Bezpieczeństwo narodowe - Warszawa

Bezpieczeństwo narodowe - Warszawa

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo narodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Bezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo

Pokaż więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

12.01.2024

Bezpieczeństwo narodowe studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Bezpieczeństwo narodowe - Warszawa
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Warszawie rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 1 października 2024 r. | Bezpieczeństwo narodowe Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo narodowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznejWojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych, Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.
 

Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to jeden z kierunków, który w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Jego studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z pogranicza dyscyplin takich jak prawo czy zarządzanie. Nie obce będą również inne kwalifikacje z pogranicza innych nauk społecznych. Sama wiedza teoretyczna nie wystarcza. Studenci w trakcie kształcenia poznają tajniki przeciwdziałania przestępczości, uczą się, jak prowadzić działania prewencyjne oraz jak wdrażać rozwiązania chroniące obywateli państwa. Program kształcenia przewiduje realizację takich przedmiotów jak np. siły zbrojne RP – struktura i organizacja, międzynarodowe stosunki polityczne, misje pokojowe – rodzaje, istota i podstawy działania, polityka i strategia bezpieczeństwa czy ochrona ludności i obrona cywilna.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa narodowego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Warszawie: bezpieczeństwo wewnętrzne państwabezpieczeństwo militarne i obrona narodowabezpieczeństwo informacyjnezarządzanie kryzysoweochrona ludności i infrastruktury... specjalności na bezpieczeństwie narodowym w Warszawie >

 

Praca po studiach

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego znajdują zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną mienia czy też współpracą z różnorodnymi służbami mundurowymi. Niektórzy decydują się na pracę w administracji rządowej i samorządowej, biurach zarządzania kryzysowego, a także w firmach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji. Na absolwentów czekają stanowiska m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służbach cywilnych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe w Warszawie?

Każdy maturzysta powinien przede wszystkim przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej. To powinno być twoje podstawowe działanie, dzięki któremu znajdziesz się na listach osób przyjętych na studia.

W przypadku bezpieczeństwa narodowego rozważ zdawanie takich przedmiotów jak: WOS, historia, geografia, czy nawet matematyka na poziomie rozszerzonym. Nie zapomnij także o intensywnej nauce dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najbardziej naturalnych potrzeb każdego człowieka. Stanowi ono drugą najbardziej fundamentalną potrzebę w piramidzie Maslowa i pokazuje jednocześnie, że to od niej zależy jakość naszego życia. Chcemy żyć z pewnością, że nie grozi nam nic niebezpiecznego, że nie musimy się bać o własne życie. Dziś państwa stawiają ogromną jakość na poprawienie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, zwłaszcza że w ostatnich latach różnego rodzaju wydarzenia zachwiały naszą pewnością. Oznacza to, że nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy o to nasze bezpieczeństwo będą dbać.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią zatem odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie społeczne. To kierunek kształcenia idealny dla osób, które interesują się aktualnymi zagadnieniami politycznymi i historią, o czym nieczęsto się wspomina. Jeśli chciałbyś kształcić się w tym zakresie musisz zastanowić się także, czy posiadasz zestaw predyspozycji niezbędnych do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Powinna towarzyszyć ci duża odporność na stres, umiejętność działania pod presją czasu, zdolność do logicznego myślenia w sytuacjach zagrożenia i umiejętność działania w grupie. Jeśli dostrzegasz te cechy u siebie, to możesz śmiało pomyśleć o kształceniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe cieszą się dużą popularnością być może ze względu na aktualne społeczne tendencje. Odzwierciedleniem tego żywego zainteresowania jest oferta przygotowana przez ośrodki akademickie, ponieważ jest ona bardzo rozbudowana. W praktyce oznacza to, że studia w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo narodowe możesz rozpocząć na: Społecznej Akademii Nauk, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony, czy na Wyższej Szkole Menedżerskiej. Przeanalizuj każdą z tych propozycji, by wybrać tę najlepiej dopasowaną do twoich oczekiwań.

Program kształcenia na studiach takich jak bezpieczeństwo narodowe musi mieć bardzo przemyślany charakter, ponieważ w siatce programowej powinny znaleźć się przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne, które wykształcają wszelkie niezbędne umiejętności podczas pracy nad obroną terytorialną. Podczas lat kształcenia uczyć się będziesz, jak:

 • wdrażać różnorodne strategie obronne
 • przeciwdziałać terroryzmowi
 • przeprowadzać akcje ratunkowe w obliczu zagrożeń takich jak klęski żywiołowe, czy zamach

 

Możesz mieć pewność, że w program kształcenia na studiach bezpieczeństwo narodowe wyklucza nudę!

Uczelnie w Warszawie - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Warszawie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Żywe zainteresowanie wykształceniem, jakie gwarantują kierunki studiów takie jak bezpieczeństwo narodowe, pokazują, że jest to profil wybierany w oparciu o aktualne zapotrzebowanie na rynku zatrudnienia. Uczelnie w Warszawie przygotowały tak rozbudowaną ofertę dydaktyczną, ponieważ widać, że wciąż potrzebni są specjaliści do spraw bezpieczeństwa narodowego, którzy wiedzą jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym. Ogromne znaczenie ma także wiedza jak radzić sobie we wszelkich sytuacjach podbramkowych i kryzysowych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują cię do pracy w komórkach bezpieczeństwa administracji publicznej i służbach mundurowych. Występować tam będziesz w roli eksperta, który wie, jak szczegółowo zaplanować różnego rodzaju akcje zapobiegawcze, prewencyjne i obronne. Możesz odpowiadać za planowanie działań także w państwowych służbach mundurowych, czyli przykładowo w:

 • wojsku
 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Urzędzie Celnym

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jako specjalność na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Warszawa studia i stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Warszawa studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Warszawa studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia