Pielęgniarstwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Pielęgniarstwo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

Podczas studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci rozwiną zdolności z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami chorymi. Ponadto nauczą się diagnostyki różnego rodzaju chorób oraz wdrażania odpowiedniej terapii, po uprzedniej konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia.

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 10 tys. kandydatów (o 948 mniej niż rok wcześniej).

Wśród wrocławskich uczelni publicznych pielęgniarstwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (ponad 600 zgłoszeń).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 11 tys. kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCena za pierwszy rok studiów wynosi około 7000 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej).

 

Specjalności

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, hospicjach, sanatoriach, domach opieki społecznej, czy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • język polski

 

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak pielęgniarstwo wymagają bardzo dużego zaangażowania już od pierwszego semestru nauki, dlatego procedura rekrutacyjna sprawia, że na studia zostają przyjęci jedynie najlepsi kandydaci. Jak zapewne się domyślasz w swoich planach maturalnych powinny znaleźć się przedmioty takie jak m.in biologia, czy język polski.

Pamiętaj, że liczba miejsc jest mocno ograniczona, więc by mieć szansę na studia, musisz zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym. To sprawi, że twoja kandydatura będzie wyjątkowo atrakcyjna, zatem nie zwlekaj i swoje przygotowania zacznij już dziś.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek

Zapewne nikogo nie trzeba przekonywać, że studia na kierunku pielęgniarstwo nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Powinny wybierać jedynie te osoby, które czują w sobie powołanie do wykonywania tego trudnego zawodu i które od zawsze interesowały się przedmiotami takimi jak biologia i chemia. Obecnie wiedza pielęgniarzy musi być wyjątkowo rozległa, ponieważ zajmują się oni niesieniem pomocy pacjentów, dbają o to, by ulżyć im w bólu, ale też wielokrotnie wykonują bardzo skomplikowane czynności medyczne.

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu studiów pielęgniarskich, powinny cechować się bardzo dużą wrażliwością na ból i cierpienie innych. Z drugiej strony w tym zawodzie potrzebny jest bardzo duży dystans, który pozwoli zachować stabilność psychiczną i zimną krew, które niezbędne są w wielokrotnie trudnych sytuacjach. Jeżeli zatem jesteś gotów, by podjąć się wykonywania tego trudnego i angażującego zawodu, to studia pielęgniarskie będą stworzone dla ciebie. Jeżeli twoja nauce będzie towarzyszyć pasja, to jedno jest pewne – czeka cię bardzo dużo satysfakcji.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.


3. Program kształcenia i gdzie studiować

Studia pielęgniarskie zaliczają się do renomowanego grona kierunków medycznych, zatem w praktyce oznacza to, że nie możesz podjąć ich w żadnym ośrodku akademickim. Swoją przygodę z pielęgniarstwem możesz rozpocząć na dwóch wrocławskich uczelniach. Będą to oczywiście Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich oraz Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna. Uczelnie we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych profesjonalistów, dlatego też możliwości nie ma zbyt wielu – studia pielęgniarskie zarezerwowane są jedynie dla najlepszych.

Program kształcenia na tym kierunku musi obejmować wiele rozbudowanych zagadnień medycznych, takich jak dokładna znajomość anatomii i fizjologii człowieka, czy patomorfologii. Studenci muszą przejść kursy przedkliniczne, które obejmują podstawową znajomość medycyny oraz przez bardzo ważne zajęcia kliniczne, które odbywają się w szpitalach. Oprócz tego studenci pielęgniarstwa uczestniczą w zajęciach takich jak psychologia, by w swojej przyszłej pracy zawodowej stanowić oparcie dla pacjentów.


4. Praca po studiach

Absolwenci studiów pielęgniarskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które będzie odpowiadać im kwalifikacjom. W Polsce pojawia się nieustanne zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny, jednak przyszli pielęgniarze i pielęgniarki będą mogli swoją karierę zawodową rozwijać poza granicami kraju, co znacznie przełoży się na ich wynagrodzenia.

Podstawowe miejsca pracy absolwentów pielęgniarstwa to oczywiście szpitale, klinki oraz różnego rodzaju placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, zajmujące się pielęgniarstwem, nieustannie uczestniczą w monitorowaniu zdrowia pacjentów, dbają o ich samopoczucie, starają się przynieść ulgę w bólu oraz wykonują podstawowe czynności przedmedyczne. To zawód, który wiąże się z niezwykłą odpowiedzialnością, więc warto bardzo poważnie rozważyć swoje predyspozycje do jego wykonywania.

