Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Warszawa

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Warszawa

Studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

16.01.2024

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Warszawa
Studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Polonistyki UW).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie oferują studentom możliwość zgłębienia wiedzy i rozwoju umiejętności w zakresie wielu obszarów, w tym kultury starożytnej, języka łacińskiego i greckiego oraz dziedzictwa kulturowego. Program edukacyjny przewiduje realizację różnorodnych przedmiotów, takich jak praktyczna nauka języka łacińskiego i greckiego, elementy kultury antycznej, literatura grecka i łacińska obejmująca prozę, dramat, epikę i lirykę, edycja i krytyka tekstu oraz wprowadzenie do filologii klasycznej.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów w Warszawie na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie mają możliwość podjęcia pracy w różnorodnych obszarach zawodowych.Zatrudnienie znajdują w biurach tłumaczeń, archiwach lub wydawnictwach. Absolwenci mogą zdecydować się na karierę nauczyciela języka obcego, zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Kolejnym kierunkiem rozwoju zawodowego jest sektor mediów i dziennikarstwa. Niektórzy absolwenci wybierają również pracę w instytucjach kulturalnych. Dodatkowo, branża turystyczna stanowi kolejną opcję zatrudnienia, gdzie mogą pełnić różnorodne role związane z organizacją podróży i promocją kultury starożytnej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunek Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, w przypadku studiów I stopnia, wymagają egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę wynik egzaminu wstępnego, którego szczegóły opisane są w regulaminie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE?

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Warszawie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia kompetencji związanych m.in. ze starożytną Grecją i Rzymem, a także umiejętności komunikacyjnych oraz wiedzy z zakresu nauk o starożytności.

Kierunki studiów w Warszawie takie jak Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dają studentom możliwość wyboru modułu, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. literaturoznawstwa i językoznawstwa, historii, archeologii czy filozofii, a także nauki praktycznej języka starogreckiego i łacińskiego. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą umiejętności dotyczące np. redakcji tekstu, edycji i krytyki tekstu.

Studenci kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie mogą również zdobyć wiedzę o literaturze klasycznej, szeroko pojętej kulturze współczesnej, translatoryce czy wpływie kultury starożytnego Rzymu i Grecji na kulturę późniejszych czasów. W zależności od wybranego modułu, studenci mogą także np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu filologii klasycznej, historii kultury, filozofii czy komparatystyki czy uczestniczyć w zajęciach z gramatyki historycznej języka łacińskiego i greckiego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Warszawie na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie: lektury greckie i łacińskie w oryginale, metryka starożytna, elementy kultury renesansu i baroku.

Uczelnie w Warszawie - kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Polonistyki UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE?

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Studia na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w mediach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach, instytucjach kulturalnych, a także jako nauczyciele.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • media,
 • wydawnictwa,
 • archiwa,
 • biblioteki,
 • instytucje kulturalne,
 • nauczyciel.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Warszawa studia stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w Warszawie

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w miastach

Nadchodzące wydarzenia