INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE studia – kierunek studiów

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu nżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie studenci zyskają kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekologii, budownictwa oraz architektury. Ponadto dowiedzą się więcej na temat odnawialnych źródeł energii czy zmian klimatycznych. Co więcej nauczą się wykorzystywać alternatywne źródła energii, optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej oraz przeprowadzania zaawansowanych badań i pomiarów laboratoryjnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych, firmach budowlanych, urzędach administracji państwowej, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska oraz zaopatrzeniem w wodę.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia techniczne od lat cieszą się dużą popularnością. Ze względu na dużą liczbę chętnych na kierunek inżynieria środowiska w budownictwie, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i spełnić warunki określone przez daną uczelnię wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie to:

 • matematyka

 • język obcy nowożytny

 • fizyka lub chemia.

W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia studiów na kierunku: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska lub wiertnictwo nafty i gazu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska w budownictwie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE?

Obecnie, w dobie ocieplenia klimatu oraz negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym, istotne jest aby zadbać o zrównoważone budownictwo, oparte na ekologicznych rozwiązaniach. Osoby, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z tym obszarem powinny aplikować na kierunek inżynieria środowiska w budownictwie na którym zdobędą wszechstronną wiedzę i kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi, architektonicznymi i przyrodniczymi.Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru inżynierii środowiska, ekologii oraz budownictwa. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych.

W ramach kształcenia nauczą się projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji pomieszczeń, gospodarowania wodami opadowymi, czy wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Ponadto poznają zasady optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej oraz w inżynierii środowiska.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE?

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie trwają 3,5 roku i 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku i 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE?

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie można znaleźć ciekawą oraz perspektywiczną pracę zawodową. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy biur projektowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami wykonawczymi i budowlanymi, jednostkami zajmującymi się eksploatacją obiektów oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie:

 • jednostki naukowo-badawcze

 • biura projektowe

 • firmy wykonawcze

 • firmy budowlane

 • jednostki zajmujące się eksploatacją obiektów

 • urzędy administracji państwowej

 • laboratoria analityczne

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Komentarze (0)