Studia medyczne we Wrocławiu zarezerwowane są tylko dla najlepszych, jednak nie każda z tych osób może pozwolić sobie na kształcenie dzienne ze względu na różne sytuacje losowe. Uczelnie coraz częściej starają się podołać temu wyzwaniu i mają w swojej ofercie studia niestacjonarne, czyli zaoczne. Mają one na ogół charakter zjazdów naukowych, organizowanych w weekendy, jednak wtedy znaczną część materiału teoretycznego studenci muszą opanowywać we własnym zakresie. Nie należy także zapominać o tym, że są to studia płatne. W przypadku pielęgniarstwa ukończenie zaocznych studiów jest nie lada wyczynem, który wymaga bardzo dużo samodyscypliny, jednak jest to jak najbardziej możliwe.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach pielęgniarskich jest wyjątkowo rozbudowany, muszą o tym pamiętać wszystkie osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z tym kierunkiem. Pierwszy rok nauki obejmuje przedmioty przedkliniczne. Studenci otrzymują w ich trakcie niezbędną wiedzę teoretyczną, która później będzie wykorzystywana podczas zajęć klinicznych w szpitalach. Wiedza teoretyczna studentów pielęgniarstwa musi się wiązać z perfekcyjnym opanowaniem:

 • anatomii i filologii człowieka;
 • patomorfologii i patofizjologii;
 • mikrobiologii itd.

 

Jednak najważniejszy człon kształcenia przyszłych absolwentów pielęgniarstwa stanowią zajęcia kliniczne, które odbywają się na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Taka forma zajęć przygotowuje bowiem najlepiej do wykonywania tego bardzo wymagającego zawodu. Nauka odbywa się na różnych specjalistycznych oddziałach:

 • onkologii;
 • pediatrii;
 • anestezjologii i intensywnej terapii;
 • czy na oddziale chorób wewnętrznych.

 

To bardzo intensywny czas w życiu każdego studenta pielęgniarstwa, ponieważ musi on wtedy przyswajać bardzo rozległą wiedzę i jednocześnie wykorzystywać ją podczas nieustannych interakcji z pacjentami. Oprócz tego przyszli absolwenci tego kierunku doskonalą swoje wszystkie kompetencje miękkie, które również są niezwykle ważne podczas wykonywania tego zawodu. Otóż każda osoba, decydująca się na tego typu studia medyczne, powinna odznaczać się wysoką wrażliwością społeczną, empatią oraz zaangażowaniem. W pracy pielęgniarzy i pielęgniarek liczą się także bardzo dobre umiejętności komunikacji – nie tylko z pacjentem, lecz także z jego najbliższym otoczeniem oraz personelem medycznym.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Studia na kierunku pielęgnarstwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pielęgniarskie zaliczają się do grona najbardziej w Polsce popularnych kierunków dwustopniowych. Studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki podczas ich trwania otrzymują niezbędną wiedzę i kwalifikacje, które pozwalają na rozpoczęcie pracy na oddziałach szpitalnych. Czas studiów licencjackich jest dla studentów tego kierunku niezwykle intensywny, ponieważ muszą oni opanować bardzo dużo materiału.

Z kolei studia magisterskie obejmują kolejne dwa lata kształcenia. Osoby, które chcą je kontynuować, znacznie poszerzą swoje kwalifikacje – przede wszystkim pod kątem zarządzania personelem pielęgniarskim i organizacji pracy pielęgniarzy na oddziałach. To niezwykle ważne umiejętności, które także przekładają się na zatrudnienie w przyszłości, ponieważ absolwenci tego kierunku z dyplomem magistra mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach pielęgniarek lub pielęgniarzy oddziałowych.

Pielęgniarstwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa
Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunkach medycznych kształcą jedynych z najlepszych specjalistów w kraju. W Polsce wciąż nieustannie potrzebny jest wykwalifikowany personel medyczny, który będzie dbać o potrzeby pacjentów. Absolwenci pielęgniarstwa nie powinni mieć zatem żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które będzie odpowiadać ich kwalifikacjom.

Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki w swojej pracy zajmują się opieką nad pacjentami, dbają o ich samopoczucie, uczestniczą w procesie diagnozy, leczenia oraz rekonwalescencji. Jednak to nie tylko zawód, który daje oparcie osobom w potrzebie. Absolwenci tego kierunku dysponują przede wszystkim rozbudowaną wiedzą medyczną, która pozwala na wdrażanie kolejnych składowych procesu leczenia. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą podjąć pracę w:

 • publicznych i prywatnych szpitalach;
 • klinikach;
 • poradniach specjalistycznych;
 • podstawowych ośrodkach opieki zdrowotnej;
 • domach dziennego pobytu;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • czy sanatoriach.

 

Miejsce zatrudnienia zależy w dużej mierze od tego, czym właściwie chce się zajmować zawodowo absolwenci pielęgniarstwa. Możliwości pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą jest tak dużo, że może on swobodnie sterować swoją karierą. Oprócz tego absolwenci tego kierunku mogą pracować w różnego rodzaju laboratoriach i ośrodkach badawczych. Pielęgniarki i pielęgniarze mogą podejmować także szeroko rozumianą działalność edukatorską, która przyczyni się do poprawy świadomości na temat ochrony zdrowia.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pielęgniarstwo?

Po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu zawodowego praktycznego i teoretycznego, uprawniającym do wykonywania zawodu, absolwenci Pielęgniarstwa rozpoczynają pracę w szpitalach, klinikach, laboratoriach, sanatoriach lub domach opieki. Bez większego zaskoczenia, pracują oni na stanowisku pielęgniarki. Jakie obowiązki do niej należą i ile miesięcznie zarabia?

 

Pielęgniarka

Jest to niewątpliwie trudny zawód, wymagający wiele nauki, ale także cierpliwości, komunikatywności i empatii, ponieważ pielęgniarki najczęściej pracują z osobami chorymi. Aby podjąć pracę i zostać wpisanym na listę pielęgniarek trzeba uzyskać dyplom magistra.

Aktualnie widać w naszym kraju braki w kadrze medycznej, stąd też pojawia się większe zapotrzebowanie na osoby wykonujące ten zawód. Braki związane są w głównej mierze z emigracją pielęgniarek za granicę.

Jednak co należy do obowiązków pielęgniarki? Najogólniej można powiedzieć, że zajmuje się udzielaniem pomocy chorym i asystowaniem lekarzowi. Praca pielęgniarki jest jednak nieco bardziej skomplikowana i ma na głowie znacznie więcej obowiązków. Poza dbaniem o higienę pacjentów, zmienianiem opatrunków, mierzeniem ciśnienia czy też pobieraniem krwi wypełnia dokumentację pacjentów, która w dalszym leczeniu lub przyszłym bywa bardzo ważna. Pielęgniarka monitoruje także pacjentów, aby móc jak najszybciej poinformować lekarza o pojawiających się nieprawidłowościach. Do innych jej obowiązków należy także asystowanie lekarzowi podczas zabiegów i operacji.

A jak wyglądają zarobki pielęgniarki? Są one uzależnione od stażu pracy i jej doświadczenia, a także miejsca pracy – czy jest to szpital państwowy, laboratorium czy prywatna klinika lub ośrodek. Uśredniając, mediana zarobków pielęgniarki wynosi około 4330 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl/ pracuj.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko szacowane stawki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływa na to wiele czynników. Wahania pomiędzy zarobkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami. Istotne jest także czy pracujemy na umowie, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 140 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we Wrocławiu oraz uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 7000 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o limit miejsc i na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego jest tworzona lista rankingowa – na poszczególne kierunki studiów dostają się te osoby, które uzyskały najwyższy wynik.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 140

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatną naukę, mogą podjąć studia stacjonarne w dowolnej publicznej szkole wyższej. Studia niestacjonarne w publicznych uczelniach oraz studia oferowane przez większość prywatnych szkół wyższych wymaga od kandydatów wniesienia odpowiedniej opłaty.

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 7000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie, który uczelnie wyznaczają samodzielnie – informacje na temat przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników systemów IRK i ERK. Dzięki temu kandydaci mogą poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane przez nich miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać osobiście do siedziby uczelni w wybranym terminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej – należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu dokumentów może być inna w każdej szkole wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 18.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Osoby, które decydują się na podjęcie studiów pielęgniarskich, powinny mieć świadomość, jak dużego zaangażowania wymaga nauka nie tylko podczas studiów, lecz także po jej zakończeniu. Pielęgniarstwo jako dyscyplina nieustannie się rozwija, więc od osób, które pracują w tym zawodzie, również wymaga się ciągłego poszerzania horyzontów. Zastanów się, czy jesteś na to gotowy i czy w ogóle odnajdziesz się w tym wyjątkowo wymagającym zawodzie. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś sobie odpowiedz na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu?
 • Czy jesteś osobą wrażliwą na cierpienie innych?
 • Czy jesteś gotowy na wykonywanie zawodu wymagającego prawdziwego powołania?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że jest to kierunek studiów stworzony dla ciebie. Jednak zanim staniesz się jednym ze studentów pielęgniarstwa, będziesz musiał wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej, ponieważ to na jej podstawie tworzone są listy osób przyjętych. Aby się na nich znaleźć, musisz się jak najlepiej przygotowywać do egzaminu dojrzałości. W centrum twoich zainteresowań powinny się znaleźć przedmioty takie jak biologia, chemia, czy nawet matematyka. Pamiętaj o tym, że twoje dobre przygotowanie to także inwestycja na przyszłość, ponieważ na studentów pielęgniarstwa już od samego początku zostają nałożone bardzo wysokie wymagania.

Być może jesteś osobą o bardzo wysokich ambicjach, a twoja wiedza już dawno zaczęła wykraczać poza mury szkoły średniej. Jeżeli tak jest, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To niezwykle wymagający konkurs, ale jego laureaci oraz finaliści mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów pielęgniarskich rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną, Chemiczną lub Matematyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywności i Zdrowym Żywieniu itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Zorientuj się także, czy w przypadku studiów pielęgniarskich nie musisz wykonać podstawowych badań lekarskich, które określą twoje predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć na uczelnię takie dokumenty jak świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji. Wszystkie niezbędne i konkretne informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Pielęgniarstwo to taki kierunek studiów, do którego trzeba podejść z pasją, tylko wtedy może dać dużo satysfakcji.

Wiola, studentka drugiego roku, mówi:

Już od dzieciństwa fascynował mnie zawód pielęgniarki, więc można powiedzieć, że od najmłodszych lat to było moje marzenie zawodowe, które teraz – dzięki studiom we Wrocławiu – mogę realizować.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Wrocław studia i stopnia

Pielęgniarstwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Wrocław studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski