Architektura wnętrz - Warszawa

Architektura wnętrz - Warszawa

Studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

27.05.2024

Architektura wnętrz studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Architektura wnętrz w Warszawie to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na architekturze wnętrz w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 9600 zł za pierwszy rok studiów.

Architektura wnętrz - Warszawa
Studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na architekturze wnętrz gwarantują zdobycie wykształcenia, łączącego wiedzę architektoniczną i artystyczną. W toku studiów studenci nauczą się m.in. wykorzystywania najnowszych technologii oraz tego, jak przeprowadzać proces projektowy. Studiując na architekturze wnętrz poza wiedzą praktyczną i teoretyczną, rozwiniesz też umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania zadań. Absolwenci tego kierunku zostaną wyposażeni w niezbędne umiejętności do projektowania wystaw, mebli oraz miejsc pracy i rekreacji.

Ukończenie studiów na kierunku architektura wnętrz otwiera przed absolwentem możliwość zatrudnienia w firmach deweloperskich, pracowniach architektonicznych, a nawet w muzeach i galeriach sztuki. Warto zaznaczyć, że absolwenci kierunku architektura wnętrz posiadają kompetencje zarówno do projektowania, jak i nadzorowania inwestycji. Mogą oni również rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach biura projektowania wnętrz czy indywidualnych konsultacji projektowych z klientami.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Architektura wnętrz Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek architektura wnętrz w Warszawie

W Warszawie architekturę wnętrz możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychAkademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz ASP), Politechnice Warszawskiej (Wydział Architektury PW) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychPolsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania oraz Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ASP w Warszawie oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 10400 zł do 18000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek architektura wnętrz - uczelnie w Warszawie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku architektura wnętrz w roku akademickim 2024/2025 najczęściej brane pod uwagę jest portfolio oraz autoprezentacja. architektura wnętrz Warszawa - przedmioty maturalne

Architektura wnętrz należy obecnie do jednego z najbardziej pożądanych kierunków studiów w Warszawie, co implikuje konieczność wdrażania dosyć restrykcyjnych metod w kwestii rekrutacji przez władze uczelni. Żeby dostać się na ten kierunek, należy nie tylko potwierdzić swoje doskonałe kompetencje matematyczne dobrze zdanym egzaminem dojrzałości, ale również odnieść sukces w trakcie wstępnego egzaminu z rysunku. Przedmiotami, do nauki których także warto przysiąść, są fizyka oraz język obcy nowożytny.

Szczegóły warto zgłębić na stronie internetowej wybranej uczelni, gdyż procedury aplikacyjne nie są stałe, a ich bieżące sprawdzanie pozwoli na uniknięcie rozczarowania tuż przed przystąpieniem do rekrutacji.

 

Architektura wnętrz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - przedmioty maturalne

Rekrutacja 2024/2025 na kierunek architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wymaga od kandydatów: złożenia teczki z samodzielnie wykonanymi pracami rysunkowymi i malarskimi; wykazania się zdolnościami plastycznymi podczas części praktycznej rekrutacji; dokonania wystąpienia w ramach ocenianej autoprezentacji. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na architekturę wnętrz w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie

Studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata, trzy i pół roku lub cztery lata. Drugi stopień to studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata. Studia jednolite trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie są specjalności na architekturze wnętrz w Warszawie

Współczesne studia z architektury wnętrz charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku architektura wnętrz w Warszawie: public interiorsprojektowanie wystawiennictwahome designprojektowanie wnętrz...

Sprawdź specjalności na architekturze wnętrz w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Architektura wnętrz w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po architekturze wnętrz

Absolwenci architektury wnętrz otrzymają wszechstronne kwalifikacje. Czekać na nich będą przedmioty poświęcone projektowaniu różnorodnych wnętrz – mieszkalnych, jak i tych użytkowych. Zajęcia praktyczne przeplatane będą zagadnieniom związanych z geometrią wykreślania czy nawet z budownictwem! Po zakończeniu kształcenia na absolwentów czekać będą między innymi biura projektowe i firmy architektoniczne.

czytaj dalej jaka praca po architekturze wnętrz

Jak wygląda rekrutacja na architekturę wnętrz w Warszawie

Studia architektoniczne w Warszawie stanowią propozycję dla wszechstronnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy nie tylko chcieliby zdobyć adekwatne do potrzeb rynku wykształcenie, ale również zająć się rozwojem swoich zdolności artystycznych.

Architekturę wnętrz można podjąć na kilku uczelniach w Warszawie, co daje możliwość dopasowania szczegółowego planu zajęć do potrzeb i indywidualnych predyspozycji każdego z kandydatów – oferty edukacyjne poszczególnych uczelni nieco się od siebie różnią.

Architektura wnętrz - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci dostaną się na wybrane studia, decydują wyniki uzyskane przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na wybrane kierunki zakwalifikowani zostają ci, którzy zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku architektura wnętrz w Warszawie:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: 36

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach. Kandydaci otrzymują indywidualne powiadomienia w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK, dzięki czemu mogą oni poznać swój wynik, a także dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych jest zależna od indywidualnej decyzji wybranej szkoły wyższej. Większość uczelni przyjmuje pliki doręczone osobiście przez zakwalifikowanych kandydatów do siedziby instytucji. Niektóre szkoły decydują się także na dopuszczenie możliwości wysłania kompletnego zestawu dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się

różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach

internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 10400 zł do 18000 zł za pierwszy rok studiów.

Architektura wnętrz studia Warszawa - ceny 2023

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 12000 zł
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie – od 13000 zł
 • Uczelni Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 10400 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 11160 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Warszawa studia stacjonarne

Architektura wnętrz Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz w Warszawie

Architektura wnętrz w Warszawie

 • Architektura wnętrz w Warszawie - studia niestacjonarne

  Podjęcie studiów niestacjonarnych na kierunku Architektura wnętrz wymaga sporej dozy wytrwałości i odporności na znużenie, które może pojawić się w odpowiedzi na całodzienną, wielogodzinną edukację podczas wszystkich lub co drugich weekendów każdego miesiąca.

  Główną motywacją dla studentów decydujących się na podjęcie Architektury wnętrz w trybie niestacjonarnym, jest możliwość równoległego podjęcia pełnoetatowej pracy zawodowej lub innej aktywności, pochłaniającej znaczne zasoby czasowe. Warto pamiętać, że stopień posiadanych umiejętności i wiedzy nie różnicuje się w zależności od wybranego trybu kształcenia na uczelni wyższej, dzięki czemu każdy z absolwentów otrzymuje równe szanse na współczesnym rynku pracy.

  dowiedz się więcej na temat kierunku architektura wnętrz studia zaoczne w Warszawie

  Architektura wnętrz studia niestacjonarne - uczelnie w Warszawie

   

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Warszawie - studia niestacjonarne na kierunku architektura wnętrz

  Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

  Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

  Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
  tryb: niestacjonarne

  Specjalności na kierunku architektura wnętrz

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

  Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 4 lata
  tryb: niestacjonarne

  Specjalności na kierunku architektura wnętrz

  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

  Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: niestacjonarne

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

  Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Warszawie

Zanim podejmiesz definitywną decyzję w temacie wyboru swojej przyszłej ścieżki kształcenia na jednej z uczelni wyższych w Warszawie, warto, abyś poznał opinie starszych kolegów, którzy mają doświadczenie z wybranym przez ciebie kierunkiem.

 

Małgorzata, studentka pierwszego roku Architektury wnętrz w Warszawie, mówi:

„Tak naprawdę do końca nie wiedziałam, co chciałabym studiować. Sytuację dodatkowo utrudniał fakt, że matura zbliżała się nieuchronnie, a ja nawet nie miałam pomysłu na przedmioty, które będę zdawać na rozszerzeniu. Ostatecznie zdecydowałam się na Architekturę wnętrz i póki co jestem bardzo zadowolona!”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia