Mechatronika studia II stopnia - Bydgoszcz

Mechatronika studia II stopnia - Bydgoszcz

Mechatronika studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

mechatronika

Odkryj mechatronika w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Mechatronika w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Bydgoszczy?

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak mechatronika muszą posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera z tego samego bądź pokrewnego kierunku technicznego. W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się przede wszystkim średnią ważoną z przebiegu studiów oraz ocenę na dyplomie z ukończonych studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Szczegółowych informacji szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku mechatronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechatronika na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechatronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechatronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku mechatronika (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

Mechatronika to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Interdyscyplinarny kierunek łączy inżynierię mechaniczną, elektryczną, informatyczną, automatykę i robotykę, a tym samym ma ogromny wpływ na postęp w XXI wieku oraz kreowany świat robotów, pojazdów autonomicznych czy internet rzeczy.

Kandydaci na studia w Bydgoszczy muszą mieć tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. Kierunek jest idealny dla osób zainteresowanych najnowszymi technologiami, a co ważniejsze tych, którzy wykazują się analitycznym, a jednocześnie kreatywnym myśleniem. Kształcenie w tym zakresie to idealna opcja dla tych, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać najnowsze oprogramowania komputerowe, a także wykazują się komunikatywnością i chęcią pracy w zespole.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Bydgoszczy dbają o wysoki poziom kształcenia, dlatego oferują kompleksowo opracowany program studiów obejmujących swoim zainteresowaniem mechatronikę. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • metody badań nieniszczących i nieinwazyjnych,
 • roboty i manipulatory,
 • zintegrowane systemy wytwarzania,
 • wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe,
 • narzędzia i metody identyfikacji,
 • elementy diagnostyki maszyn,
 • projektowanie układów pomiarowych.

Zajęcia są kumulowane w blokach przedmiotów do wyboru obejmujących mechatronikę przemysłową i produkcyjną oraz systemy pomiarowe i diagnostyczne. Techniczne, ale i teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych. Studenci zdobywają umiejętności związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń w nich występujących.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Mechatronika w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunek mechatronika w Bydgoszczy możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają półtora roku, czyli trzy semestry. Absolwenci, którzy ukończą ten etap kształcenia, szczycą się tytułem magistra inżyniera mechatronika.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

Studia w Bydgoszczy w ramach mechatroniki przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w:

 • przemyśle wytwarzającym zaawansowane układy mechatroniczne, chociażby w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
 • ośrodkach i centrach badawczo-rozwojowych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • placówkach projektujących, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane.

Absolwenci zatrudniani są także w ośrodkach i centrach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowo-badawczych, przemyśle wytwarzającym lub wykorzystującym zaawansowane systemy kontroli jakości, w szpitalach i specjalistycznych jednostkach, które wymagają wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych technik pomiarowych.

Komentarze (0)