Informatyka studia I stopnia - Lublin

Informatyka studia I stopnia - Lublin

Informatyka studia I stopnia - Lublin

Studia I stopnia w Lublinie

informatyka

Odkryj informatykę w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Informatyka studia I stopnia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Informatyka w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia I stopnia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy

 

Aby dostać się na lubelską informatykę, należy spełnić odgórnie narzucone przez uczelnie w Lublinie wymagania. Przedmiotami, które odgrywają szczególne znaczenie w procesie kwalifikacyjnym, są najczęściej: matematyka, informatyka, fizyka oraz język obcy.

Pamiętaj o sprawdzeniu regulaminu rekrutacji na stronie internetowej placówek edukacyjnych, ponieważ bieżące ustalenia mogą ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu oraz różnić się w zależności od wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
240
II stopnia:
105
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
90
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka (studia I stopnia) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (studia I stropnia) w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Kierunki informatyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA?

 

Ogromną popularność, jaką cieszą się studia informatyczne, można zawdzięczać wielu istotnym kwestiom. Jedną z najważniejszych jest pragmatyczność kształcenia i dopasowanie jego specyfiki do aktualnych wymogów współczesnego rynku międzynarodowego – w końcu urządzenia elektroniczne, wymagające instalacji nowoczesnych aplikacji, systematycznego aktualizowania oprogramowania i tworzenia nowego, są w codziennym użytku znacznej większości firm i przedsiębiorstw.

Informatyka jako nauka zajmuje się głównie analizowaniem i przetwarzaniem informacji cyfrowej, aby poruszanie się użytkowników w przestrzeni cyfrowej było nie tylko wygodne, ale również bezpieczne. Studia na tym elitarnym i przyszłościowym kierunku są adresowane do pasjonatów nauk ścisłych, miłośnikiem nowinek technologicznych, chcących włożyć swój wkład w rozwój współczesnej informatyki. Warto pamiętać, że podstawowa orientacja w środowisku internetowym, znajomość najczęściej używanych programów oraz zainteresowanie komputerami może nie wystarczyć, aby stać się wybitnym specjalistą w opisywanej dziedzinie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Nie ulega wątpliwości, że wykształcenie grona wyspecjalizowanych informatyków, zdolnych do sprostania wielu wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku, wymaga wdrożenia odpowiednich środków. Dlatego studia w Lublinie na kierunku informatyka oferują dokładnie przemyślaną siatkę kształcenia, która na początku edukacyjnej przygody opiera się głównie na podstawowych założeniach matematycznych, wdrażających w zaawansowaną informatykę. Studenci:

 • rozwijają złożone kompetencje analityczne
 • uczą się sprawnego rozwiązywania złożonych problemów logicznych
 • zyskują okazję do tworzenia własnych stron internetowych, pragmatycznych programów i aplikacji
 • uczą się podstaw projektowania graficznego stron internetowych i wykonywania wszelakich projektów multimedialnych

Ile trwają studia I stopnia na kierunku informatyka w Lublinie?

Studia na kierunku Informatyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Takie kierunki studiów w Lublinie, jak na przykład informatyka, mogą oferować absolwentom uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera, w zależności od siatki kształcenia, na jaką decydują się poszczególne tamtejsze uczelnie. Kształcenie na studiach licencjackich pierwszego stopnia potrwa trzy lata, natomiast na zdobycie kwalifikacji inżynierskich przyszli absolwenci poświęcą trzy i pół roku. Po ukończeniu każdego z tych dwóch etapów, można pomyśleć o kontynuowaniu edukacji na studiach drugiego stopnia lub rozpocząć kształtowanie swojej przyszłości zawodowej.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Informatyka stanowi przedmiot zainteresowania wielu przyszłych kandydatów na studia wyższe między innymi dlatego, że po jej ukończeniu absolwenci mogą liczyć na dobrze ugruntowaną pozycję zawodową. Informatycy znajdują zatrudnienie jako:

 • programiści
 • twórcy stron internetowych
 • twórcy gier komputerowych, aplikacji multimedialnych i programów użytkowych
 • mogą zajmować się optymalizowaniem i modyfikowaniem istniejących treści informatycznych
 • freelancer w najbardziej odpowiedniej dla nich branży

Komentarze (0)