Analityka chemiczna - Łódź

Analityka chemiczna - Łódź

Advertisement

Analityka chemiczna - Łódź

Studia w Łodzi

analityka chemiczna

Odkryj kierunek analityka chemiczna w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Analityka chemiczna studia Łódź - 2023| woj. łódzkie

Studia na kierunku analityka chemiczna to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku analityka chemiczna w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka chemiczna w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Analityka chemiczna Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia możesz podjąć w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Chemii UŁ) oraz Politechnice Łódzkiej (Wydział Chemiczny PŁ) w trybie stacjonarnym.

 

Opis kierunku

Analityka chemiczna skoncentrowana jest wokół badań składów próbek biologicznych i środowiskowych, czy wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych. Studia pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu różnych dziedzin chemii – np. ogólnej, organicznej, czy fizycznej. Dzięki temu praca w laboratorium nie powinna sprawiać absolwentom żadnych problemów. Wykształceni specjaliści potrafią wybrać odpowiednie badawcze techniki i narzędzia oraz w sposób prawidłowy interpretować otrzymane wyniki.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy laboratoryjnej, np. w zawodzie chemika analityka, czy kontrolera jakości lub produkcji. Branże, w których odnajdą się osoby, które ukończyły kierunek to: przemysł chemiczny, kosmetyczny, czy farmaceutyczny.

czytaj dalej wszystko o Analityka chemiczna - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ANALITYKA CHEMICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Analityka chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Analityka chemiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka chemiczna?

Studia w Łodzi na kierunku analityka chemiczna cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów. Jeśli chcesz prawidłowo przejść przez proces rekrutacji, warto zapoznać się z wymogami ustalanymi indywidualnie przez konkretne uczelnie, oferujące kształcenie w ramach studiów chemicznych.

Prócz przedmiotów obowiązkowych, warto zdawać także te kierunkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka chemiczna w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU analityka chemiczna W ŁODZI?

Analityka chemiczna to popularny kierunek chemiczny, który pozwoli Ci się wyspecjalizować w badaniach odnoszących się do weryfikowania badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych oraz próbek środowiskowych i biologicznych.

Poszczególne etapy kształcenia umożliwią Ci zdobycie fachowej wiedzy, obejmującej chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną i matematykę. Poznawane metody analityczne ułatwią odnalezienie się w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów, w monitoringu i ochronie środowiska.

Nowoczesna propozycja kształcenia jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku pracy, który coraz częściej poszukuje specjalistów w zakresie rozpoznawania zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywności.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka chemiczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku analityka chemiczna w Łodzi realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wybranej uczelni pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, lub studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku.

Studia drugiego stopnia mogą trwać półtora roku lub dwa lata i kończą się tytułem magistra/magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Uczelnie w Łodzi umożliwiają kształcenie w zakresie analityki chemicznej przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i specjalizacyjnymi oraz praktykami zawodowymi.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci analityki chemicznej zdobywają rzetelne wykształcenie obejmujące wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz metod i procedur badawczych współcześnie stosowanych w naukach chemicznych i im pokrewnych.

W trakcie realizowanych zajęć, które odbywają się zarówno w salach wykładowych, jak i odpowiednio wyposażonych laboratoriach, zapoznasz się z działaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej, sprzętami najnowszej generacji, a także wykorzystywanymi programami użytkowymi.

Studia w Łodzi w zakresie analityki chemicznej nie skupiają się jedynie na teoretycznej stronie kształcenia. Uczelnie duży nacisk kładą na praktyczne obcowanie z pracą w laboratorium, dlatego kładą nacisk na realizowanie praktyk zawodowych.

Z pewnością ułatwi Ci to zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia różnego rodzaju badań, a tym samym prowadzenia obliczeń i oceny poprawności uzyskanych wyników. Nauczysz się również wybierać, przetwarzać i systematyzować informacje.

Zdobywane wykształcenie jest szczególnie ważne w przypadku pracy w laboratoriach badawczych i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU analityka chemiczna W ŁODZI?

Studia na kierunku analityka chemiczna trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

Analityka chemiczna w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU analityka chemiczna W ŁODZI?

Kierunek analityka chemiczna w Łodzi przygotowuje Cię do samodzielnego prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, spektroskopowych i separacyjnych. Absolwenci z pełną swobodą posługują się nowoczesną aparaturą analityczną, a także opracowują procedury analityczne w specjalistycznych laboratoriach oraz w zakładach branży chemicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka chemiczna:

  • laboratorium przemysłowe
  • laboratorium ochrony środowiska
  • laboratorium farmaceutyczne
  • laboratorium sanitarno-epidemiologiczne
  • laboratorium rolnicze
  • Państwowa Inspekcja Handlowa

Ukończenie pierwszego etapu kształcenia w ramach tego typu studiów chemicznych pozwoli Ci rozpocząć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, laboratoriach badawczych oraz środowiskowych.

Dalsza edukacja na studiach drugiego stopnia jedynie poszerzy Twoją wiedzę i zwiększy szansę na zawodowy awans. Najpopularniejsze zawody absolwentów analityki chemicznej to: chemik analityk, kontroler jakości, kontroler produkcji, handlowiec. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku analityka chemiczna w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka chemiczna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek analityka chemiczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Chemiczny PŁ) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Chemii UŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Analityka chemiczna w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka chemiczna Łódź studia i stopnia

Analityka chemiczna Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka chemiczna Łódź studia stacjonarne

Kierunki chemiczne w Łodzi

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia