LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studenci kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Ponadto nauczą się dokonywania analizy finansowej czy podejmowania prac logistycznych na rzecz jednostek i instytucji wojskowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, instytucjach finansowych lub magazynach. Jednak przede wszystkim zostaną przygotowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby wyróżnić się na tle innych kandydatów, przed aplikacją na kierunek logistyka ekonomiczna – studia wojskowe należy zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe to:

 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • WOS
 • język obcy nowożytny
 • język polski

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka ekonomiczna - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Logistyka stanowi siłę napędową współczesnej gospodarki światowej. Sprawny przepływ towarów jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania większości branż, także przemysłu wojskowego. Kształceniem specjalistów w tej dziedzinie zajmują się studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe. Studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, między innymi nauk społecznych, informatycznych czy ekonomicznych. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek logistyka ekonomiczna – studia wojskowe zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, informatycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Ponadto skupią się na rozwijaniu niezwykle ważnych umiejętności praktycznych. W toku kształcenia nauczą się analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno-finansowym resortu obrony narodowej .

Co więcej, zyskają przygotowanie z zakresu prac logistycznych na rzecz jednostek i instytucji wojskowych. Studenci otrzymają także kompleksowe przygotowanie wojskowe oraz dowiedzą się, w jaki sposób dowodzić zespołem. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności językowych oraz nauka specjalistycznej terminologii branżowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku logistyka ekonomiczna - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logistyka ekonomiczna - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logistyka ekonomiczna - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logistyka ekonomiczna - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci studiów logistycznych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe można związać swoją przyszłość z branżą logistyczną, między innymi z centrami logistycznymi oraz magazynami. Równie ciekawą opcją jest zatrudnienie w instytucjach finansowych. Jednak przede wszystkim studenci zostaną przygotowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe:

 • wojsko
 • centra logistyczne
 • instytucje finansowe
 • magazyn
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)