Finanse i inwestycje - Łódź

Finanse i inwestycje - Łódź

Finanse i inwestycje - Łódź

Studia w Łodzi

finanse i inwestycje

Odkryj finanse i inwestycje w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Finanse i inwestycje studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Finanse i inwestycje w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku finanse i inwestycje w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Finanse i inwestycje to kierunek studiów, który pozwala na poznanie podstaw procesu inwestowania. W trakcie zajęć studenci dokładnie zaznajamiają się z rynkiem finansowym i uczą się jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Absolwenci nie mają problemu z interpretowaniem zjawisk giełdowych oraz rozpoznawaniem jaki wpływ będą one miały na finanse danego przedsiębiorstwa. W programie studiów znajdują się m.in. zajęcia z analizy danych finansowych, rachunku prawdopodobieństwa czy finansów firm.

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku finanse i inwestycje, dają pewność zatrudnienia w urzędach, biurach doradztwa podatkowego oraz organach administracyjnych. Absolwenci mogą szukać pracy także w firmach konsultingowych czy instytucjach, zajmujących się nadzorem finansowym.

 

Uczelnie

Studia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ)

 

czytaj dalej wszystko o Finanse i inwestycje - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FINANSE I INWESTYCJE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Finanse i inwestycje stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i inwestycje w Łodzi?

Aby otrzymać szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych na studia na kierunku finanse i inwestycje, przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz rozpocząć odpowiednio wcześnie. Podczas procedury rekrutacyjnej sprawdzane są już bowiem te zdolności kandydatów, które będą rozwijane w trakcie wszystkich lat nauki.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i inwestycje najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • WOS
 • informatyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia

 

Jak zapewne się domyślasz – największy nacisk musisz położyć na naukę matematyki oraz innych pokrewnych przedmiotów ścisłych. Oprócz niej najczęściej uwzględniane są w procesie rekrutacji przedmioty takie jak: informatyka, geografia, WOS, język obcy nowożytni, czy historia. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i inwestycje w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i inwestycje w Łodzi?

W świecie, który został zdominowany przez obrót pieniądza, nieustannie potrzebni są eksperci, którzy czuwać będą nad jego zrównoważonym obrotem. Każdy nasz wydatek to pewnego stopnia inwestycja – czasami mniej, innym razem bardziej udana. Nie tyczy się to wyłącznie osób indywidualnych, lecz także przedsiębiorstw i firm.

Dlatego też od wielu lat rola doradców finansowych i inwestycyjnych jest niezwykle doceniana. Współcześnie chcemy mieć pewność, że nad naszymi pieniędzmi czuwają najbardziej kompetentne osoby, które służyć nam będą poradą.

Studia na kierunku finanse i inwestycje zadedykowane są przede wszystkim dla osób, które kochają przedmioty ścisłe. Jeżeli zatem uważasz matematykę za królową nauk i od zawsze fascynowała cię potęga pieniądze we współczesnym świecie, to ten profil kształcenia czeka niewątpliwie na ciebie. Cechy, które pomogą ci odnaleźć się w tej dziedzinie, to także przenikliwość myślenia, analityczność i systematyczność. Musisz być bowiem wyczulony nawet na najdrobniejsze wahania gospodarcze.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku finanse i inwestycje możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Dziś, dla młodych ludzi, znaczenie ma nie tylko jakość przekazywanej wiedzy, lecz także alternatywne możliwości organizacji zajęć. Chcemy rozwijać się kilkutorowo, dbać nie tylko o nasze wykształcenie, lecz także o rozwój aktywności zawodowych, czy możliwości uczestniczenia w stażach.

Dlatego też uczelnie w Łodzi wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowują taką ofertę dydaktyczną, która obejmować będzie możliwość studiów nie tylko stacjonarnych, lecz także zaocznych. Czym różnią się one od siebie? Ten pierwszy tryb ma charakter regularnych spotkań w ciągu tygodnia i wiąże się z wolnymi weekendami.

Z kolei wybranie studiów zaocznych sprawia, że studenci mają więcej czasu w tygodniu, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się na ogół w soboty i w niedziele. Nie oznacza to wcale, że są to studia łatwiejsze – większość materiału teoretycznego trzeba opanowywać samodzielnie w domu, by pomiędzy trybami kształcenia nie występowały żadne różnice programowe.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku finanse i inwestycje ma przede wszystkim profil ścisły. Osoby, które je wybierają, muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele intensywnych godzin poświęconych na naukę królowej nauk, czyli na matematykę. 

 

W programie studiów na kierunku finanse i inwestycje znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka;
 • rachunek prawdopodobieństwa;
 • statystyka;
 • algebra 
 • analiza danych finansowych przedsiębiorstw;
 • statystyki finansowe;
 • finanse firm rodzinnych;
 • finansowanie przedsięwzięć z funduszy inwestycyjnych itd.

 

Studia na kierunku finanse i inwestycje to stosunkowo młody kierunek, który wcześniej zdominowany był przez finanse i rachunkowość. Dziś zaczyna się coraz wyraźniej dostrzegać różnice pomiędzy tymi dziedzinami, dlatego też polskie ośrodki akademickie otwarte są na te zmiany. Studia w Łodzi na kierunku finanse i inwestycje możesz zatem rozpocząć na Uniwersytecie Łódzkim. To ośrodek akademicki z długą tradycją kształcenia, który kształci najlepszych specjalistów. Możesz mieć pewność, że wiedzę zdobywać będziesz od profesjonalistów, którym zależeć będzie na twoim wszechstronnym rozwoju intelektualnym.

Program kształcenia na kierunku finanse i inwestycje ma przede wszystkim profil ścisły, a program nauczania zdominowany jest przez królową nauk, czyli matematykę i jej pokrewne dyscypliny związane z ekonomią, analizą finansową, statystyką, czy doradztwem inwestycyjnym. Musisz mieć świadomość, że przed tobą bardzo intensywny intelektualnie czas. Jedno jest pewne – w przyszłości zaowocuje on bardzo dobrą pracą i szybkim rozwojem kariery.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci podczas wszystkich lat kształcenia poznawać będą wiedzę, którą można będzie wykorzystać przede wszystkim podczas praktycznych działań związanych z tworzeniem analiz i prognoz finansowych. Bardzo ważne jest kształtowanie w studentach przede wszystkim umiejętności aktywnego posługiwania się zdobytymi informacji. To jedna z najbardziej docenianych umiejętności przez pracodawców.

Ile trwają studia na kierunku finanse i inwestycje w Łodzi?

Studia na kierunku Finanse i inwestycje w Łodzi trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunki studiów takie jak finanse i inwestycje mają dwa komplementarne, uzupełniające się stopnie kształcenia. Przygoda studentów zaczyna się od rozpoczęcia nauki na pierwszym stopniu. Oznacza to w praktyce, że swoją przygodę z kierunkiem finanse i rachunkowość zaczniesz od trzyletnich studiów licencjackich. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to twoja praca licencjacka zostanie obroniona. Wtedy też uzyskasz część kwalifikacji, które pozwolą ci na rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Możesz też kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia, czyli studiach magisterskich, Trwają one dwa lata i ich naczelną ideą jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy, którą uzyskałeś w trakcie trwania studiów licencjackich. Po zakończeniu tego drugiego cyklu kształcenia otrzymasz tytuł magistra, który pozwoli ci na pełni rozwój zawodowy.

Finanse i inwestycje w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku finanse i inwestycje w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi dbają o to, by poziom wykształcenia studentów kończących naukę pozwalał im na znalezienie dobrej i stabilnej pracy. Abiturienci studiów na kierunku finanse i inwestycje nie powinni obawiać się o możliwości stabilnego zatrudnienia. Dziś światem rządzi pieniądz, więc wciąż potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy rozumieją jego mechanizmy.

Eksperci finansowi znajdą zatrudnienie w sektorze bankowym (zarówno prywatnym, jak i publicznym). Mogą oni zajmować tam stanowisko doradców, analityków i ekspertów. Na abiturientów tego kierunku czekają także instytucje, które zajmują się nadzorowaniem przepływu finansowego, np. Komisja Nadzoru Finansowego. Podstawowe miejsca zatrudnienia abiturientów finansów i inwestycji to:

 • banki;
 • biura doradztwa podatkowego, inwestycyjnego, finansowego;
 • instytucje odpowiedzialne za przyznawanie funduszy inwestycyjnych;
 • urzędy;
 • organy administracyjne itd.

 

 

Osoby, kończące ten kierunek, odnajdą się świetnie na stanowiskach związanych ze śledzeniem aktualnych zmian zachodzących na giełdzie. Mogą oni także podejmować różnorodne formy współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami, które chcą korzystać z profesjonalnego wsparcia i doradztwa ekspertów finansowych. Możliwości zatrudnienia są niezmierzone, to właściwie absolwenci tego kierunku decydują jaka praca będzie dla nich najbardziej odpowiednia.

 

Praca po studiach

Osoby, które wybierają studia na kierunku finanse i inwestycje w ogóle nie powinny martwić się o przyszłą pracę. Po pierwsze studia w Łodzi gwarantują bardzo rzetelne wykształcenie, które doceniane jest przez pracodawców. Po drugie ekonomiczne kierunki studiów są przy obecnym modelu gospodarczym bardzo dobrym wyborem. Towarzyszy nam nieustanny obrót pieniądza, więc w praktyce oznacza to, że nieustannie inwestujemy. Studia na kierunku rachunkowość i inwestycje pozwalają na aktywną pracę w szeroko rozumianym sektorze finansowym.

Czeka na ciebie praca w bankach, biurach doradztwa finansowego, inwestycyjnego, czy podatkowego. Możesz pracować w firmach konsultingowym, czy na stanowiskach eksperckich w prywatnych przedsiębiorstwach oraz firmach. Rola doradców finansowych jest dziś bowiem nieoceniona – każda firma chce mieć poczucie, że nad jej finansami czuwa najbardziej kompetentna i przygotowana do tej odpowiedzialnej roli osoba.

Gdzie studiować na kierunku Finanse i inwestycje w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim.

Kierunek finanse i inwestycje - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek finanse i inwestycje:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i inwestycje w Łodzi?

 

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku finanse i inwestycje w Łodzi co roku przyciągają wielu chętnych ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Jednak ten kierunek jest wyjątkowo wymagający i wymaga od studentów ogromu czasu, poświęconego na naukę Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka matematyki stanowiła dla ciebie co najwyżej intelektualne wyzwanie, a nie problem?
 • Czy cechuje cię duża spostrzegawczość i logiczność myślenia?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata polityki, gospodarki i ekonomii?
 • Czy żmudna, dokładna praca nigdy cię nie odstraszała?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to najprawdopodobniej możesz pomyśleć o rozpoczęciu kształcenia na szczeblu wyższym właśnie na kierunku finanse i inwestycje w Łodzi.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aby procedura rekrutacyjna przebiegła dla ciebie pomyślnie, musisz już dziś przygotować się do egzaminu maturalnego. Rozpiętość przedmiotów, które są uwzględniane podczas procesu rekrutacji, jest bardzo duża.

Odpowiedz sobie jednak na pytanie, które z nich sprawią, że nauka na tym kierunku będzie łatwiejsza? Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzone studia. Pamiętaj, że liczba miejsc zawsze jest mniejsza od liczby osób chętnych, które zainteresowane są studiami na tym kierunku.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Zastanów się także nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem, to zapewnisz sobie pewne miejsce na studiach. W przypadku kierunku finanse i inwestycje w Łodzi weź przykładowo pod uwagę:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej.

Ostatni ważny element rekrutacji to czas terminowego złożenia dokumentów. Nie przegap go, by nie zostać skreślonym z listy osób przyjętych. Na ogół w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, która zawierać będzie skany dowodów, świadectwo dojrzałości oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FINANSE I INWESTYCJE - ważne informacje

finanse i inwestycje studia

studia ekonomiczne w Łodzi

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i inwestycje w Łodzi?

Kierunki studiów takie jak finanse i inwestycje wybierane są na ogół przez miłośników matematyki.

Dominik, student trzeciego roku, mówi:

W liceum brałem już udział w różnego rodzaju konkursach matematycznych oraz w olimpiadzie przedmiotowej. Wiedziałem, że wybiorę studia, dzięki którym w przyszłości nie będę musiał martwić się o pracę. Studia w Łodzi są o tyle ciekawe, że mam możliwość uczestniczenia w ciekawych praktykach i stażach, które już teraz poprawiają moją pozycję na rynku pracy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i inwestycje Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i inwestycje Łódź studia stacjonarne

Finanse i inwestycje Łódź studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia