Ekonometria i analityka danych - Łódź

Ekonometria i analityka danych - Łódź

Ekonometria i analityka danych - Łódź

Studia w Łodzi

ekonometria i analityka danych

Odkryj kierunek ekonometria i analityka danych w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Ekonometria i analityka danych studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku ekonometria i analityka danych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ekonometria i analityka danych w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi ekonomterię i analitykę danych możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonometria i analityka danych pozwalają zrozumieć, na czym polegają różne procesy ekonomiczne, które obserwować można we współczesnym świecie. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na trzy dziedziny: matematykę, informatykę i ekonomię. Absolwenci są m.in. w stanie przeprowadzać szczegółowe analizy gospodarcze oraz prognozować jakie procesy zajdą na rynku i jaki będą miały one wpływ na poszczególne przedsiębiorstwa.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Wiedza z zakresu ekonometrii i analityki danych pozwala na zatrudnienie w bankach, czy instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. Absolwent może również podjąć pracę w firmach konsultingowych, czy ośrodkach przetwarzania informacji.

czytaj dalej wszystko o Ekonometria i analityka danych - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Ekonometria i analityka danych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonometria i analityka danych?

Jeśli planujesz studiować kierunki ekonomiczne, warto rozważyć kształcenie w zakresie nowoczesnego kierunku, którym jest ekonometria i analityka danych.

Pamiętaj jednak, że kandydaci na studia muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto zapoznać się z nimi wcześniej, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci prócz obowiązkowych dla wszystkich egzaminów maturalnych, powinni zdawać także przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonometria i analityka danych w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH W ŁODZI?

Ekonometria i analityka danych to kierunek nie tylko innowacyjny, ale i interdyscyplinarny. Proponowany program kształcenia łączy w nim wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki i informatyki, tym samym przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze analityków danych w atrakcyjnych miejscach, jak chociażby instytucje finansowe czy firmy konsultingowe.

Studia w Łodzi w tym zakresie ułatwią poznanie złożonych procesów ekonomicznych, które zachodzą na poziomie mikroekonomicznym i makroekonomicznym we współczesnym świecie.

Kierunek jest autorską propozycją Instytutu Ekonometrii UŁ oraz Instytutu Statystyki i Demografii UŁ. Łączy wiedzę z zakresu ekonometrii, informatyki i analityki gospodarczej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekonometria i analityka danych możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek ekonometria i analityka danych w Łodzi możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i odbywają się w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia ekonomiczne w Łodzi w zakresie ekonometrii i analityki danych kształcą przyszłych analityków danych i systemów ekonomicznych. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które okazują się niezbędne do badania procesów gospodarczych o charakterze mikroekonomicznym i makroekonomicznym.

Zgłębiają najistotniejsze informacje odnoszące się do ekonomii, zarządzania i finansów, a także rozwijają umiejętności analityczne i prognostyczne w odnoszeniu do zjawisk pojawiających się na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz podczas rozwiązywania problemów ekonomicznych. Zdobędziesz także wiedzę o procesach podejmowania decyzji, ich optymalizacji w warunkach ryzyka i niepewności.

Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które obejmują nie tylko ekonometrię i analizę matematyczną, ale również statystykę opisową i ekonomiczną, metody analiz sektorowych, algorytmikę i programowanie, bazy danych i SQL.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH W ŁODZI?

Studia na kierunku Ekonometria i analityka danych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Ekonometria i analityka danych w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH W ŁODZI?

Kierunek ekonometria i analityka danych w Łodzi przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach, które wymagają stosowania narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonomicznych i informatycznych.

Pracują w charakterze analityków w małej firmie, ale także zatrudniani są w zespołach analitycznych dużych korporacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekonometria i analityka danych:

 • firmy komercyjne
 • firmy konsultingowe
 • urzędy publiczne
 • banki
 • instytucje finansowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • centra podejmowania decyzji
 • firmy konsultingowe i outsourcingowe
 • agencje marketingowe
 • ośrodki przetwarzania informacji

Zawodowo będziesz zajmował/a się gromadzeniem i przetwarzaniem danych dostępnych w systemach informatycznych firm lub w źródłach zewnętrznych, dokonując tym samym ich analizy i tworząc na ich bazie potrzebne raporty.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonometria i analityka danych w Łodzi?

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonometria i analityka danych Łódź studia stacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia