Advertisement

Administracja studia zaoczne Kraków

Studia zaoczne w Krakowie

administracja

Odkryj administrację w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

06.12.2022

Administracja studia niestacjonarne (zaoczne) Kraków 2023

Studia na kierunku Administracja w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Dobrze zorganizowana administracja, to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdego państwa. Finanse publiczne, prawo administracyjne, techniki zarządzania – to tylko część z zagadnień, które omawiane są podczas zajęć. Zdobywane w trakcie studiów kompetencje związane są m.in. z polityką gospodarczą i społeczną, czy ze skuteczną komunikacją. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku administracja Krakowie w roku akademickim 2022/2023 wahają się od 4600 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Kierunek pozwala zdobyć studentom umiejętności, dzięki którym w przyszłości mogą podjąć pracę nie tylko w jednostkach administracji publicznej, ale również w prywatnych przedsiębiorstwach, czy organizacjach pozarządowych. Doskonale sprawdzą się również w firmach konsultingowych. 

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Administracja i polityka publiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Krakowie?

Realizacja studiów w trybie zaocznym wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Kierunek administracja w Krakowie nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Wszyscy studenci, którzy zdecydują się podjąć naukę na studiach niestacjonarnych muszą pamiętać o zapłacie czesnego, którego wysokość różni się zależności od uczelni i jest ustalana przez władze konkretnej akademii. Zazwyczaj, uczelnie dają możliwość realizacji płatności w kilku dogodnych ratach.
Koszty mogą ulegać zmianom, zależnym od różnorodnych czynników, dlatego też studenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z regulaminem opłat przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje związane z kwestiami finansowymi znajdują się na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Ponadto, znajdziesz tam aktualną ofertę dostępnych zniżek i promocji, które pozwolą Ci zmniejszyć wysokość czesnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Krakowie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

 

Gdzie studiować na kierunku administracja (zaoczne) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (zaoczne) w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Krakowie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Administracja w dużym uproszczeniu zajmuje się podejmowaniem działań na rzecz dobra wspólnego i wypełnianiem misji publicznej. Historia tej niezwykle złożonej dyscypliny sięga już czasów starożytnych, kiedy to powstawały pierwsze państwa i istotne stało się zarządzanie ich finansami, gospodarką, życiem społecznym obywateli i innymi, równie istotnymi kwestiami. Dzisiaj, wiele tysięcy lat później, administracja odgrywa równie ważną rolę, a specjaliści posiadający gruntowną wiedzę z obszaru jej różnorodnych dziedzin oraz wykształcenie kierunkowe, mogą liczyć na atrakcyjne i rozwijające oferty pracy.
Studia prawnicze od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów. Idealni kandydaci na tego typu kierunki powinni interesować się naukami politycznymi, prawnymi oraz ekonomicznymi. Jeżeli dodatkowo masz rozwinięte kompetencje interpersonalne oraz duszę lidera to kierunek administracja w Krakowie będzie dla Ciebie idealnym wyborem!
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować
Kierunki studiów niestacjonarnych w Krakowie, w tym administrację, można studiować na wielu  uczelniach. Znajdziesz je w ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończenie tych akademii o długiej i bogatej tradycji jest gwarancją wszechstronnego wykształcenia i stabilnej pozycji na rynku pracy.
 
4. Praca po studiach
Kierunek administracja w Krakowie ma program w pełni dopasowany do potrzeb stawianych przez współczesny rynek pracy. Ukończenie tych  studiów sprawi, że będziesz kompleksowo przygotowany do związania swojej przyszłości zawodowej z wieloma rozwijającymi się branżami. Absolwenci bez problemu znajdą pracę w jednostkach administracji publicznej i gospodarczej oraz w instytucjach niepublicznych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z sektorem finansowym, między innymi z bankami i agencjami ubezpieczeniowymi.
Ponadto, odnajdziesz się także, jako pracownik firm konsultingowych, uczelni wyższych oraz na stanowiskach menedżerskich. Wszechstronne wykształcenie oraz znajomość języka obcego umożliwią Ci podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą także posiadać kompetencje i kwalifikacje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
5. Program studiów
Program kształcenia tych studiów nieznacznie różni się w zależności od wybranej uczelni. Jednak w dużej mierze oferta nauczania oscyluje wokół nauk prawniczych, społecznych i historycznych.
 
W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • prawo publiczne
 • podstawy rachunkowości
 • mikroekonomie
 • prawo pracy i prawo cywilne
 • zarządzanie publiczne
 • makroekonomia

 

oraz wiele innych dzięki, którym zyskasz cenne kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Oprócz zajęć obligatoryjnych uczelnie przewidziały także realizacje bloków specjalizacyjnych, które umożliwiają pogłębianie wiedzy z konkretnego, wybranego przez studenta zakresu tematycznego.
W trakcie studiów będziesz miał okazję uczęszczać na wykłady, ćwiczenia, warsztaty praktyczne oraz korzystać ze specjalnej platformy internetowej i niektóre z zajęć realizować w trybie online. Jako że w dzisiejszych czasach, znajomość języka obcego jest niezwykle istotna, to wszyscy studenci dostaną szansę rozwijania swoich zdolności językowych na wybranym przez siebie lektoracie. Ponadto, w siatce zajęć, przewidziano także realizacje praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie, które niewątpliwie zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym. Dodatkowo, zdobędziesz cenne kompetencje miękkie, takie jak: zdolności komunikacji, umiejętność pracy zespołowej i wiele innych, które obecnie są wysoko cenione przez pracodawców. Studenci będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na licznych kołach naukowych, konferencjach czy wymianach studenckich.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Studia na kierunku Administracja w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Uczelnie w Krakowie oferują bogatą ofertę studiów niestacjonarnych. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten perspektywiczny kierunek, jakim jest administracja będą mogli wybrać pomiędzy dwiema formami studiów: licencjackim i magisterskim. Licencjat skierowany jest do osób, które zdały egzamin maturalny z wybranych przedmiotów i chcą kontynuować naukę na uczelni wyższej. W tym przypadku studia trwają sześć semestrów, a nauka kończy się egzaminem dyplomowym i otrzymaniem tytułu licencjata.
Natomiast tryb magisterski będzie optymalny dla absolwentów studiów wyższych, chcących nadal realizować się w wybranym przez siebie kierunku. Studenci, którzy wybiorą taką formę kształcenia będą musieli poświęcić na naukę cztery semestry, czyli dwa lata, po których będą mogli pochwalić się tytułem magistra. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Administracja w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku administracja w Krakowie?

Kierunki prawnicze w Krakowie cieszą się bardzo dużą popularnością i nieprzerwanie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w rankingach najchętniej wybieranych studiów. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ ukończenie nauki na tego typu kierunkach daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Absolwenci administracji mogą liczyć na wiele atrakcyjnych i rozwijających ofert pracy, idealnie dopasowanych do uzyskanego przez nich wykształcenia. Po ukończeniu studiów będziesz przede wszystkim kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych w różnorodnych firmach, korporacjach i instytucjach. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz z instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto, idealnie odnajdziesz się, jako pracownik sektora finansowego, między innymi banków lub agencji ubezpieczeniowych.
Kompetencje z obszaru zarządzania i marketingu sprawią, że znajdziesz zatrudnienie w działach marketingu i reklamy oraz public relations. Absolwenci będą mogli z powodzeniem zająć się szeroko rozumianą pracą biurową, zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i dużych, światowych korporacjach. Podczas studiów zyskasz także kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Co więcej, z powodzeniem odnajdziesz się, jako pracownik agencji rządowych, organizacji pozarządowych, działów kadr i płac oraz firm doradczych i konsultingowych. Rozwinięte kompetencje miękkie pozwolą Ci podjąć pracę w dużych zespołach oraz w firmach, w których wysoko ceniony jest kontakt z klientem. Dodatkowo, bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w krajowych oddziałach światowych firm, jak i poza granicami kraju. Wszyscy absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, cenne perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek administracja w Krakowie?

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów
Uczelnie w Krakowie są przygotowane na przyjęcie jak największej ilości osób chcących poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę z obszaru nauk społecznych, prawniczych i ekonomicznych. Jednak musisz pamiętać, że aby zostać studentem administracji powinieneś spełnić kilka, istotnych warunków. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, muszą zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki oraz z wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni w Krakowie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a uczelnie przyjmują określoną liczbę kandydatów. Przyszli studenci zostają objęci postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się zazwyczaj na zasadach zbliżonych do tych, które funkcjonują w rekrutacji na studia stacjonarne.

Limity miejsc na kierunku administracja w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 50
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 200
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 100

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestety studenci niestacjonarni uczelni publicznych oraz studenci prywatnych szkół wyższych za możliwość nauki muszą zazwyczaj płacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 6200 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 5000 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 4600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są najczęściej w systemie rekrutacyjnym, który wykorzystywany jest przez wybraną uczelnię. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje dzięki prywatnym profilom. Internetowy system umożliwia kandydatom nie tylko poznanie decyzji szkoły w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ich aplikacji, ale również przygotowanie się do kolejnych etapów rekrutacji, związanych m.in. z dopełnianiem formalności.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 09.09.2022
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – od 18.07.2022 do 30.09.2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci mogą składać najczęściej osobiście, bezpośrednio w siedzibie wskazanej przez wybraną szkołę wyższą. Osoby, które nie mogą pojawić się na miejscu, mogą przekazać kompletną dokumentację za pośrednictwem pełnomocników (wzory z upoważnieniem do złożenia dokumentów w imieniu kandydata znaleźć można najczęściej na oficjalnych stronach uczelni). Czasem szkoły dopuszczają możliwość wysłania plików za pomocą poczty tradycyjnej – wcześniej należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danej uczelni, ponieważ preferowana forma doręczenia dokumentów może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap składania dokumentów rekrutacyjnych najczęściej rozpoczyna się niedługo po ogłoszeniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji i trwa on zazwyczaj zaledwie kilka dni. Dokumenty należy złożyć w formie kompletnego zestawu oraz w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie – spóźnienie lub doręczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 10.09.2022 do 13.09.2022
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji UJ) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa i Ekonomii) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Krakowie?

Studia prawnicze w Krakowie nieprzerwanie od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z tego obszaru tematycznego, zyskać wszechstronne wykształcenie i szansę na atrakcyjną i stabilną pracę zawodową. Jeżeli ty także chciałbyś zostać studentem tego  kierunku, przed przystąpieniem do rekrutacji powinieneś zastanowić się nad następującymi kwestami:
 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się tematy związane z naukami społecznymi, prawnymi i politycznymi?
 • Czy masz osobowość lidera i wiesz, że sprawdziłbyś się na stanowiskach menedżerskich?
 • Czy często wykazujesz postawę prospołeczną, a działanie na rzecz dobra publicznego jest dla Ciebie bardzo ważne?

 

Jeśli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to z pewnością jesteś odpowiednim kandydatem na kierunek administracja w Krakowie. Mimo to, pamiętaj, że aby dostać się na te  studia powinieneś spełnić kilka, bardzo ważnych warunków. Przede wszystkim musisz pamiętać o zaliczeniu wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, które są przepustką do kontynuowania nauki na studiach wyższych. Punkty osiągnięte dzięki dodatkowym przedmiotom, konkursom i olimpiadom będą niewątpliwym atutem, pozytywnie wyróżniającym Cię na tle pozostałych kandydatów na studia.
Proces rekrutacyjny na kierunek administracja w Krakowie odbywa się formie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Wszystkie osoby, które chcą wziąć w nim udział, muszą pamiętać o przestrzeganiu wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną, terminów. Po pozytywnym rozpatrzeniu twojej kandydatury na studia będziesz zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów, takich jak: podania, świadectwa maturalnego i zdjęć legitymacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz procesu rekrutacyjnego, znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Kierunek administracja w Krakowie jest coraz częściej wybieranym przez studentów kierunkiem.
Tak wypowiada się o nich Wojciech, student trzeciego roku:
Po zakończeniu liceum długo zastanawiałem się jakie studia powinienem wybrać. Zdecydowałem się na administracje w Krakowie i nigdy tego nie żałowałem. Studia te pozwalają mi rozwijać swoje pasje i zainteresowania z zakresu nauk społecznych, politycznych i prawniczych, a bogata oferta kształcenia jest idealnie dopasowana do moich potrzeb i planów zawodowych. Jeżeli więc tak jak ja, chcesz zdobyć wszechstronne wykształcenie, to koniecznie wybierz ten kierunek.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja w Krakowie

Komentarze (1)

N. odpowiedz

Studia stacjonarne, to jednak masa czasu spędzona na jeżdzeniu po Krakowie. Coś o tym wiem, bo tak robiłem licencjat, a mieszkam w Krzyszkowicach. Magisterki z administracji już nie chciałem robić, ale ostatecznie przekonały mnie studia zdalne na WSKZ, teraz przynajmniej moge sobie wszystko realizowac z domu i oszczedzam na paliwie ;)