Studia miejskie

Studia miejskie

Studia na kierunku studia miejskie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studia miejskie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Studia miejskie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku studia miejskie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Studia miejskie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia miejskie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie studia miejskie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Studia miejskie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Studia miejskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku studia miejskie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku studia miejskie rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 15 września 2024 r. | studia miejskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku studia miejskie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | studia miejskie - uczelnie >

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku studia miejskie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, matematyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia miejskie:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia miejskie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia miejskie

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku studia miejskie: ekonomia, filozofia, historia gospodarcza, prawo gospodarcze, socjologia.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby łączyć różne dziedziny nauki, takie jak nauki o Ziemi, nauki biologiczne, nauki społeczne, nauki ekonomiczne, częściowo nauki prawne oraz obszar nauk technicznych.

W związku z tym w Twoim planie zajęć znajdą się rozmaite przedmioty, które dostarczą Ci niezbędnej wiedzy, na przykład takie jak osadnictwo miejskie, systemy osadnicze, sozologia miast, infrastruktura obszarów zurbanizowanych, samorząd terytorialny, branding miejski i regionalny, ruchy miejskie, podstawy socjologii, funkcje uzdrowiskowe miast, zastosowania GIS w zarządzaniu przestrzenią miejską, turystyka w miastach, zieleń miejska, biometeorologia człowieka w mieście, hydrologia obszarów zurbanizowanych, miasto i mapa, klimat i bioklimat miasta, gleby miejskie, technologie informacyjne, zagrożenia przyrodnicze w miastach, gospodarka nieruchomościami, Smart City, metabolizm miasta, odnawialne źródła energii w mieście, fundusze UE jako czynnik rozwoju miast czy planowanie przestrzenne miasta i strefy podmiejskiej.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy o funkcjonowaniu i rozwoju miast
 • prawa i administracji
 • projektowania przestrzennego
 • statystyki i informatyki
 • zarządzania infrastrukturą miejską

Jak wyglądają studia na kierunku studia miejskie?

Świat, w którym żyjemy zmienia się nieustannie, infrastruktury się rozwijają, wielkie miasta i metropolie zaczynają rządzić przestrzenią społeczną oraz wychodzić ze swoich starych granic, dołączając do siebie kolejne dzielnice, zabudowania tworząc w ten sposób super-aglomeracje.

Największymi aglomeracjami na świecie mogą pochwalić się takie miasta jak Tokio, Meksyk, Szanghaj, Nowy York, Bombaj, Seul, Sao Paulo oraz wiele innych, w większości azjatyckich miast. W Europie największą aglomeracją jest Londyn oraz Paryż, zaś polska Warszawa plasuje się dopiero na dwieście dziewiątym miejscu światowego zestawienia.

Obiekty takie jak super-aglomeracje potrzebują wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie odpowiednio zarządzać tak dużymi skupiskami ludzi i infrastruktury ułatwiającej im wzajemne komunikowanie się, miejsca pracy, transport, przestrzeń publiczną. Podsumowując - urbanistyka zaczyna rządzić otoczeniem i właśnie dlatego zrodziła się potrzeba na eksperów w tej dziedzinie.


1. Typ i tryb studiów

Kierunek studia miejskie można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma szansę wybrać opcję dopasowaną do swoich planów i potrzeb. W przypadku studiów dziennych, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia niestacjonarne będziesz brał udział w zjazdach realizowanych w wybranej weekendy semestru.

Program nauczania na powyższym kierunku oscyluje wokół nauk ekonomicznych i społecznych, dlatego też po jego ukończeniu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

Studia na kierunku Studia miejskie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na powyższe studia ekonomiczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk politycznych, gospodarczych czy społecznych. Jako student będziesz mógł korzystać z bogatej oferty zajęć, warsztatów i wykładów oscylujących wokół tej tematyki. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 • dialog społeczny
 • miasto i mapa
 • podstawy ekonomii
 • podstawy socjologii

W czasie studiów dowiesz się więcej na temat rozwoju gospodarczego i urbanistycznego miast. Ponadto, zyskasz specjalistyczną wiedzę z obszaru współczesnej polityki i gospodarki oraz poznasz regulacje prawa gospodarczego i administracyjnego. Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalnościowych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako że studia miejskie charakteryzują się praktycznym programem nauczania, to jako student będziesz miał okazję wykształcić wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W czasie studiów nauczysz się korzystać z zaawansowanych technologii informatycznych stosowanych do analizy danych czy procesów przestrzennych.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób planować rozwój i zagospodarowanie miast, a także jak prawidłowo wykonywać analizę ekonomiczną i gospodarczą. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz doświadczenie i poznasz specyfikę branży ekonomicznej.

 

4. Gdzie studiować kierunek Studia miejskie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Studia miejskie:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Studia miejskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia miejskie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast jeżeli wybierzesz studia magisterskie, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia miejskie

Absolwent kierunku studia miejskie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • agencjach rozwoju regionalnego
 • spółkach i zakładach komunalnych
 • biurach i agencjach turystycznych
 • instytucjach kultury
 • firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Studia miejskie studia niestacjonarne

Studia miejskie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Studia miejskie studia I stopnia

Studia miejskie studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia miejskie

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki geograficzne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki geograficzne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Studia miejskie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)