Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Łódź

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Łódź

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj Zarządzanie i inżynierię produkcji w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź | woj. łódzkie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Łódzkiej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi to koszt 5200 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi

 

Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi

 • Politechnika Łódzka

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest nowoczesnym kierunkiem, który jest idealną odpowiedzią na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy, ponieważ łączy wiedzę inżynierską i zdolności menedżerskie. Program kształcenia jest skonstruowany w taki sposób, by zapewnić wiedzę z zakresu zarządzania produkcją i usługami, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu czy ekonomii produktu.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza informatyką i matematyką. Kandydaci powinni odznaczać się predyspozycjami kierowniczymi i językowymi, a także ogólną komunikatywnością, która pozwoli współpracować w grupie. Jeśli chcesz zapoznać się z kwestiami, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Studia w Łodzi na kierunku mechatronika możesz realizować zależnie od roku akademickiego przede wszystkim na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Uczelnie w Łodzi zapewniają najwyższą poziom kształcenia na kierunkach ścisłych i technicznych realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji pozwalają studentom podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu, w centrach logistycznych, w firmach doradczych, audytorskich. Abiturienci zakładają również własne firmy produkcyjne, usługowe, produkcyjno-handlowe dzięki gruntownemu wykształceniu techniczno-menedżerskiemu.

Absolwenci odpowiadają za monitorowanie, analizę i prace przygotowawczo-wdrożeniowe nowoczesnych technologii, organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów, monitorowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym. Pracują w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się inżynierią produkcji, w przedsiębiorstwach, które wykorzystują nowoczesne technologie, w jednostkach administracyjnych, które wymagają wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej, umiejętności organizacyjnych, w jednostkach gospodarczych.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i fizyce. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:  techniki wytwarzania, wytrzymałość materiałów, termodynamika, urządzenia technologiczne, projektowanie procesów i oprzyrządowania, podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, konstruowanie elementów maszyn, systemy komunikacji i negocjacji, strategie zarządzania przedsiębiorstwem, transfer technologii i ochrona własności intelektualnej, BHP i ochrona środowiska i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • techniki wytwarzania,
 • wytrzymałość materiałów,
 • urządzenia technologiczne,
 • projektowanie procesów i oprzyrządowania,
 • podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • konstruowanie elementów maszyn,
 • systemy komunikacji i negocjacji,
 • strategie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • transfer technologii i ochrona własności intelektualnej,
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: inżynieria logistyki, inżynieria procesów produkcyjnych, inżynieria jakości. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają wykształcenie, które mieści zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, ergonomią, zarządzaniem zasobami ludzkimi, materiałoznawstwem, ekonomiką produkcji, zarządzaniem produkcją i usługami i tym podobne. Program kształcenia łączy wiedzę techniczną z menedżerską. Studenci kształcą także umiejętności z zakresu zarządzania produkcją, jakością i logistyką, jak również rozwijają zdolności analityczne i interpretacyjne oraz umiejętności komunikacyjne, które wpływają na skuteczną współpracę w grupie.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają cztery lata, czyli osiem semestrów, i kończą się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim, a tym samym zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent zarządzania i inżynierii produkcji pierwszego stopnia lub pokrewnych studiów inżynierskich.

Jaka praca po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Studia inżynierskie w Łodzi w ramach zarządzania i inżynierii produkcji zapewniają pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu, w centrach logistycznych, w firmach doradczych, audytorskich. Abiturienci zakładają również własne firmy produkcyjne, usługowe, produkcyjno-handlowe dzięki gruntownemu wykształceniu techniczno-menedżerskiemu.

Absolwenci są zatrudniani w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych, spedycyjnych, usługowych, handlowych, w jednostkach projektowych i doradczych, które skupiają się na wybranym zakresie inżynierii produkcji, w jednostkach gospodarczych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się inżynierią produkcji, w jednostkach administracyjnych, wymagających wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej oraz umiejętności organizacyjnych, w małych,  średnich i dużych przedsiębiorstwach, które wykorzystują nowoczesne technologie.

Zajmują stanowiska menedżerów logistyki, inżynierów produkcji, audytorów wewnętrznego i zewnętrznego systemu zapewniania jakości, specjalistów do spraw utylizacji odpadów, specjalistów do spraw zarządzania procesami produkcyjnymi, doradców technicznych i organizacyjnych w obszarze inżynierii wytwarzania, specjalistów w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji pozwalają abiturientom zajmować się projektowaniem procesów i systemów produkcyjnych oraz nadzorują procesy istniejące, doborem i szkoleniem personelu, zarządzaniem kosztami, finansami i kapitałem, logistyką, marketingiem, zarządzaniem inwestycjami, transferem technologii i innowacji, prowadzeniem i organizacją prac badawczo-rozwojowych, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Studia inżynierskie w Łodzi na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji wzbudzają zainteresowanie chętnych na studia techniczne i ścisłe. Kandydatów jest wielu nawet na studia niestacjonarne. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Studia inżynierskie w ramach zarządzania i inżynierii produkcji pozwalają połączyć wiedzę techniczną z umiejętnościami menedżerskimi, dlatego tak wiele osób wybiera tego typu kierunek kształcenia. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze?
 • Czy interesują Cię najnowsze technologie?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są także przedmioty dodatkowe, jednak ich brak nie dyskwalifikuje kandydatów, biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi zapewniają możliwość kształcenia w zakresie najpopularniejszych kierunków studiów, w tym również w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.

Damian, student czwartego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Idealne wydało mi się połączenie wiedzy technicznej i menedżerskiej. Bycie inżynierem zawsze jest opłacalne, natomiast zdolności kierownicze są teraz poszukiwane przez pracodawców. Kierunek jest zdecydowanie odpowiedzią na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

Komentarze (0)