Analityka chemiczna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego kierunku studiów z zakresu nauk ścisłych, a Twoją mocną stroną w liceum jest chemia oraz matematyka? Interesują Cię dodatkowo procesy zachodzące w przyrodzie oraz ich wpływ na nasze życie codzienne? Jeżeli tak to Analityka chemiczna może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Absolwenci kierunku Analityka chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. W planie studiów położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywności.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Analityka chemiczna? Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł podjąc pracę w laboratoriach analitycznych przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej. Jak widzisz możliwości jest dużo, więc jeżeli jesteś osobą skrupulatną, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na analitykę chemiczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, język obcy, informatyka. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA CHEMICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ANALITYKA CHEMICZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku chemia

Specjalności na kierunku chemia

Specjalności na kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Specjalności na kierunku chemia

Specjalności na kierunku chemia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując analitykę chemiczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii,
  • literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji na poziomie podstawowym, ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i analityki chemicznej,
  • zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym, jak również dokonywania pomiarów lub określania podstawowych wielkości fizycznych bazując na wiedzy zdobytej z zakresu fizyki,
  • metod obliczeniowych oraz wymienia oprogramowanie użytkowe w życiu codziennym i zawodowym (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych),
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA CHEMICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA CHEMICZNA STUDIA I STOPNIA

ANALITYKA CHEMICZNA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka chemiczna

Absolwent kierunku analityka chemiczna znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik w laboratoriach analitycznych przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych,
  • pracownik Państwowej Inspekcji Handlowej,
  • pracownik przemysłu chemicznego,
  • pracownik firmy produkującej nowczesne meteriały chemiczne,
  • pracownik procesu produkcji działów chemicznych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA

Komentarze (0)