International marketing - Łódź

International marketing - Łódź

International marketing - Łódź
Dodaj do ulubionych

11.02.2023

International marketing studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku International marketing to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.
Uczelnie

Studia na kierunku international marketing w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
W Łodzi international marketing możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku International marketing dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania, marketingu oraz aspektów funkcjonowania organizacji na rynku międzynarodowych i komunikacji społecznej. Studia prowadzone są w języku angielskim.
 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku International marketing dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy np. w agencjach reklamowych, działach public relations przedsiębiorstw, w mediach, a także na stanowiskach specjalistów ds. marketingu czy zarządzania projektami marketingowymi.

 

czytaj dalej wszystko o International marketing - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek INTERNATIONAL MARKETING

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

International marketing stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie international marketing jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

International and political studies stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international and political studies

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunek International marketing wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Rekrutacja na studia na ten kierunek zakłada również, że kandydaci będą posiadać znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku International marketing:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • WOS,
 • geografia,
 • matematyka,
 • filozofia,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MARKETING?

International marketing to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Łodzi. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zarządzania i marketingu, jak i umiejętności praktyczne, które umożliwią im zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji na rynku międzynarodowym. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć umiejętności w zakresie m.in. zarządzania marką czy zarządzania w środowisku wielokulturowym.

Kierunki studiów w Łodzi takie jak International marketing dają studentom również możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, aby mogli oni realizować wieloetapowe projekty inspirowane rzeczywistymi problemami ze świata biznesu. Program studiów zakłada również odbycie przez studentów praktyk, dzięki czemu będą oni mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku International marketing możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak International marketing dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. zarządzania, marketingu, komunikacji społecznej oraz relacji międzynarodowych. Program studiów zakłada również, że studenci poznają zagadnienia z takich obszarów jak np. zarządzanie zasobami ludzkimi czy sztuka prezentacji.

Studenci kierunku International marketing mają możliwość zdobyć kompetencje z zakresu m.in. negocjacji międzynarodowych, rozwiązywanie problemów menadżerskich czy zastosowanie analizy danych i technologii informacyjnych w podejmowaniu decyzji marketingowych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Łodzi na kierunki International marketing: social and psychological issues in consumer behavior, entrepreneurship and business planning czy sales, export and business negotiations.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MARKETING?

Studia na kierunku International marketing trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

International marketing w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTERNATIONAL MARKETING

Studia na kierunku International marketing dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w agencjach reklamowych, w działach marketingu i public relations przedsiębiorstw różnych branż, a także na stanowiskach takich jak np. analityk trendów rynkowych, menadżer marki czy specjalista ds. marketingu i handlu. Umiejętności i wiedza zdobywane podczas studiów dają absolwentom tego kierunku również możliwość pracy na stanowiskach zarządzania projektami marketingowymi (account manager) czy dotyczących promocji i analizy danych.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom w zakresie komunikacji społecznej, absolwenci kierunku International marketing mogą znaleźć zatrudnienie także w domach mediowych, agencjach interaktywnych czy jako specjaliści ds. social mediów. Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim, absolwenci mogą znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku International marketing:

 • agencje reklamowe,
 • specjalista ds. marketingu/PR,
 • domy mediowe,
 • agencje interaktywne,
 • social media manager,
 • account manager,
 • analityk trendów rynkowych,
 • menadżer marki.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

International marketing Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

International marketing Łódź studia stacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia