyższym kierunku oscyluje wokół nauk ekonomicznych i społecznych, dlatego też po jego ukończeniu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na powyższe studia ekonomiczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk politycznych, gospodarczych czy społecznych. Jako student będziesz mógł korzystać z bogatej oferty zajęć, warsztatów i wykładów oscylujących wokół tej tematyki. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 • dialog społeczny
 • miasto i mapa
 • podstawy ekonomii
 • podstawy socjologii

W czasie studiów dowiesz się więcej na temat rozwoju gospodarczego i urbanistycznego miast. Ponadto, zyskasz specjalistyczną wiedzę z obszaru współczesnej polityki i gospodarki oraz poznasz regulacje prawa gospodarczego i administracyjnego. Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalnościowych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako że studia miejskie charakteryzują się praktycznym programem nauczania, to jako student będziesz miał okazję wykształcić wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W czasie studiów nauczysz się korzystać z zaawansowanych technologii informatycznych stosowanych do analizy danych czy procesów przestrzennych.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób planować rozwój i zagospodarowanie miast, a także jak prawidłowo wykonywać analizę ekonomiczną i gospodarczą. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz doświadczenie i poznasz specyfikę branży ekonomicznej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA MIEJSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA MIEJSKIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia miejskie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast jeżeli wybierzesz studia magisterskie, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA MIEJSKIE STUDIA I STOPNIA

STUDIA MIEJSKIE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia miejskie

Absolwent kierunku studia miejskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • agencjach rozwoju regionalnego
 • spółkach i zakładach komunalnych
 • biurach i agencjach turystycznych
 • instytucjach kultury
 • firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA MIEJSKIE

Komentarze (0)