Gospodarka przestrzenna – studia online

Gospodarka przestrzenna – studia online

Dodaj do ulubionych

Gospodarka przestrzenna – studia online studia - kierunek studiów

Studia na kierunku kosmetologia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). 

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego i przestrzennej organizacji społecznej, ekonomicznej czy przyrodniczej, które są niezbędne do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej czy agencjach rozwoju i agencjach nieruchomości.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Gospodarka przestrzenna – studia online wymaga od kandydata zdanego egzaminu dojrzałości. W regulaminie nie zostały jednak wskazane konkretne wymagane przedmioty maturalne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Gospodarka przestrzenna - studia online stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna - studia online

Gospodarka przestrzenna – studia online - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna - studia online

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę przestrzenną – studia online:

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. prawa, ekonomii, rzeczoznawstwa majątkowego i przestrzennej organizacji.

W zależności od wybranej specjalności oferowanej przez uczelnie, studenci mogą m.in. nauczyć się, jak dokonywać waloryzacji przestrzeni o wartościach historycznych, kulturowych czy przyrodniczych oraz wybierać sposoby ich ochrony i adaptacji. Mogą także zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień technicznych, rzeczoznawstwa majątkowego czy ekonomii.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA ONLINE?

Gospodarka przestrzenna – studia online to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, a także przestrzennej organizacji, na przykład społeczno-gospodarczej, ekonomicznej czy technicznej, niezbędnej do kształtowania zurbanizowanej przestrzeni, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni.

Kierunki studiów takie jak Gospodarka przestrzenna – studia online dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Przykładowe specjalności na tym kierunku to wycena nieruchomości czy rewitalizacja.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA ONLINE

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych czy jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości czy bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych.

Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online mogą pracować także w firmach konsultingowych i doradczych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia online:

 • biura projektowe,
 • pracownie urbanistyczne,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • agencje rozwoju,
 • agencje nieruchomości,
 • banki i towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Geograficzne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA ONLINE

Komentarze (0)