Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 5400 zł za pierwszy rok studiów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Szczecin
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: bezpieczeństwo publiczne, kryminologia i kryminalistyka, przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia w służbach mundurowych czy instytucjach bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą pracować m.in. w Policji, wojsku, kontroli celnej, służbach specjalnych czy administracji publicznej.

 

Uczelnie

W Szczecinie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie: administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznegokryminologia i kryminalistykaprzygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, taktyka i technika kryminalistycznazarządzanie kryzysowe... specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język polski, język obcy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5400 zł do 6400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie muszą umiejętnie posługiwać się językiem polskim oraz językiem obcym. Przyszli studenci mogą wybrać dowolny dodatkowy przedmiot – najlepiej na poziomie rozszerzonym.

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język obcy
 • język polski

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne skupia się na zagadnieniach związanym m.in. z terroryzmem, różnorodnymi typami przestępczości i szeroko rozumianą profilaktyką w zagrożeniach wewnętrznych. Studenci tego kierunku uczą się tego, w jaki sposób np. zarządzać zasobami ludzkimi, jak stosować elementy prawa europejskiego i krajowego w praktyce czy jak prowadzić skuteczne działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wybrać jedną z licznych specjalizacji, które poświęcone są określonym aspektom tej dziedziny.

 

1. Wiedza i umiejętności:

W trakcie zajęć uczestnicy w szczególności poświęcają się praktycznym ćwiczeniom, które rozwijają ich zdolności logicznego i analitycznego myślenia, a także profesjonalnie przygotowują do stawiania czoła trudnym wyzwaniom związanym m.in. z: utrzymaniem porządku publicznego; zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, podmiotom gospodarczym, informacjom, przestrzeniom lub obiektom, a także zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych czy prowadzeniem działań kryminologicznych lub kryminalistycznych.
 


Wiedza

W zależności od wybranej specjalizacji studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: wykorzystywania metod analizowania śladów kryminalistycznych; wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesów logistycznych; analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych czy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie i komunikacji powszechnej.

Studenci tego kierunku analizują przyczyny przestępczości i poznają podstawowe metody zapobiegające działaniom przestępczym – znają cechy typowe dla współczesnego sprawcy i umiejętnie przewidują jego działania. Uczestnicy zajęć poznają nowoczesne zintegrowane systemy zarządzania i potrafią identyfikować zagrożenia. Absolwenci tego kierunku rozumieją zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa kraju oraz rolę administracji publicznej w międzynarodowym systemie obronnym.

Wiedza, którą absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • wykorzystują metody analizowania śladów kryminalistycznych
 • wkorzystują metody ilościowe i jakościowe
 • projektują prcesy logistyczne
 • analizują zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze
 • zarządzają bezpieczeństwem w transporcie
 • analizują przyczyny przestępczości oraz cechy typowe dla sprawcy
 • znają nowoczesne zintegrowane systemy zarządzania
 • rozumieją zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa kraju
 • rozumieją rolę administracji publicznej w międzynarodowym systemie obronnym

 


Umiejętności

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego są przygotowani m.in. do monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa powszechnego; obsługi krajowych i międzynarodowych procesów transportowych czy prowadzenia współpracy cywilno-wojskowej. Specjaliści tej dziedziny konstruują plany zarządzania kryzysowego i organizują pracę zespołów na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W trakcie zajęć studenci poznają metodykę wykrywania i ścigania wykroczeń oraz przestępstw, a także uczą się, w jaki sposób praktycznie stosować środki przymusu bezpośredniego. Specjalne warsztaty pozwalają studentom zapoznać się z teorią użytkowania broni palnej oraz stosują taktyki i techniki interwencji. Ponadto studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają okazje wziąć udział w cennych ćwiczeniach z zakresu np. samoobrony, symulacji zamachu czy strzelnicy.

Umiejętności, które mają absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • monitorują stan i warunki zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa powszechnego
 • obsługują krajowe i międzynarodowe procesy transportowe
 • prowadzą współpracę cywilno-wojskową
 • konstruują plany zarządzania kryzysowego
 • organizują pracę zespołów na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim
 • znają metodykę wykrywania i ścigania wykroczeń czy przestępstw
 • stosują środki przymusu bezpośredniego i taktyki interwencji
 • znają techniki związane m.in. z samoobroną, zapobieganiem terroryzmowi, obsługą broni palnej

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, program studiów II stopnia przewiduje 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne skierowane są do studentów, którym zależy na bezpośrednim i częstym kontakcie z prowadzącymi i innymi uczestnikami zajęć. Nauka stacjonarna umożliwia zdobywanie wiedzy pod okiem doświadczonych ekspertów, jednak może ona utrudnić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia studentom psychologiczne zrozumienie podstępowania przestępców. Ponadto przyszli eksperci, w zależności od wybranej ścieżki specjalizacyjnej, rozwijają swoje zdolności m.in.: kierownicze, logistyczne czy analityczne. Studenci tego kierunku poznają techniki samoobrony i uczą się tego, w jaki sposób posługiwać się bronią.

Przykładowe przedmioty na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Psychologia kryminalistyczna
 • Suicydologia
 • Wyszkolenie strzeleckie

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego powinni być stabilni emocjonalnie, wytrwali, sumienni i odporni na stres. Dobrze, by byli oni spostrzegawczy i czujni – od specjalistów tej dziedziny oczekuje się wielozadaniowości, doskonałej organizacji czasu pracy oraz skuteczności. Studenci muszą być odważni i zdeterminowani.
Kandydaci na ten kierunek powinni być silni i sprawni fizycznie. Wśród studentów bezpieczeństwa wewnętrznego cenione są także zdolności językowe oraz umiejętności zarządcze. Dobrze też, by przyszli specjaliści interesowali się tematyką np. militarną, wojskową czy polityczną.

Predyspozycje kandydatów na studia na bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • stabilność emocjonalna, wytrwałość
 • sumienność, odporność na stres i presję
 • spostrzegawczość, czujność
 • wielozadaniowość, zorganizowanie
 • skuteczność, odwaga, determinacja
 • sprawność fizyczna, zręczność
 • zainteresowanie tematyką np. militarną, wojskową czy polityczną

Uczelnie w Szczecinie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci studiów I stopnia na tym kierunku przez 6 semestrów uczą się m.in. podstaw zarządzania kryzysowego, sposobów zapobiegania przestępstwom, analizowania sytuacji bezpieczeństwa czy planowania strategii mających na celu utrzymanie ciągłości bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach. W trakcie nauki studenci zdobywają cenne umiejętności praktyczne w zakresie określonych specjalizacji. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą otrzymać tytuł licencjata.

Studia II stopnia pozwalają studentom przez kolejne 4 semestry rozwijać wcześniej zdobyte umiejętności oraz wiedzę. W tym czasie uczestnicy zajęć mogą także zdobywać cenne doświadczenie praktyczne. Absolwenci studiów II stopnia mogą zawalczyć o miano magistra.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Absolwenci tego kierunku kierują i zarządzają zespołami ludzkimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa np. uczestnikom imprez masowych, obiektom, przestrzeniom czy podmiotom gospodarczym. Kompleksowe przygotowanie absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zawodach związanych z bezpośrednim zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego, jak i organizowaniem procedur mających na celu zminimalizowanie zagrożeń wewnętrznych lub międzynarodowych.

Każdy z absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie będzie mógł liczyć na stabilne i dobrze płatne zatrudnienie w następujących zawodach:

 • Policji
 • Wojsku
 • Straży granicznej
 • Kontroli celnej
 • Administracji państwowej
 • Organach samorządowych
 • Straży miejskiej

Ile osób na miejsce na bezpieczeństwo wewnętrze w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Szczecinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Szczeciński aplikowało 162 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegał się ponad 1 kandydat.

 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych oraz jako specjalność w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ i uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5400 zł do 6400 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Szczecinie:

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - uczelnie w Szczecinie 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Szczecinie 

 

Limity miejsc

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, jednak niestety nie każdy z nich będzie miał szansę się dostać. Wynika to z limitów miejsc ustalanych na poszczególnych kierunkach studiów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie? Rekrutacja na szczecińskie uczelnie opiera się głównie na konkursie świadectw.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie, to m.in.: dowolny przedmiot, język polski oraz język obcy.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 120 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku obu form studiów. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych: 5400 zł
 • Uniwersytet Szczeciński: 6400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki na bezpieczeństwo wewnętrzne w szczecińskich uczelniach?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie?

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dlatego warto sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni, jakie dokumenty są niezbędne.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne kandydaci, którzy dostali się na studia w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Zanim zdecydujesz się na ostateczne podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, powinieneś upewnić się, że posiadasz wystarczające kompetencje i zasoby osobiste, aby sprostać wymaganiom, jakie narzucają w procesie rekrutacji poszczególne uczelnie. Dlatego jeśli nie posiadasz ogromnej wytrzymałości fizycznej, a uzyskiwane przez ciebie z wiodących dla tego kierunku przedmiotów wyniki były dosyć niskie, lepiej rozważ inne studia.

Natomiast jeżeli czujesz się w pełni kompetentny do ich podjęcia, to aby pokonać szerokie grono konkurencji, podejdź do rozszerzonego egzaminu maturalnego z jak największej liczby wiodących dla tego kierunku przedmiotów, aby uzyskany wynik punktowy był jak najlepszy.

Bezpieczeństwo wewnętrzne adresuje swoją ofertę również do absolwentów pokrewnych kierunków pierwszego stopnia. Jeśli jesteś wśród nich, postaraj się o dobre oceny na dyplomie ukończenia zmagań z poprzednim etapem edukacji.

Warto również rozważyć wzięcie udziału w następujących ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych:

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Geograficzna

 

Ponieważ zdobycie tytułu laureata lub finalisty będzie równoznaczne z możliwością podjęcia wybranego kierunku już w październiku.

 

Proces rekrutacji

Aby zgłosić swoją kandydaturę, a tym samym wyrazić zainteresowanie Bezpieczeństwem wewnętrznym, weźmiesz udział w elektronicznym postępowaniu kwalifikacyjnym. Na jego drodze staniesz przed uzupełnieniem znajdujących się na stronie internetowej każdej z uczelni, formularzy.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy okaże się, że znajdujesz się w gronie szczęśliwców, którzy bez problemu odnaleźli swoje nazwiska na jednej z list przyjętych na studia, pozostanie ci już tylko dostarczenie kilku niezbędnych dokumentów. Wśród nich znajdzie się fotografia do legitymacji, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia pierwszego stopnia studiów oraz dowód tożsamości.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie studiować można stacjonarnie lub niestacjonarnie na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Studia na tym kierunku w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferuje także jedna uczelnia niepubliczna w Szczecinie, czyli Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na kierunku kryminologia podjąć można w jednej szczecińskiej prywatnej szkole wyższej – w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Szczecinie – Uniwersytet Szczeciński. Bezpłatna nauka dotyczy tylko studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują się w ofercie dwóch szkół wyższych w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Szczecinie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Szczecinie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 5400 zł do 6400 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są płatne we wszystkich uczelniach szczecińskich. Bezpłatną naukę na tym kierunku podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej,

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Szczecin studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie?

Kierunki studiów w Szczecinie cieszą się dobrą renomą, którą najlepiej potwierdzają opinie studentów oraz absolwentów. Nie inaczej jest z Bezpieczeństwem wewnętrznym, możliwym do podjęcia na kilku tamtejszych uczelniach.

Aleksander, student pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Szczecinie, mówi:

„Przyszłość naszego państwa jest w rękach obywateli, a ja jestem jednym z nich. Dlatego czuję się w obowiązku zapewnić krajowi, który kocham, wszystkiego, czego mu potrzeba. Zdecydowałem się na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szczecinie i ani przez chwilę nie żałowałem podjętej decyzji.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (1)

Inga odpowiedz

Całkiem ciekawy artykuł. U mnie temat bezpieczeństwa wewnętrznego pojawił się dopiero w ostatniej klasie technikum i nie do końca wiedziałam, czy przedmioty, które wybrałam na maturze, będą pasować do tych wymaganych na studiach. Akurat wszystko się zgadzało i od października będę studiowała ten kierunek na WSKZ. Tę uczelnię akurat poleciła mi moja przyjaciółka, która studiuje tam podobny kierunek i jest bardzo pozytywnie zaskoczona. Mówiła, że uczelnia naucza online, materiały są udostępniane na platformie, student ma do nich dostęp i, co dla niej było ważne, wykłady są prowadzone przez praktyków, którzy przekazują sprawdzoną na własnych doświadczeniach wiedzę. 

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia