Pielęgniarstwo - Wrocław

Pielęgniarstwo - Wrocław

Studia na kierunku pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

08.04.2024

Pielęgniarstwo studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Pielęgniarstwo we Wrocławiu to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na pielęgniarstwie we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 8500 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UMW wyniósł 71 punktów.

Pielęgniarstwo - Wrocław
Studia na kierunku pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Studia te pozwalają przyszłym absolwentom poznać zasady pracy w laboratoriach i przy sprzęcie medycznym.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w akładach opieki zdrowotnej, domach opieki społecznej, uzdrowiskach, sanatoriach, czy w hospicjach. Absolwenci poza pracą w roli pielęgniarza mają także duże możliwości rozwoju w kierunku innych stanowisk związanych z ochroną zdrowia. Studia pielęgniarskie otwierają furtkę do podjęcia pracy w charakterze organizatora opieki medycznej czy specjalisty ds. promocji zdrowia.
 

Gdzie studiować kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu

We Wrocławiu pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we Wrocławiu oraz uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 8500 zł.

 

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język polski, fizyka. | pielęgniarstwo Wrocław - przedmioty maturalne

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak pielęgniarstwo wymagają bardzo dużego zaangażowania już od pierwszego semestru nauki, dlatego procedura rekrutacyjna sprawia, że na studia zostają przyjęci jedynie najlepsi kandydaci. Jak zapewne się domyślasz w swoich planach maturalnych powinny znaleźć się przedmioty takie jak m.in biologia, czy język polski.

Pamiętaj, że liczba miejsc jest mocno ograniczona, więc by mieć szansę na studia, musisz zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym. To sprawi, że twoja kandydatura będzie wyjątkowo atrakcyjna, zatem nie zwlekaj i swoje przygotowania zacznij już dziś.

 

Pielęgniarstwo Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek pielęgniarstwo w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów powinni także wybrać jeden przedmiot dodatkowy, którym jest język polski. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pielęgniarstwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu

Studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają od trzech lat do trzech i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach pielęgniarskich jest wyjątkowo rozbudowany, muszą o tym pamiętać wszystkie osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z tym kierunkiem. Pierwszy rok nauki obejmuje przedmioty przedkliniczne. Studenci otrzymują w ich trakcie niezbędną wiedzę teoretyczną, która później będzie wykorzystywana podczas zajęć klinicznych w szpitalach. Wiedza teoretyczna studentów pielęgniarstwa musi się wiązać z perfekcyjnym opanowaniem:

 • anatomii i filologii człowieka;
 • patomorfologii i patofizjologii;
 • mikrobiologii itd.

Jednak najważniejszy człon kształcenia przyszłych absolwentów pielęgniarstwa stanowią zajęcia kliniczne, które odbywają się na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Taka forma zajęć przygotowuje bowiem najlepiej do wykonywania tego bardzo wymagającego zawodu. Nauka odbywa się na różnych specjalistycznych oddziałach:

 • onkologii;
 • pediatrii;
 • anestezjologii i intensywnej terapii;
 • czy na oddziale chorób wewnętrznych.

To bardzo intensywny czas w życiu każdego studenta pielęgniarstwa, ponieważ musi on wtedy przyswajać bardzo rozległą wiedzę i jednocześnie wykorzystywać ją podczas nieustannych interakcji z pacjentami. Oprócz tego przyszli absolwenci tego kierunku doskonalą swoje wszystkie kompetencje miękkie, które również są niezwykle ważne podczas wykonywania tego zawodu. Otóż każda osoba, decydująca się na tego typu studia medyczne, powinna odznaczać się wysoką wrażliwością społeczną, empatią oraz zaangażowaniem. W pracy pielęgniarzy i pielęgniarek liczą się także bardzo dobre umiejętności komunikacji – nie tylko z pacjentem, lecz także z jego najbliższym otoczeniem oraz personelem medycznym.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek pielęgniarstwo należy do dziedzin medycznych oraz nauk o zdrowiu. Uczestnicy zajęć zostają wyposażeni w nowoczesną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów pielęgniarskich – zarówno w perspektywie profesjonalnej, jak i społecznej.

Pielęgniarstwo to zawód, który jednocześnie jest powołaniem dla medycznych specjalistów. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do niesienia profesjonalnej pomocy oraz opieki osobom chorym – pielęgniarze oraz pielęgniarki biorą czyny udział w procesie leczenia i rekonwalescencji pacjentów, poprawiając ich komfort życia w klinicznych lub domowych warunkach.

Studia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują studentów do samodzielnego wykonywania zawodu, a także pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Uzyskany przez absolwentów tego kierunku dyplom umożliwia im rozpoczęcie kariery pielęgniarskiej nie tylko w Polsce, ale także w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zawód pielęgniarza cieszy się zaufaniem społecznym i prestiżem – liczne praktyki pozwalają studentom tego kierunku zdobyć wczesne doświadczenie zawodowe.

Polecane:

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu

Studia na kierunku pielęgnarstwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po pielęgniarstwie

Absolwenci studiów pielęgniarskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które będzie odpowiadać im kwalifikacjom. W Polsce pojawia się nieustanne zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny, jednak przyszli pielęgniarze i pielęgniarki będą mogli swoją karierę zawodową rozwijać poza granicami kraju, co znacznie przełoży się na ich wynagrodzenia.

Podstawowe miejsca pracy absolwentów pielęgniarstwa to oczywiście szpitale, klinki oraz różnego rodzaju placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, zajmujące się pielęgniarstwem, nieustannie uczestniczą w monitorowaniu zdrowia pacjentów, dbają o ich samopoczucie, starają się przynieść ulgę w bólu oraz wykonują podstawowe czynności przedmedyczne. To zawód, który wiąże się z niezwykłą odpowiedzialnością, więc warto bardzo poważnie rozważyć swoje predyspozycje do jego wykonywania.

czytaj dalej jaka praca po pielęgniarstwie

Jak wygląda rekrutacja na pielęgniarstwo we Wrocławiu

Podczas studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci rozwiną zdolności z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami chorymi. Ponadto nauczą się diagnostyki różnego rodzaju chorób oraz wdrażania odpowiedniej terapii, po uprzedniej konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia.

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 12 tys. kandydatów (o 1707 więcej niż rok wcześniej).

Pielęgniarstwo - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Ile osób na miejsce na pielęgniarstwo we Wrocławiu

Pielęgniarstwo we Wrocławiu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu aplikowało 773 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 5 kandydatów.

 

Jakie progi na pielęgniarstwo we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 71 punktów.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o limit miejsc i na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego jest tworzona lista rankingowa – na poszczególne kierunki studiów dostają się te osoby, które uzyskały najwyższy wynik.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie, który uczelnie wyznaczają samodzielnie – informacje na temat przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników systemów IRK i ERK. Dzięki temu kandydaci mogą poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane przez nich miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać osobiście do siedziby uczelni w wybranym terminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej – należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu dokumentów może być inna w każdej szkole wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićIle kosztują studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu? Cena w 2024 roku wynosi około 8500 zł za pierwszy rok studiów. 

Pielęgniarstwo studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 8500 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Wrocław studia i stopnia

Pielęgniarstwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Wrocław studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Wrocław studia niestacjonarne

Pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu

 • Pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu - studia niestacjonarne

  Pielęgniarstwo studia niestacjonarne - uczelnie we Wrocławiu 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Pielęgniarstwo to taki kierunek studiów, do którego trzeba podejść z pasją, tylko wtedy może dać dużo satysfakcji.

Wiola, studentka drugiego roku, mówi:

Już od dzieciństwa fascynował mnie zawód pielęgniarki, więc można powiedzieć, że od najmłodszych lat to było moje marzenie zawodowe, które teraz – dzięki studiom we Wrocławiu – mogę realizować.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski