Pielęgniarstwo - Wrocław

Pielęgniarstwo - Wrocław

Studia na kierunku pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

26.09.2023

Pielęgniarstwo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Pielęgniarstwo we Wrocławiu to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na pielęgniarstwie we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 8500 zł za pierwszy rok studiów.

Pielęgniarstwo - Wrocław
Studia na kierunku pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Studia te pozwalają przyszłym absolwentom poznać zasady pracy w laboratoriach i przy sprzęcie medycznym.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w akładach opieki zdrowotnej, domach opieki społecznej, uzdrowiskach, sanatoriach, czy w hospicjach. Absolwenci poza pracą w roli pielęgniarza mają także duże możliwości rozwoju w kierunku innych stanowisk związanych z ochroną zdrowia. Studia pielęgniarskie otwierają furtkę do podjęcia pracy w charakterze organizatora opieki medycznej czy specjalisty ds. promocji zdrowia.
 

Uczelnie

We Wrocławiu pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCena za pierwszy rok studiów wynosi około 8500 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, język polski.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak pielęgniarstwo wymagają bardzo dużego zaangażowania już od pierwszego semestru nauki, dlatego procedura rekrutacyjna sprawia, że na studia zostają przyjęci jedynie najlepsi kandydaci. Jak zapewne się domyślasz w swoich planach maturalnych powinny znaleźć się przedmioty takie jak m.in biologia, czy język polski.

Pamiętaj, że liczba miejsc jest mocno ograniczona, więc by mieć szansę na studia, musisz zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym. To sprawi, że twoja kandydatura będzie wyjątkowo atrakcyjna, zatem nie zwlekaj i swoje przygotowania zacznij już dziś.

 

Pielęgniarstwo Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek pielęgniarstwo w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów powinni także wybrać jeden przedmiot dodatkowy, którym jest język polski. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pielęgniarstwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu

 • Pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu - studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Podczas studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci rozwiną zdolności z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami chorymi. Ponadto nauczą się diagnostyki różnego rodzaju chorób oraz wdrażania odpowiedniej terapii, po uprzedniej konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia.

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 10 tys. kandydatów (o 948 mniej niż rok wcześniej).

Wśród wrocławskich uczelni publicznych pielęgniarstwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (ponad 600 zgłoszeń).

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów pielęgniarskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które będzie odpowiadać im kwalifikacjom. W Polsce pojawia się nieustanne zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny, jednak przyszli pielęgniarze i pielęgniarki będą mogli swoją karierę zawodową rozwijać poza granicami kraju, co znacznie przełoży się na ich wynagrodzenia.

Podstawowe miejsca pracy absolwentów pielęgniarstwa to oczywiście szpitale, klinki oraz różnego rodzaju placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, zajmujące się pielęgniarstwem, nieustannie uczestniczą w monitorowaniu zdrowia pacjentów, dbają o ich samopoczucie, starają się przynieść ulgę w bólu oraz wykonują podstawowe czynności przedmedyczne. To zawód, który wiąże się z niezwykłą odpowiedzialnością, więc warto bardzo poważnie rozważyć swoje predyspozycje do jego wykonywania.

Studia medyczne we Wrocławiu zarezerwowane są tylko dla najlepszych, jednak nie każda z tych osób może pozwolić sobie na kształcenie dzienne ze względu na różne sytuacje losowe. Uczelnie coraz częściej starają się podołać temu wyzwaniu i mają w swojej ofercie studia niestacjonarne, czyli zaoczne. Mają one na ogół charakter zjazdów naukowych, organizowanych w weekendy, jednak wtedy znaczną część materiału teoretycznego studenci muszą opanowywać we własnym zakresie. Nie należy także zapominać o tym, że są to studia płatne. W przypadku pielęgniarstwa ukończenie zaocznych studiów jest nie lada wyczynem, który wymaga bardzo dużo samodyscypliny, jednak jest to jak najbardziej możliwe.
 

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Studia pielęgniarskie zaliczają się do renomowanego grona kierunków medycznych, zatem w praktyce oznacza to, że nie możesz podjąć ich w żadnym ośrodku akademickim. Swoją przygodę z pielęgniarstwem możesz rozpocząć na dwóch wrocławskich uczelniach. Będą to oczywiście Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich oraz Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna. Uczelnie we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych profesjonalistów, dlatego też możliwości nie ma zbyt wielu – studia pielęgniarskie zarezerwowane są jedynie dla najlepszych.

Program kształcenia na tym kierunku musi obejmować wiele rozbudowanych zagadnień medycznych, takich jak dokładna znajomość anatomii i fizjologii człowieka, czy patomorfologii. Studenci muszą przejść kursy przedkliniczne, które obejmują podstawową znajomość medycyny oraz przez bardzo ważne zajęcia kliniczne, które odbywają się w szpitalach. Oprócz tego studenci pielęgniarstwa uczestniczą w zajęciach takich jak psychologia, by w swojej przyszłej pracy zawodowej stanowić oparcie dla pacjentów.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach pielęgniarskich jest wyjątkowo rozbudowany, muszą o tym pamiętać wszystkie osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z tym kierunkiem. Pierwszy rok nauki obejmuje przedmioty przedkliniczne. Studenci otrzymują w ich trakcie niezbędną wiedzę teoretyczną, która później będzie wykorzystywana podczas zajęć klinicznych w szpitalach. Wiedza teoretyczna studentów pielęgniarstwa musi się wiązać z perfekcyjnym opanowaniem:

 • anatomii i filologii człowieka;
 • patomorfologii i patofizjologii;
 • mikrobiologii itd.

Jednak najważniejszy człon kształcenia przyszłych absolwentów pielęgniarstwa stanowią zajęcia kliniczne, które odbywają się na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Taka forma zajęć przygotowuje bowiem najlepiej do wykonywania tego bardzo wymagającego zawodu. Nauka odbywa się na różnych specjalistycznych oddziałach:

 • onkologii;
 • pediatrii;
 • anestezjologii i intensywnej terapii;
 • czy na oddziale chorób wewnętrznych.

To bardzo intensywny czas w życiu każdego studenta pielęgniarstwa, ponieważ musi on wtedy przyswajać bardzo rozległą wiedzę i jednocześnie wykorzystywać ją podczas nieustannych interakcji z pacjentami. Oprócz tego przyszli absolwenci tego kierunku doskonalą swoje wszystkie kompetencje miękkie, które również są niezwykle ważne podczas wykonywania tego zawodu. Otóż każda osoba, decydująca się na tego typu studia medyczne, powinna odznaczać się wysoką wrażliwością społeczną, empatią oraz zaangażowaniem. W pracy pielęgniarzy i pielęgniarek liczą się także bardzo dobre umiejętności komunikacji – nie tylko z pacjentem, lecz także z jego najbliższym otoczeniem oraz personelem medycznym.

 

Ogólne cele kształcenia

Kierunek pielęgniarstwo należy do dziedzin medycznych oraz nauk o zdrowiu. Holistyczne i dogłębne przygotowanie praktyczne studentów pielęgniarstwa w Bydgoszczy uświadamia przyszłych specjalistów o odpowiedzialnej roli pielęgniarza lub pielęgniarki. Uczestnicy zajęć zostają wyposażeni w nowoczesną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów pielęgniarskich – zarówno w perspektywie profesjonalnej, jak i społecznej.

Pielęgniarstwo to zawód, który jednocześnie jest powołaniem dla medycznych specjalistów. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do niesienia profesjonalnej pomocy oraz opieki osobom chorym – pielęgniarzy oraz pielęgniarki biorą czyny udział w procesie leczenia i rekonwalescencji pacjentów, poprawiając ich komfort życia w klinicznych lub domowych warunkach.

Studia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują studentów do samodzielnego wykonywania zawodu, a także pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Uzyskany przez absolwentów bydgoskich uczelni dyplom umożliwia im rozpoczęcie kariery pielęgniarskiej nie tylko w Polsce, ale także w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zawód pielęgniarza cieszy się zaufaniem społecznym i prestiżem – liczne praktyki pozwalają studentom tego kierunku zdobyć wczesne doświadczenie zawodowe.
 

 

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we Wrocławiu oraz uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 8500 zł.

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o limit miejsc i na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego jest tworzona lista rankingowa – na poszczególne kierunki studiów dostają się te osoby, które uzyskały najwyższy wynik.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatną naukę, mogą podjąć studia stacjonarne w dowolnej publicznej szkole wyższej. Studia niestacjonarne w publicznych uczelniach oraz studia oferowane przez większość prywatnych szkół wyższych wymaga od kandydatów wniesienia odpowiedniej opłaty.

Pielęgniarstwo studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 8500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie, który uczelnie wyznaczają samodzielnie – informacje na temat przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników systemów IRK i ERK. Dzięki temu kandydaci mogą poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane przez nich miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać osobiście do siedziby uczelni w wybranym terminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej – należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu dokumentów może być inna w każdej szkole wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Pielęgniarstwo to taki kierunek studiów, do którego trzeba podejść z pasją, tylko wtedy może dać dużo satysfakcji.

Wiola, studentka drugiego roku, mówi:

Już od dzieciństwa fascynował mnie zawód pielęgniarki, więc można powiedzieć, że od najmłodszych lat to było moje marzenie zawodowe, które teraz – dzięki studiom we Wrocławiu – mogę realizować.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Wrocław studia i stopnia

Pielęgniarstwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Wrocław studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Wrocław studia niestacjonarne

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia