Automatyka i robotyka - Toruń

Automatyka i robotyka - Toruń

Advertisement

Automatyka i robotyka - Toruń

Studia w Toruniu

Automatyka i robotyka

Odkryj kierunek Automatyka i robotyka w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Automatyka i robotyka studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Automatyka i robotyka Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w trybie stacjonarnym (dziennym).
Automatyka i robotyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane była przez ponad 8 tys. kandydatów.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatykaszczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i robotyka - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i robotyka w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak automatyka i robotyka są niezwykle popularne i wzbudzają zainteresowanie zwłaszcza wśród kandydatów na studia techniczne. Chętnych jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, kandydaci powinni zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz matematykę, fizykę i astronomię, chemię, informatykę lub biologię. Zweryfikuj, w czym czujesz się najlepiej i rozpocznij przygotowania.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Studia inżynierskie w zakresie automatyki i robotyki to bardzo ważna dziedzina nauki, której zadaniem jest sterowanie urządzeniami technicznymi, otaczających nas z każdej strony, zajmowanie się procesami technologicznymi oraz maszynami, a także robotami. Innowacyjny kierunek studiów to odpowiedź na współczesne zapotrzebowania przemysłu, który dąży do wyeliminowania ciężkiej pracy fizycznej człowieka oraz pragnie usprawnić proces produkcji.

Idealni kandydaci na tego typu studia powinni interesować się naukami ścisłymi i nowymi technologiami. Technika bowiem to szansa i nadzieja naszej cywilizacji. Z pewnością przydatne okażą się zdolności kreatorskie, dlatego musisz mieć otwarty, twórczy umysł, który nie boi się przekraczać granic. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu skłonności, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku automatyka i robotyka możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek automatyka i robotyka w Toruniu możesz realizować na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Uczelnia stara się zapewnić swoim studentom wszechstronne wykształcenie, które przyczyni się do wielu możliwości pracy i rozwoju.

 

4. Praca po studiach

Studia inżynierskie w Toruniu w zakresie automatyki robotyki przygotowują studentów do projektowanie, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki, jak również do instalowania i obsługi stanowisk produkcyjnych, które są zautomatyzowane, zwłaszcza jeśli są to stanowiska wyposażone w roboty przemysłowe, które są tak charakterystyczne dla nowoczesnego przemysłu, na przykład lotniczego, elektronicznego, samochodowego.

Absolwenci automatyki i robotyki bardzo często zatrudniani są jako specjaliści w dziedzinach gospodarki, w której produkcja, usługi oparte są w dużej mierze na systemach automatyki lub w dziedzinach gospodarki wymagającej umiejętności programowania mikroprocesorów. Pracują jako projektanci systemów automatyzacji, programiści robotów przemysłowych czy projektanci systemów sterowania lub projektanci systemów wbudowanych.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy i sterowniki mikroprocesorowe,
 • systemy sterowania maszyn i robotów,
 • maszyny elektryczne i układy napędowe,
 • komputerowe systemy sterowania,
 • modelowanie i identyfikacja układów fizycznych,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • teoria sterowania,
 • teoria obwodów,
 • mikroprocesory i technika mikroprocesorowa,
 • wybrane aspekty pojazdów autonomicznych
 • i wiele innych.

 

Studenci mają do wyboru także interesujące specjalności, między innymi: systemy mikroprocesorowe lub automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ utworzenie danego profilu kierunkowego zależy od zainteresowań studentów.

Absolwenci studiów inżynierskich w zakresie automatyki i robotyki zgłębiają wiedzę, która jest niezwykle użyteczna w przypadku projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki, a również w odniesieniu do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, zwłaszcza jeśli są one wyposażone w roboty przemysłowe. Studenci przygotowują się do zajmowania się robotami w nowoczesnym przemyśle między innymi lotniczym, elektronicznym, samochodowym. Absolwenci umiejętnie korzystają ze sprzętu komputerowego, programują komputery uniwersalne i sterowniki cyfrowe, a także łączą te komputery i sterowniki z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi.

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu?

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Toruniu trwają 3,5 roku (studia I stopnia). 

Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończą się egzaminem inżynierskim. Zapewniają rzetelne wykształcenie, niezwykle cenne w pracy zawodowej, którą możesz rozpocząć tuż po zakończeniu tego etapu.

Automatyka i robotyka w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po kierunku automatyka i robotyka w Toruniu?

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka w Toruniu są poszukiwani przez pracodawców i chętnie zatrudniani jako specjaliści w dziedzinach gospodarki, które wymagają umiejętności programowania mikroprocesorów lub jako specjaliści w dziedzinach gospodarki, których produkcja i usługi opierają się w dużej mierze na systemach automatyki. Absolwenci pracują jako serwisanci, inżynierowie mechanicy, projektanci układów, projektanci, programiści, konstruktorzy, projektanci systemów sterowania, projektanci systemów automatyzacji, inżynierowie serwisu, inżynierowie do spraw techniczno-handlowych, programiści robotów przemysłowych, inżynierowie systemów zrobotyzowanych, inżynierowie systemów wizyjnych, programiści programowalnych sterowników logicznych, projektanci systemów wbudowanych, inżynierowie utrzymania ruchu.

Studenci są przygotowywani do pracy w przedstawicielstwach wprowadzających automatyzację i robotyzację do procesów wytwarzania, przedstawicielstwach technicznych, serwisowych i handlowych firm produkujących i sprzedających elementy, urządzenia i układy automatyki i robotyki, w firmach produkujących informatyczne systemy sterowania i zarządzania, w przedstawicielstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, które zajmują się głównie sferą z sektora elektrotechnicznego, elektronicznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa materiałów, spożywczego i ochrony środowiska, w małych i średnich firmach, które świadczą usługi odnoszące się do projektowania, serwisu, eksploatacji i wdrożeń systemów automatyki i robotyki.

Studia inżynierskie w Toruniu przygotowują swoich studentów do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki, a także do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, zwłaszcza stanowisk, które są wyposażone w roboty przemysłowe w nowoczesnym przemyśle, na przykład samochodowym, lotniczym, elektronicznym, aeronautyce, produkcji maszyn. Gruntowne, interdyscyplinarne wykształcenie i możliwość rozwijania najpotrzebniejszych umiejętności sprawiają, że absolwenci są wręcz rozchwytywani na rynku pracy.

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 55 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

 

Uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i robotyka w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Automatyka i robotyka studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Automatyka i robotyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek automatyka i robotyka w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek automatyka i robotyka w Toruniu?

Kierunek automatyka i robotyka w Toruniu cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ łączy w sobie zagadnienia niezwykle istotne dla czasów współczesnych, które bardzo często podlegają automatyzacji i robotyzacji. Tego typu studiami inżynierskimi interesują się zwłaszcza kandydaci, którzy rozważają studiowanie nauk technicznych. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemu?
 • Czy jesteś osobą kreatywną i pragniesz w sposób twórczy korzystać z najnowszych technologii?
 • Czy automatyka i robotyka w zakresie procesów wytwórczych mieści się w ramach Twoich zainteresowań?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, kandydaci powinni zdać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Możesz wybrać spośród matematyki, fizyki, chemii, fizyki i astronomii, biologii, informatyki. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej czy Olimpiadzie Matematycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

automatyka i robotyka studia

studia inżynierskie i techniczne w Toruniu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia 

Jakie opinie mają studia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku automatyka i robotyka uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych i gwarantują dobre stanowiska pracy.

Kamil, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Automatyka i robotyka to po prostu opłacalny kierunek, ponieważ przedsiębiorstwa potrzebują ekspertów z tej dziedziny. Specjalizuję się w systemach mikroprocesowych. Jest bardzo ciekawie. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Toruń studia i stopnia

Automatyka i robotyka Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Toruniu

Kierunki inżynierskie i techniczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia