Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Informatyka - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku informatyka w Częstochowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku informatyka w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku informatyka w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Informatyka Częstochowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Częstochowie informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Częstochowskiej (PCZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UHP).
 
Opis kierunku
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 4616 więcej niż rok wcześniej).
Wśród częstochowskich uczelni publicznych informatyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Częstochowskiej (ponad 200 zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia informatyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku informatyka w Częstochowie: grafika komputerowasieci komputerowe, inżynieria oprogramowania - specjalnośćprogramowanie aplikacji internetowych, aplikacje biznesowe i bazy danych... specjalności na informatyce w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku informatyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek INFORMATYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Wymagania narzucane przez studia techniczne, do których zalicza się między innymi Informatyka, mogą wydać się trudne do sprostania z uwagi na to, że opierają się na przedmiotach ścisłych, uznawanych przez większość młodych ludzi za najtrudniejsze. Żeby dostać się na Informatykę w Częstochowie, przygotuj się do zdawania matury z matematyki, informatyki oraz języka angielskiego najlepiej na poziomie rozszerzonym. Tylko w ten sposób zagwarantujesz sobie możliwość bezproblemowego rozpoczęcia studiów już w październiku.

Dla pewności sprawdź bieżące ustalenia rekrutacyjne na stronie internetowej uczelni, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań – regulamin może się nieco zmienić, dlatego warto być przygotowanym na każdą ewentualność.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Częstochowie

Wygląd studiów na kierunku Informatyka w Częstochowie będzie się różnił w zależności od tego, jaki tryb pobierania edukacji wybierzesz. Studia stacjonarne wygenerują obowiązek uczęszczania na codzienne zajęcia i wykłady, odbywające się w trakcie całego tygodnia roboczego. Zaoczny tryb kształcenia natomiast pozwoli na równoległe rozwijanie zainteresowań lub nawet podjęcie pełnoetatowej pracy razem ze studiowaniem Informatyki. Wszystko dzięki weekendowej organizacji zajęć. Jednak wybierając drugą z opcji musisz być gotów na regularne wnoszenie opłat za czesne.

 

 

Informatyka nie bez przyczyny uchodzi za jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów – fachowców w tej dziedzinie nie przestaje brakować mimo ciągłego kształcenia nowych specjalistów. Z tego względu coraz więcej świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich decyduje się aplikować na ten kierunek. Częstochowa jest jednym z miast stwarzających możliwość rozwijania się w opisywanej branży, aby w jak najbardziej wartościowy sposób rozwijać swoją przyszłość.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Informatyka kształci tylko najlepszych specjalistów, dlatego nauka na tym kierunku może wydać się niezwykle wymagająca. Studenci uczą się programowania, tworzenia różnorakich aplikacji i programów komputerowych, naprawiają usterki wynikające z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz dowiadują się, w jaki sposób zapobiegać atakom hakerskim. Lista przedmiotów stworzonych dla studiów informatycznych jest bardzo długa, a oto niektóre z nich:

 • języki i metody programowania,
 • algebra liniowa z geometrią analityczną,
 • matematyka dyskretna,
 • systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • bazy danych,
 • informatyka w gospodarce i administracji.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku informatyka w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Informatyka w Częstochowie nie jest dla każdego. Statystyki pokazują, że najtrudniejszym i jednocześnie najmniej lubianym przedmiotem szkolnym przez znaczną większość uczniów jest matematyka – jak się już pewnie domyślasz, to właśnie ona stanowi filar pod rozwój Informatyki. Stąd prosty wniosek, że na studiach informatycznych odnajdą się jedynie ci, którzy posiadają wrodzone zamiłowanie do zgłębiania nauk technicznych. Jeżeli czujesz, że sprostasz wymaganiom narzucanym przez Informatykę, spróbuj swojego szczęścia podczas najbliższej rekrutacji.

 

4. Program studiów

Informatyka, podobnie jak wszystkie inne studia techniczne, bazuje na owocach naukowej pracy najwybitniejszych matematyków, dlatego to właśnie królowa nauk stanie się podstawą pod rozwój zaawansowanych umiejętności praktycznych, wynikających ze specyfiki studiów na kierunku Informatyka.

Każdy student tego przyszłościowego kierunku zapozna się z metodami tworzenia skomplikowanych algorytmów, które po wprowadzeniu do odpowiedniego programu komputerowego, staną się niezależnie działającą aplikacją. Czyli innymi słowy – jako student Informatyki posiądziesz niezwykle przydatną wiedzę z zakresu posługiwania się kilkoma najczęściej stosowanymi językami programowania. Ponadto nauczysz się tworzenia stron internetowych, rozwiązywania problemów systemowych, a także bez trudu stworzysz własną grę komputerową oraz naprawisz niedziałające podzespoły elektroniczne każdego komputera.

Informatyka kształci wszechstronnie uzdolnionych profesjonalistów, którzy dzięki umiejętności posługiwania się skomplikowanym aparatem matematycznym oraz zdolnością do rozwiązywania złożonych problemów logicznych związanych z programowaniem, staną się wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie, którzy będą mogli zatrudnić się w wielu miejscach o różnorodnym charakterze.

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Częstochowie

Studia na kierunku informatyka w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Uczelnie w Częstochowie, które zdecydowały się na zaoferowanie przyszłym studentom możliwości podjęcia różnorakich kierunków, działają zgodnie z własnym regulaminem, a regulowany przez niego czas trwania danego kierunku zależy głównie od charakteru kształcenia i zdobywanego tytułu, dlatego czas konieczny do ukończenia opisywanego kierunku jest w znacznej większości przypadków stały i niezmienny. Pierwszy stopień studiów informatycznych trwa trzy i pół roku, a absolwenci mogą pochwalić się posiadaniem tytułu inżyniera oraz uprawnieniami niezbędnymi do pracy w zawodzie.

Jako przyszły student drugiego stopnia musisz być przygotowany na poświęcenie półtora roku lub dwóch lat swojego czasu na zdobycie tytułu magistra oraz nowych, znacznie lepszych możliwości zawodowych.

Informatyka w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Częstochowie

Pewna bardzo znana legenda głosi, że absolwent Informatyki znajdzie zatrudnienie wszędzie, nawet tam, gdzie nie ma informatyków – i jest w tym sporo prawdy, bowiem poza międzynarodowymi korporacjami o specyfice ściśle związanej z zawodem informatyka, absolwenci opisywanego kierunku znajdą zatrudnienie w placówkach pozornie niezwiązanych z informatyką, ale opartych o działanie komputerów lub innych urządzeń elektronicznych.

Dlatego jeżeli ukończysz studia w Częstochowie na kierunku Informatyka, będziesz mógł poszukać pracy w korporacjach o dowolnym charakterze w kraju i za granicą. W zależności od posiadanych kompetencji, zainteresowań i wykonanych dodatkowych kursów dokształcających, będziesz mógł zająć się kodowaniem systemów bezpieczeństwa, tworzeniem gier i aplikacji oraz projektowaniem stron internetowych, służących na przykład jako wizytówka i jednocześnie reklama danej firmy.

Dzięki zdobyciu dobrze ugruntowanej wiedzy na temat budowy komputera i umiejętności dokonywania napraw dowolnej uszkodzonej części fizycznej oraz awarii oprogramowania, znajdziesz wiele dorywczych ofert pracy dla serwisantów i fachowców od bieżąco występujących usterek.

Jeśli marzysz o założeniu dobrze prosperującej działalności gospodarczej, to wybór Informatyki może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jako właściciel firmy informatycznej, możesz skupić się na realizacji własnych planów i projektów, niezależnie od wymogów szefostwa, którego zresztą nie będziesz nad sobą mieć. Jak widzisz, możliwości generowane przez ukończenie studiów informatycznych są na tyle szerokie, że każdy z powodzeniem znajdzie coś dla siebie. Jeżeli twoją główną motywacją w kwestii wyboru kierunku kształcenia są możliwości zawodowe, Informatyka bez wątpienia okaże się strzałem w dziesiątkę.

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Politechnice Częstochowskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Informatyka studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Informatyka studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie
 
Informatyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Częstochowie

Zanim aplikujesz na Informatykę w Częstochowie, upewnij się, że jest to kierunek stworzony specjalnie dla ciebie. Oczywiście nie jest to łatwym zadaniem, dlatego kilka podstawowych pytań być może przybliży cię do dokonania najrozsądniejszej odpowiedzi, poprzedzającej konkretne działania w kierunku rejestracji na opisywany kierunek.

 • Interesujesz się nowinkami technicznymi?
 • Komputery nie mają przed tobą żadnych tajemnic?
 • Chciałbyś doskonalić posiadane zdolności informatyczne i związać przyszłość z praktykowaniem tego kierunku?

W takim razie odpowiedź jest jasna – zdecydowanie powinieneś aplikować na Informatykę. Wcześniej jednak postaraj się odpowiednio przygotować do rozszerzonego egzaminu dojrzałości z matematyki, informatyki oraz języka angielskiego – właśnie te przedmioty w przeliczeniu na punkty okażą się najbardziej wartościowe dla każdego kandydata.

Udział w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich olimpiadach, a tym bardziej uzyskanie wysokiego miejsca na podium zdecydowanie przybliży się do możliwości rozpoczęcia Informatyki w Częstochowie. Pamiętając o ogromnej konkurencji, startującej każdego roku na ten kierunek, powinieneś postarać się o zdobycie jak największej liczby punktów rekrutacyjnych.

 

Proces rekrutacji

Kierunki studiów w Częstochowie nie różnią się od siebie procedurą, jaką należy wykonać w celu ich rozpoczęcia, dlatego rekrutacja na Informatykę nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia opisywanego kierunku jest elektroniczna rejestracja kandydatów, czyli innymi słowy poinformowanie uczelni o danych kandydata i uzyskanych przez niego wynikach maturalnych. Następnie należy dostarczyć kserokopię świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego, zdjęcie do legitymacji oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny w odgórnie ustalonym terminie.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

INFORMATYKA - ważne informacje

informatyka studia

informatyka studia online

studia informatyczne w Częstochowie

studia informatyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Częstochowie

Studia informatyczne nie bez powodu otwierają wiele list opisujących najchętniej wybierane kierunki studiów przez przyszłych maturzystów – zawód informatyka wiąże się z ciągłym samorozwojem, doskonałymi perspektywami na przyszłość oraz godnymi zarobkami. Niezdecydowanym kandydatom z pewnością pomogą opinie starszych kolegów.

Dominik, absolwent Informatyki w Częstochowie, mówi:

„Informatykę skończyłem dosyć niedawno, a w zasadzie od razu udało mi się znaleźć pracę w firmie o zasięgach międzynarodowych. Nie mogłem wybrać lepiej. Chociaż nauka momentami była bardzo trudna, to czerpałem z niej wiele satysfakcji. Każdemu polecam ten wybór – nie zawiedziecie się.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Częstochowa studia i stopnia

Informatyka Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Częstochowa studia stacjonarne

Informatyka Częstochowa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Częstochowie

Popularne kierunki informatyczne w Częstochowie

Kierunki informatyczne w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia