Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Finanse i rachunkowość - Rzeszów

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

15.01.2024

Finanse i rachunkowość – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Finanse i rachunkowość w Rzeszowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 8 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na finansach i rachunkowości w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i rachunkowość - Rzeszów
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. i potrwa do 26 września 2024 r. | Finanse i rachunkowość Rzeszów - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to szansa na zdobycie cennych umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a także księgowania operacji gospodarczych i sporządzania raportów finansowych. W trakcie kształcenia studenci dowiedzą się również, w jaki sposób analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie, oceniać ryzyko inwestycyjne, prowadzić księgi rachunkowe oraz jak samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe. Studentów mogą zainteresować przedmioty w planie zajęciowym takie jak np.: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, polityka personalna czy kreatywność i innowacyjność w biznesie.

Absolwenci finansów i rachunkowości cieszą się popytem na rynku pracy i mogą wybierać spośród wielu interesujących ścieżek kariery. Mogą znaleźć zatrudnienie w bankowości, aparacie skarbowym oraz w firmach konsultingowych. Ponadto doskonale odnajdą się na stanowisku doradcy podatkowego lub finansowego, specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej czy doradcy inwestycyjnego. Co więcej, na wykwalifikowanych absolwentów finansów i rachunkowości czeka również praca w biurach analiz ekonomicznych, firmach audytorskich oraz w różnego rodzaju międzynarodowych korporacjach.

 

Uczelnie

W Rzeszowie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. 
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie: finanse przedsiębiorstw i instytucji, rachunkowość i controllingbankowość i doradztwo finansowe, rachunkowość i audyt finansowy... specjalności na finansach i rachunkowości w Rzeszowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3800 zł do 6500 zł za pierwszy rok studiów.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Nie trudno odgadnąć, że za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw i nie trudno odgadnąć także, najważniejszym przedmiotem jest matematyka. Przeprowadzanie operacji na finansach, wchodzących w skład skarbu państwa, to niezwykle odpowiedzialna rola, wymagająca dobrze ugruntowanych umiejętności.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia, 
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

T. Harv Eker powiedział: „Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy.”, i te słowa idealnie wprowadzają nas w zakres wiedzy i umiejętności, który zdobywa się studiując Finanse i rachunkowość. Dziedzina ta odpowiada na wiele pytań, miedzy innymi, jak funkcjonują banki i instytucje finansowe, oraz na czym polega otwarta gospodarka rynkowa. A w którym mieście można zadawać pytania związane z tą dziedziną? W Rzeszowie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie zakłada nabycie umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci otrzymują wybór specjalności, w których mogą się doskonalić. Czekają na nich: Rachunkowość i podatki, Bankowość i rynki kapitałowe. 

Kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie to kierunek dla tych, którzy interesują się pieniądzem i wszystkim, co się z nim dzieje.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Rozważenie swojej kandydatury na wybrany kierunek studiów w sposób rozsądny jest szczególnie ważne w perspektywie dalszego życia zawodowego oraz samej edukacji na studiach – w końcu wybór najbardziej dopasowanej do nas drogi życiowej będzie kluczowe dla czerpania pełni satysfakcji z codziennego życia. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Szczególnie ważną umiejętnością, jaką powinieneś posiadać kandydując na ten kierunek, jest ta związana z wykonywaniem obliczeń matematycznych. Łatwość w przyswajaniu wiedzy z dziedziny królowej nauk pozwoli na bezstresowe przejście przez większość egzaminów na studiach. Ponadto umiłowanie do pieniądza i wykonywania operacji finansowych to kolejne ważne cechy kandydata. Jeżeli uważasz, że sprawdzisz się na Finansach i rachunkowości w Rzeszowie, nie wahaj się dłużej i zgłoś swoją kandydaturę!

Uczelnie w Rzeszowie w celu ułatwienia życia swoim studentom, oferują możliwość podjęcia niektórych kierunków studiów w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Pierwsza z opcji powinna być rozważona przez tych, którzy są w stanie poświęcić znaczną większość swojego czasu na zdobywanie wyższego wykształcenia, a regularność i systematyczność zdobywanej wiedzy w trakcie pięciu dni w tygodniu to dla nich atut. Studia niestacjonarne to ukłon między innymi w stronę pełnoetatowych pracowników, zdobywających doświadczenie zawodowe równolegle z edukacją na studiach wyższych.

Tryb ten, pomimo wielu atutów i względnej wolności, wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat za czesne. Pamiętaj, że bez względu na to, jaki tryb wybierzesz, prawdopodobnie będziesz miał jednakowe szanse na dzisiejszym rynku pracy, jak wszyscy inni absolwenci Finansów i rachunkowości w Rzeszowie.

 

4. Program studiów, wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarność Finansów i rachunkowości, co jest niewątpliwym atutem tego kierunku, motywuje studentów do zgłębienia kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Przygodę z opisywanym kierunkiem rozpoczniesz od poszerzenia znanej już wiedzy matematycznej o całkiem nowe umiejętności, takie jak matematyka aktuarialna, wykonywanie obliczeń finansowych przy użyciu specjalistycznych programów statystycznych oraz analizowanie danych przedstawiony za pomocą różnorakich wykresów.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • podstawy zarządzania,
 • prawo gospodarcze,
 • statystyka,
 • audyt wewnętrzny,
 • rynki finansowe,
 • ubezpieczenia.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Zarządzania ) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Rzeszowie charakteryzują się różnym czasem trwania, który uzależniony jest od ich specyfiki oraz, przede wszystkim, odgórnych ustaleń, które są efektem między innymi tytułu gwarantowanego przez ich ukończenie. Zastanawiasz się, ile czasu zajmie ci ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku mają charakter studiów licencjackich. Każdy z przyszłych absolwentów, zanim zdobędzie upragnione wykształcenie wyższe, poświęci trzy lata na zdobycie koniecznych kompetencji kierunkowych. Studia magisterskie drugiego stopnia zawierają się w dwuletnim cyklu nauki, którego ukończenie zapewni znaczne poszerzenie posiadanych kompetencji i znacznie zwiększy atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy.

Finanse i rachunkowość w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie? Odpowiedź nasuwa się niemal automatycznie – zapewniającą codzienny kontakt z pieniędzmi, wymagającą wykonywania różnorakich operacji na liczbach, dobrze płatną oraz potrzebną współczesnemu rynkowi pracy. Jeżeli perspektywy zawodowe, jakie oferuje dany kierunek studiów, to główny predyktor twojego zainteresowania, Finanse i rachunkowość z dużym prawdopodobieństwem trafią w twoje gusta.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach zajmujących się nieustannym obrotem pieniędzy, jak na przykład bankach. Ze względu na konieczność podejmowania codziennego kontaktu z klientem, który bywa kapryśny i wymagający, podejmując pracę o tej specyfice, powinieneś czuć się kompetentny do sprostania wymaganiom ludzi, zachowując przy tym asertywność.

Każdy, kto ukończy Finanse i rachunkowość w Rzeszowie, będzie mógł również pomyśleć o pracy w:

 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach leasingowych,
 • organizacjach społecznych,
 • własnej działalności gospodarczej,

 

gdzie zdobyte na studiach kompetencje z zakresu zarządzania i gospodarowania szeroko pojętymi zasobami finansowymi będą na wagę złota, doprowadzając firmę na szczyt hierarchii.

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci Finansów i rachunkowości wyróżniają się obszerną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętnościami analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostek gospodarczych. Dzięki zdobytemu wykształceniu pracują między innymi w: instytucjach finansowych, bankach, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach konsultingowych oraz izbach gospodarczych. Wykonują obowiązki na stanowiskach księgowego, doradcy finansowego, doradcy podatkowego, analityka finansowego czy audytora. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk finansowy – 5360 złotych
 • doradca finansowy – 4550 złotych
 • samodzielny księgowy – 4550 złotych
 • główny księgowy – 5800 złotych
 • doradca finansowy – 3940 złotych
 • doradca klienta biznesowego – 4970 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to kierunek otwierający przed absolwentami szerokie perspektywy zawodowe. Jego największym atutem jest możliwość pozyskania licznych umiejętności praktycznych, które cenione są przez współczesnych pracodawców i które gwarantują rozwój kariery, a wraz z nim wzrost zarobków. Oczywiście, nie jest to kierunek dla każdego. Finanse i rachunkowość to propozycja kształcenia dla osób zainteresowanych światem finansów, funkcjonowaniem banków, podatkami czy giełdą, ale oprócz tego jest to kierunek dla osób, które nie mają problemów z matematyką.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, którzy planują zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości mogą skorzystać z ofert dydaktycznych dwóch uczelni publicznych.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość zdobywają obszerną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, jak również nabywają umiejętności w zakresie analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • rynki finansowe
 • finanse publiczne
 • rachunkowość zarządcza

 

Ile osób na miejsce na finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Finanse i rachunkowość w Rzeszowie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Rzeszowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Rzeszowski aplikowało 577 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się prawie 3 kandydatów.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Zanim aplikujesz na studia w Rzeszowie na kierunku Finanse i rachunkowość, powinieneś zgłębić nieco informacji nie tylko na temat wiodących w procesie rekrutacji przedmiotów i sposobów dostania się na ten kierunek, ale również szczegółowe ustalenia odnośnie procesu aplikacji, aby w sposób w pełni świadomy zasilić grono studentów wymarzonego kierunku.

Absolwenci szkół średnich, mający egzamin maturalny przed sobą, powinni już dziś pomyśleć o tym, jak istotne jest uzyskanie jak najwyższego wyniku procentowego z rozszerzonego egzaminu z matematyki i przystąpić do powtarzania materiału. Jeśli należysz do wspomnianego grona przyszłych maturzystów, zwróć także uwagę na język angielski – to drugi w kolejności przedmiot liczący się na drodze rekrutacji.

Rekrutacja dla ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia będzie wyglądała analogicznie. W konkursie, efektem którego ma być wyłonienie najlepszych kandydatów, wezmą udział oceny z dyplomu ukończenia tego etapu edukacji, dlatego warto postarać się, żeby jak najlepiej zdać wszystkie egzaminy.

Alternatywnym sposobem na dostanie się na studia ekonomiczne w Rzeszowie jest uzyskanie tytułu finalisty lub laureata na jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, jak na przykład Olimpiada Matematyczna. Zaszczytny tytuł pozwoli nie tylko na pochwalenie się najbliższym, ale również otworzy wszystkie możliwe furtki edukacyjne.

 

Proces rekrutacji i potrzebne dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów to pierwszy krok na drodze do ukończenia studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie. Warto pamiętać, aby podczas wypełniania znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni formularza, posługiwać się jedynie prawdziwymi informacjami dotyczącymi osiągniętych wyników maturalnych. Podanie błędnych danych może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Dokumentami potrzebnymi do zwieńczenia procesu rekrutacji, będą prawdopodobnie: fotografia do legitymacji, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia edukacji oraz formularz ze strony internetowej.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Rzeszowie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Rzeszów studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie opinie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Rzeszowie?

Martyna, studentka trzeciego roku Finansów i rachunkowości w Rzeszowie, mówi:

„Zawsze się śmieję, że studiuję Finanse i rachunkowość bo lubię pieniądze. No, pewnym sensie to prawda – w końcu kto z nas nie chciałby prowadzić takiego życia, które pozwala na zakup wszystkiego, na co tylko mamy ochotę? Ale ważniejsze jest to, że zawsze interesowało mnie co się z tymi pieniędzmi dzieje, jak one funkcjonują, działają i tak dalej. W Rzeszowie, na studiach, zaczęłam się tego wszystkiego dowiadywać.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia