Automatyka i robotyka - Rzeszów

Automatyka i robotyka - Rzeszów

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

15.01.2024

Automatyka i robotyka – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Automatyka i robotyka w Rzeszowie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).

Automatyka i robotyka - Rzeszów
Studia na kierunku automatyka i robotyka w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Opis kierunku
Automatyka i robotyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który oferuje zdobycie kompleksowej wiedzy między innymi z zakresu matematyki, fizyki oraz informatyki, którą absolwenci będą mogli wykorzystać do projektowania i uruchamiania systemów automatyki i robotyki. W trakcie kształcenia studenci uzyskają też umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, a także nauczą się obsługi i programowania przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych. W planie zajęciowym studenci mogą znaleźć przedmioty takie jak np.: metody sztucznej inteligencji w sterowaniu, elementy i układy elektroniczne czy sterowniki mikroprocesorowe.

Absolwenci automatyki i robotyki będą kompleksowo przygotowani do rozpoczęcia twórczej i kreatywnej pracy, związanej z rozwojem, modernizacją i komputeryzacją różnego rodzaju sektorów przemysłowych. Zdobyte w czasie kształcenia kompetencje pozwolą im na samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu robotyki i automatyki. Absolwenci omawianego kierunku studiów doskonale odnajdą się na stanowisku programisty automatyka, inżyniera robotyki, konstruktora czy specjalisty ds. automatyzacji procesów. Niektórzy inżynierowie decydują się na rozpoczęcie kariery badawczej, pracując nad nowymi technologiami w dziedzinie automatyki i robotyki.
 
Uczelnie
W Rzeszowie automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne.
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka w Rzeszowie? Proces rekrutacji to konkurs świadectw, a przedmioty kwalifikacyjne to: matematyka, a także fizyka/fizyka i astronomia lub informatyka, do wyboru. Warto sprawdzać dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Jak wyglądałby świat bez Automatyki i robotyki? Na pewno każdy snułby inną wersję rzeczywistości, ale w jednym powinna być zgodność- wszystko stanęłoby w miejscu. Napędzana maszynowo, całkowicie zautomatyzowana działalność większości fabryk i zakładów przemysłowych, wyposażone w liczne przyrządy elektroniczne i maszyny laboratoria badawcze, a także głodni wiedzy ludzie, szukający informacji za pośrednictwem Internetu – bez Automatyki i robotyki żaden z tych przykładów nie miałby prawa bytu.

Idąc dalej, długotrwałe zahamowanie powyższych czynników nie odbiłoby się bez echa na światowej polityce i gospodarce. Wyłączenie z funkcjonowania kilka składowych ogniw sprawiłoby, że działanie gospodarcze rozumiane jako całość mogłoby doprowadzić do poważnego kryzysu na scenie politycznej i cywilizacyjnej.

Lepiej nie myśleć o takich scenariuszach, tylko skupić się na tym, aby być częścią idącego postępu. Na wszystkich, którzy chcieliby zaznaczyć swój wkład w rozwój myśli technologicznej, czeka Rzeszów, stolica Podkarpacia. Jednym z najpopularniejszych kierunków technicznych tamże jest Automatyka i robotyka, która swoje zainteresowanie może zawdzięczać interdyscyplinarności oraz doskonałemu dopasowaniu do potrzeb współczesności – można pokusić się o stwierdzenie, że opisywany kierunek skrojony jest na miarę potrzeb całego dzisiejszego świata.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Automatyka i robotyka w Rzeszowie zakłada pozyskiwanie przez studentów praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia i wykorzystania systemów komputerowych do sterowania procesów technologicznych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych. To także poznawanie technik stosowanych na styku komputera z otoczeniem oraz oprogramowania ze sprzętem. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Automatyka i robotyka w Rzeszowie to również poznanie wielu innych, ciekawych zagadnień, takich jak:

 • programowanie robotów przemysłowych,
 • metody sztucznej inteligencji,
 • projektowanie urządzeń mikroprocesorowych,
 • pisanie programów i aplikacji w najczęściej używanych językach.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku automatyka i robotyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Rzeszowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to studia magisterskie.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Zastanawiając się, czy powinieneś aplikować na studia w Rzeszowie na kierunku Automatyka i robotyka, powinieneś zawczasu skonfrontować swoje możliwości z wymaganiami narzuconymi przez ten kierunek, a te z pewnością nie będą proste. Oczywiście, szczęścia podczas rekrutacji na Automatykę i robotykę może spróbować każdy, jednak ostateczny rezultat będzie uzależniony od kilku niezwykle ważnych czynników.

