INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria środowiska w budownictwie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria środowiska w budownictwie - uczelnie >

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie studenci zyskają kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekologii, budownictwa oraz architektury. Ponadto dowiedzą się więcej na temat odnawialnych źródeł energii czy zmian klimatycznych. Co więcej nauczą się wykorzystywać alternatywne źródła energii, optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej oraz przeprowadzania zaawansowanych badań i pomiarów laboratoryjnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych, firmach budowlanych, urzędach administracji państwowej, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska oraz zaopatrzeniem w wodę.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia techniczne od lat cieszą się dużą popularnością. Ze względu na dużą liczbę chętnych na kierunek inżynieria środowiska w budownictwie, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i spełnić warunki określone przez daną uczelnię wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie to:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • fizyka lub chemia.

W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia studiów na kierunku: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska lub wiertnictwo nafty i gazu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Inżynieria środowiska w budownictwie stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska w budownictwie studia niestacjonarne

Inżynieria środowiska w budownictwie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska w budownictwie studia I stopnia

Inżynieria środowiska w budownictwie studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia sanitarna
 • Rysunek instalacyjny
 • Hydrologia i klimatologia
 • Specjalne procesy w technologii wody i ścieków
 • Monitoring jakości powietrza, wody i ścieków
 • Metody bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji
 • Alternatywne źródła energii
 • Metody bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nowoczesnych systemów kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych
 • modelowania i optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej
 • sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji pomieszczeń
 • zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi
 • systemów ochrony powietrza i odnawialne źródła energii

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE?

Obecnie, w dobie ocieplenia klimatu oraz negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym, istotne jest aby zadbać o zrównoważone budownictwo, oparte na ekologicznych rozwiązaniach. Osoby, które chciałyby związać swoją przyszłość zawodową z tym obszarem powinny aplikować na kierunek inżynieria środowiska w budownictwie na którym zdobędą wszechstronną wiedzę i kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi, architektonicznymi i przyrodniczymi.Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru inżynierii środowiska, ekologii oraz budownictwa. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych.

W ramach kształcenia nauczą się projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji pomieszczeń, gospodarowania wodami opadowymi, czy wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Ponadto poznają zasady optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej oraz w inżynierii środowiska.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE?

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE?

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie można znaleźć ciekawą oraz perspektywiczną pracę zawodową. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy biur projektowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami wykonawczymi i budowlanymi, jednostkami zajmującymi się eksploatacją obiektów oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie:

 • jednostki naukowo-badawcze
 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze
 • firmy budowlane
 • jednostki zajmujące się eksploatacją obiektów
 • urzędy administracji państwowej
 • laboratoria analityczne

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu