GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE

GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE

Dodaj do ulubionych

GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku geopolityka i studia strategiczne studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk politycznych, społeczno-kulturowych oraz geograficznych. Ponadto nauczą się dokonywania analiz procesów geopolitycznych oraz diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, jednostkach administracji publicznej oraz w organizacjach międzynarodowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Ze względu na dużą liczbę chętnych na kierunek geopolityka i studia strategiczne, kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z obowiązującymi wymogami rekrutacyjnymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne to:

  • dwa spośród następujących przedmiotów: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Geopolityka i studia strategiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 24.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.07.2021
do 24.08.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geopolityka i studia strategiczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE?

Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne kształcą specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz nauk politycznych i geograficznych. Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami społecznymi, politycznymi czy przyrodniczymi. Studenci rozwiną także niezwykle ważne umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku geopolityka i studia strategiczne zdobędą wszechstronna wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat trendów w światowej geopolityce, geografii czy współczesnych modelów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcą także umiejętności praktyczne i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach licznych warsztatów przewidzianych na powyższych studiach nauczą się analiz geopolitycznych i międzynarodowych stosunków społeczno-kulturowych. Co więcej zyskają zdolność rozwiązywania problemów z obszaru geopolityki i nauk strategicznych. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE?

Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku geopolityka i studia strategiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE STUDIA I STOPNIA

GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geopolityka i studia strategiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geopolityka i studia strategiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geopolityka i studia strategiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE?

Po ukończeniu studiów na kierunku geopolityka i studia strategiczne, studenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się y w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości zawodowej z organizacjami międzynarodowymi czy instytucjami UE. Absolwenci znajdą zatrudnienie w korporacjach i firmach międzynarodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geopolityka i studia strategiczne:

  • instytucje UE
  • organizacje międzynarodowe
  • firmy i korporacje międzynarodowego
  • organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE

Komentarze (0)