Twój wrodzony talent do przyswajania wiedzy matematycznej i fizycznej pozwolił ci na zdobywanie laurów podczas edukacji na wszystkich dotychczasowych szczeblach? Nowinki techniczne chłoniesz niczym gąbka? Znajomi nieustannie ci powtarzają, że podziwiają twoją zdolność do szybkiego, analitycznego rozwiązywania złożonych problemów logicznych? Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z powyższych pytań może być świetnym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie.

Uposażenie studentów w rozległą wiedzę techniczną, opierającą swoje założenia na naukach uchodzących za najbardziej skomplikowane, wymaga wdrożenia wielu doskonale zaprojektowanych siatek przedmiotowych, przedstawianych przez najwybitniejszych wykładowców z długoletnim doświadczeniem. Tylko taki zestaw może dać szansę przyszłym absolwentom na odnalezienie się w zawiłościach współczesnego rynku pracy oraz zapewnić im możliwość ciągłego samorozwoju. Zatem czego możesz się spodziewać jako przyszły student jednego z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej pożądanych kierunków studiów?

Uczelnie w Rzeszowiena których możesz podjąć techniczne kierunki studiów, działają tak, aby proces edukacji nie był przykrą koniecznością, a czymś więcej – spełnieniem ambicji i marzeń. Dlatego swoją naukę na Automatyce i robotyce prawdopodobnie rozpoczniesz od uporządkowania posiadanej już wiedzy, która nadgryziona zębem czasu, być może nieco się ulotniła. Przypomnisz sobie zagadnienia matematyczne, niezbędne do dalszego kształcenia, rozszerzysz je o całkiem nowe, znacznie bardziej rozszerzone wiadomości oraz poznasz wiele nieznanych dotychczas praw fizycznych, opisujących mechanikę, ruch, elektrykę i ogólnie pojętą dynamikę wszystkich ciał.

Wymagania na kierunek Automatyka i robotyka w Rzeszowie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: automatyka napędu elektrycznego,

 • wirtualne systemy pomiarowe,
 • teoria obwodów,
 • systemy mikroprocesorowe,
 • sterowanie procesami ciągłymi,
 • sieci komputerowe,
 • przetwarzanie sygnałów.

Po wkroczeniu na wyższe szczeble drabiny prowadzącej do ukończenia Automatyki i robotyki w Rzeszowie, staniesz przed niełatwym zadaniem polegającym na wyborze konkretnej dziedziny zgłębianej nauki, czyli tak zwanej specjalności. Zawęzi ona horyzonty przyswajanych wiadomości, ukierunkowując cię jednocześnie na pracę o danej specyfice.

 

4. Tryb studiów

Studia inżynierskie w znacznej większości przypadków możesz podjąć dwojako – w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Niezależnie od dokonanego wyboru, sylwetka każdego z absolwentów w kwestii posiadanej wiedzy i umiejętności będzie wyglądała podobnie, co otworzy przed nimi identyczne możliwości zawodowe. Zatem czym różnią się między sobą wspomniane formy zdobywania wiedzy?

Studia stacjonarne to kształcenie w ciągu pięciu dni roboczych, natomiast niestacjonarne mają charakter weekendowych zjazdów, podczas których studentom prezentowane są kierunkowe zagadnienia w skoncentrowanej formie.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Elektrotechniki i Informatyki) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Rzeszowie trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Zgodnie z odgórnymi ustaleniami, kierunki studiów w Rzeszowie cechują się różnym czasem trwania. Zastanawiasz się, ile czasu zajmie ci ukończenie studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie?

Jeżeli jesteś kandydatem na studia pierwszego stopnia, to dyplomem, jaki otrzymasz tuż po przejściu przez wszystkie etapy nauki, będzie dyplom inżyniera. Zakładając, że w terminie zdasz wszystkie egzaminy, z uczelnią pożegnasz się po upływie trzech i pół roku. Oczywiście wówczas będziesz mógł podjąć aktywność zawodową związaną z kierunkiem kształcenia, jednak to nie wszystko, co Automatyka i robotyka w Rzeszowie może ci zaoferować.

Automatyka i robotyka w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
Jaka praca po studiach na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie? Przymiotników na opisanie jej specyfiki i tego, jaką pozycje zajmuje w oczach społeczeństwa będzie na tyle dużo, że ich wymienienie zajęłoby niemal tyle miejsca, co cały ten artykuł. Jedno jest pewne – jako absolwent Automatyki i robotyki w Rzeszowie nie dotknie cię bezrobocie i konieczność doświadczania życia ze słabymi zarobkami.

Absolwent znajdzie zatrudnienie między innymi jako: konsultant w dziedzinie systemów oraz urządzeń automatyki, jeśli tylko lubi codzienny kontakt z klientami i niestraszne są mu ich kaprysy, specjalista do spraw wdrożeń i integracji systemów, projektant i konstruktor, a także właściciel działalności gospodarczej funkcjonującej zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Rzeszowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oferuje 75 miejsc na bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

Kierunek automatyka i robotyka - uczelnie w Rzeszowie:

 

 

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Automatyka i robotyka studia stacjonarne - uczelnie w Rzeszowie

 
Automatyka i robotyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Zanim aplikujesz na Automatykę i robotykę, powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka niesamowicie ważnych pytań: czy po zapoznaniu się z poprzednimi akapitami artykułu nadal twierdzisz, że to kierunek dla ciebie? Jesteś gotów na wiele poświęceń wynikających z obowiązku systematycznego kształcenia, również w zaciszu domowym? Jeśli tak, śmiało przechodź dalej.

Jak już pewnie wiesz, aby dostać się na Automatykę i robotykę na dowolnie wybranej polskiej uczelni, należy udowodnić ponadprzeciętne umiejętności matematyczne, fizyczne i z zakresu języka obcego na rozszerzonym egzaminie maturalnym lub, jeżeli kandydujesz na studia drugiego stopnia, zdobyć wystarczająco dobre oceny na dyplomie.

Możesz również postarać się o uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w jednej z ogólnopolskich olimpiad z dziedzin technicznych. Ta alternatywa otworzy ci niemal wszystkie furtki do każdego z istniejących kierunków studiów.

 

Proces rekrutacji

Wiesz już niemal wszystko, ale jedno wciąż pozostaje zagadką – w jaki sposób zgłosić swoją kandydaturę na Automatykę i robotykę w Rzeszowie? To bardzo proste. Intuicyjnie zaprojektowana strona internetowa, jaką posiadają uczelnie w Rzeszowiebezboleśnie przeprowadzi cię przez cały proces aplikacji. Jedyne, co będziesz musiał zrobić, to wypełnić formularz, podać wyniki zmagań z poprzednimi etapami rekrutacji oraz wydrukować gotowy plik.

 

Dokumenty

Udało ci się odnaleźć swoje nazwisko na jednej z list przyjętych na opisywany kierunek studiów? Gratulacje! Teraz przed tobą zadanie związane z terminowym dostarczeniem pliku dokumentów. Wśród nich prawdopodobnie muszą się znaleźć:

 • fotografia o wymiarach określonych przez regulamin uczelni
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • wydrukowany wcześniej formularz aplikacyjny

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

automatyka i robotyka studia

studia inżynierskie i techniczne w Rzeszowie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Rzeszów studia i stopnia

Automatyka i robotyka Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Rzeszów studia stacjonarne

Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Rzeszowie

Wybór kierunku kształcenia może być trudny. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Automatyka i robotyka w Rzeszowie opinie?

Mikołaj, student trzeciego roku Automatyki i robotyki w Rzeszowie, mówi:

„Automatyka i robotyka to kierunek wymagający ciągłego skupienia. To ciężka praca, ale dająca mnóstwo satysfakcji i możliwości samorozwoju. Studiując w Rzeszowie otrzymałem szansę realizacji własnych pomysłów, a także ciekawych, inspirujących dyskusji, dodających siły i wiary we własne przekonania i projekty.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia