Sustainable energy engineering - Katowice

Sustainable energy engineering - Katowice

Studia na kierunku sustainable energy engineering w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Sustainable energy engineering stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie sustainable energy engineering jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Power engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku power engineering

22.02.2024

Sustainable energy engineering – studia Katowice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku sustainable energy engineering to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Studia możesz podjąć stacjonarnie.

Sustainable energy engineering - Katowice
Studia na kierunku sustainable energy engineering w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku sustainable energy engineering w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 23 maja 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | Sustainable energy engineering Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

Sustainable energy engineering to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący wiedzę z zakresu energetyki, transformacji energetycznej, zarządzania zrównoważonym rozwojem i inżynierii środowiska. Studia adresowane są do osób pragnących przyczynić się do globalnej transformacji energetycznej i lepszej przyszłości dla świata. W programie kształcenia uwzględniono przedmioty w zakresie energii odnawialnej, niskoemisyjnego spalania czy gospodarki obiegu. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku sustainable energy engineering kształcą absolwentów, którzy są jednocześnie ekspertami w zakresie wdrażania transformacji energetycznej. Znajdują oni zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej, biurach projektowych i centrach informatycznych. Ich miejscem pracy są także instytucje działające w przemyśle wytwarzającym specjalistyczne urządzenia wykorzystujące OZE. Ponadto, doskonale odnajdują się instytucjach administracji związanych z energetyką i ochroną środowiska.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Katowicach na kierunku sustainable energy engineering przeznaczona jest dla absolwentów pokrewnych kierunków – matematyki, fizyki, chemii. Kandydat powinien wykazywać się obszerną wiedzą w tym zakresie i potrafić formułować czy rozwiązywać proste zadania obejmujące problematykę energetyczną.

Kierunki studiów w Katowicach, do których należy sustainable energy engineering, wymagają również od kandydatów znajomości budowy i działania podstawowych urządzeń energetycznych. W procesie rekrutacji należy złożyć dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z jego suplementem.

Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów, którą mnoży się przez współczynnik zgodności kompetencji z umiejętnościami wymaganymi od kandydata.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING?

Studia realizowane w ramach kierunku sustainable energy engineering, prowadzone są w języku angielskim przez cenionych wykładowców akademickich oraz praktyków zawodowych.

Uczelnie w Katowicach w ramach kierunku sustainable energy engineering oferują zajęcia w zakresie energii odnawialnej, magazynowania energii, energii odpadów czy paliw alternatywnych nowej generacji.

Program dydaktyczny uwzględnia także międzynarodową mobilność studentów. Został przygotowany zgodnie z aktualnymi przepisami i procedurami Uczelni wyższych w Polsce oraz Uniwersytetu w Lizbonie. Opracowano go na podstawie konsultacji z otoczeniem gospodarczym, aby treści wpisywały się w wymagania przyszłych pracodawców.

Na pierwszym roku zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Polsce, a na drugim – na Uniwersytecie w Lizbonie. Wszystkie przedmioty realizowane są w języku angielskim w międzynarodowych grupach.

W programie uwzględniono nie tylko wykłady, ale też laboratoria, ćwiczenia czy zajęcia projektowe. Dzięki temu słuchacze zyskują kompleksowe przygotowanie do wykonywania projektów sieci czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

W trakcie kształcenia słuchacze realizują także staże i praktyki przemysłowe w wielu firmach z branży OZE. Dzięki temu mogą zapoznać się ze specyfiką przyszłej pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku sustainable energy engineering możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku sustainable energy engineering kształcą specjalistów, którzy wykazują się wiedzą i umiejętnościami w zakresie zarządzania. Mają kompetencje miękkie – przygotowują prezentacje, prowadzą dyskusję, znają techniki wywierania wpływu, rozwiązywania problemów i dokonywania ocen wartościujących.

Absolwenci wykazują się podstawową wiedzą o budowie, działaniu i eksploatacji maszyn oraz całych instalacji na podstawie zasad mechaniki i projektowania, wykorzystując nowoczesne techniki obliczeniowe. Potrafią też oceniać ich wpływ na środowisko.

Dobierają również materiały w zastosowaniach odnawialnych źródeł energii, projektują i wykonują obliczenia wytrzymałościowe układów mechanicznych. Wykorzystują w tym celu komputerowe wspomaganie projektowania maszyn.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek sustainable energy engineering:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Śląska w Gliwicach (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING?

Studia na kierunku sustainable energy engineering trwają 2 lata (studia magisterskie).

Sustainable energy engineering w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

Studia na kierunku sustainable energy engineering kształcą kadrę specjalistów, którzy są przygotowani do pracy w wielu branżach nowoczesnego przemysłu. Mogą także prowadzić własne firmy w tej dziedzinie.

Kształcenie przeznaczone jest więc dla tych osób, które chcą się stać decydentami w zakresie energetyki, transformacji energetycznej, zarządzania zrównoważonym rozwojem czy inżynierii środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku sustainable energy engineering

  • projektanci w biurach projektowych,
  • wykonawcy i eksploatatorzy inwestycji energetycznych i sieci,
  • firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją energii,
  • jednostki produkujące aparaturę i podzespoły urządzeń służących do realizowania zadań energetyki proekologicznej,
  • instytucje administracji i monitoringu pracy obiektów – firmy z zakresu fotowoltaiki i wiatrowe,

Studia na kierunku sustainable energy engineering przygotowały program dydaktyczny przy współpracy z przedstawicielami otoczenia społecznego i gospodarczego Uczelni. Na bieżąco dopasowują więc treści dydaktyczne do potrzeb rynku pracy. Dbają jednocześnie, aby zagadnienia były cały czas aktualizowane pod kątem zmieniających się przepisów branży energetyki odnawialnej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Sustainable energy engineering Katowice i woj. śląskie studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Sustainable energy engineering Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Sustainable energy engineering w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia