Administracja studia zaoczne Kraków

Administracja studia zaoczne Kraków

Administracja studia zaoczne Kraków

Studia zaoczne w Krakowie

administracja

Odkryj administrację w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia niestacjonarne (zaoczne) Kraków 2021

Studia na kierunku Administracja w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja i polityka publiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Krakowie?

Realizacja studiów w trybie zaocznym wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Kierunek administracja w Krakowie nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Wszyscy studenci, którzy zdecydują się podjąć naukę na studiach niestacjonarnych muszą pamiętać o zapłacie czesnego, którego wysokość różni się zależności od uczelni i jest ustalana przez władze konkretnej akademii. Zazwyczaj, uczelnie dają możliwość realizacji płatności w kilku dogodnych ratach.
Koszty mogą ulegać zmianom, zależnym od różnorodnych czynników, dlatego też studenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z regulaminem opłat przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje związane z kwestiami finansowymi znajdują się na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Ponadto, znajdziesz tam aktualną ofertę dostępnych zniżek i promocji, które pozwolą Ci zmniejszyć wysokość czesnego.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Administracja w Krakowie - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku administracja (zaoczne) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (zaoczne) w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Krakowie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Administracja w dużym uproszczeniu zajmuje się podejmowaniem działań na rzecz dobra wspólnego i wypełnianiem misji publicznej. Historia tej niezwykle złożonej dyscypliny sięga już czasów starożytnych, kiedy to powstawały pierwsze państwa i istotne stało się zarządzanie ich finansami, gospodarką, życiem społecznym obywateli i innymi, równie istotnymi kwestiami. Dzisiaj, wiele tysięcy lat później, administracja odgrywa równie ważną rolę, a specjaliści posiadający gruntowną wiedzę z obszaru jej różnorodnych dziedzin oraz wykształcenie kierunkowe, mogą liczyć na atrakcyjne i rozwijające oferty pracy.
Studia prawnicze od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów. Idealni kandydaci na tego typu kierunki powinni interesować się naukami politycznymi, prawnymi oraz ekonomicznymi. Jeżeli dodatkowo masz rozwinięte kompetencje interpersonalne oraz duszę lidera to kierunek administracja w Krakowie będzie dla Ciebie idealnym wyborem!
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować
Kierunki studiów niestacjonarnych w Krakowie, w tym administrację, można studiować na wielu  uczelniach. Znajdziesz je w ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończenie tych akademii o długiej i bogatej tradycji jest gwarancją wszechstronnego wykształcenia i stabilnej pozycji na rynku pracy.
 
4. Praca po studiach
Kierunek administracja w Krakowie ma program w pełni dopasowany do potrzeb stawianych przez współczesny rynek pracy. Ukończenie tych  studiów sprawi, że będziesz kompleksowo przygotowany do związania swojej przyszłości zawodowej z wieloma rozwijającymi się branżami. Absolwenci bez problemu znajdą pracę w jednostkach administracji publicznej i gospodarczej oraz w instytucjach niepublicznych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z sektorem finansowym, między innymi z bankami i agencjami ubezpieczeniowymi.
Ponadto, odnajdziesz się także, jako pracownik firm konsultingowych, uczelni wyższych oraz na stanowiskach menedżerskich. Wszechstronne wykształcenie oraz znajomość języka obcego umożliwią Ci podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą także posiadać kompetencje i kwalifikacje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
5. Program studiów
Program kształcenia tych studiów nieznacznie różni się w zależności od wybranej uczelni. Jednak w dużej mierze oferta nauczania oscyluje wokół nauk prawniczych, społecznych i historycznych.
 
W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • prawo publiczne
 • podstawy rachunkowości
 • mikroekonomie
 • prawo pracy i prawo cywilne
 • zarządzanie publiczne
 • makroekonomia

 

oraz wiele innych dzięki, którym zyskasz cenne kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Oprócz zajęć obligatoryjnych uczelnie przewidziały także realizacje bloków specjalizacyjnych, które umożliwiają pogłębianie wiedzy z konkretnego, wybranego przez studenta zakresu tematycznego.
W trakcie studiów będziesz miał okazję uczęszczać na wykłady, ćwiczenia, warsztaty praktyczne oraz korzystać ze specjalnej platformy internetowej i niektóre z zajęć realizować w trybie online. Jako że w dzisiejszych czasach, znajomość języka obcego jest niezwykle istotna, to wszyscy studenci dostaną szansę rozwijania swoich zdolności językowych na wybranym przez siebie lektoracie. Ponadto, w siatce zajęć, przewidziano także realizacje praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie, które niewątpliwie zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym. Dodatkowo, zdobędziesz cenne kompetencje miękkie, takie jak: zdolności komunikacji, umiejętność pracy zespołowej i wiele innych, które obecnie są wysoko cenione przez pracodawców. Studenci będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na licznych kołach naukowych, konferencjach czy wymianach studenckich.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Studia na kierunku Administracja w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Uczelnie w Krakowie oferują bogatą ofertę studiów niestacjonarnych. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten perspektywiczny kierunek, jakim jest administracja będą mogli wybrać pomiędzy dwiema formami studiów: licencjackim i magisterskim. Licencjat skierowany jest do osób, które zdały egzamin maturalny z wybranych przedmiotów i chcą kontynuować naukę na uczelni wyższej. W tym przypadku studia trwają sześć semestrów, a nauka kończy się egzaminem dyplomowym i otrzymaniem tytułu licencjata.
Natomiast tryb magisterski będzie optymalny dla absolwentów studiów wyższych, chcących nadal realizować się w wybranym przez siebie kierunku. Studenci, którzy wybiorą taką formę kształcenia będą musieli poświęcić na naukę cztery semestry, czyli dwa lata, po których będą mogli pochwalić się tytułem magistra. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Jaka praca po kierunku administracja w Krakowie?

Kierunki prawnicze w Krakowie cieszą się bardzo dużą popularnością i nieprzerwanie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w rankingach najchętniej wybieranych studiów. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ ukończenie nauki na tego typu kierunkach daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Absolwenci administracji mogą liczyć na wiele atrakcyjnych i rozwijających ofert pracy, idealnie dopasowanych do uzyskanego przez nich wykształcenia. Po ukończeniu studiów będziesz przede wszystkim kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych w różnorodnych firmach, korporacjach i instytucjach. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz z instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto, idealnie odnajdziesz się, jako pracownik sektora finansowego, między innymi banków lub agencji ubezpieczeniowych.
Kompetencje z obszaru zarządzania i marketingu sprawią, że znajdziesz zatrudnienie w działach marketingu i reklamy oraz public relations. Absolwenci będą mogli z powodzeniem zająć się szeroko rozumianą pracą biurową, zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i dużych, światowych korporacjach. Podczas studiów zyskasz także kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Co więcej, z powodzeniem odnajdziesz się, jako pracownik agencji rządowych, organizacji pozarządowych, działów kadr i płac oraz firm doradczych i konsultingowych. Rozwinięte kompetencje miękkie pozwolą Ci podjąć pracę w dużych zespołach oraz w firmach, w których wysoko ceniony jest kontakt z klientem. Dodatkowo, bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w krajowych oddziałach światowych firm, jak i poza granicami kraju. Wszyscy absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, cenne perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek administracja w Krakowie?

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów
Uczelnie w Krakowie są przygotowane na przyjęcie jak największej ilości osób chcących poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę z obszaru nauk społecznych, prawniczych i ekonomicznych. Jednak musisz pamiętać, że aby zostać studentem administracji powinieneś spełnić kilka, istotnych warunków. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, muszą zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki oraz z wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni w Krakowie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Krakowie?

Studia prawnicze w Krakowie nieprzerwanie od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z tego obszaru tematycznego, zyskać wszechstronne wykształcenie i szansę na atrakcyjną i stabilną pracę zawodową. Jeżeli ty także chciałbyś zostać studentem tego  kierunku, przed przystąpieniem do rekrutacji powinieneś zastanowić się nad następującymi kwestami:
 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się tematy związane z naukami społecznymi, prawnymi i politycznymi?
 • Czy masz osobowość lidera i wiesz, że sprawdziłbyś się na stanowiskach menedżerskich?
 • Czy często wykazujesz postawę prospołeczną, a działanie na rzecz dobra publicznego jest dla Ciebie bardzo ważne?

 

Jeśli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to z pewnością jesteś odpowiednim kandydatem na kierunek administracja w Krakowie. Mimo to, pamiętaj, że aby dostać się na te  studia powinieneś spełnić kilka, bardzo ważnych warunków. Przede wszystkim musisz pamiętać o zaliczeniu wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, które są przepustką do kontynuowania nauki na studiach wyższych. Punkty osiągnięte dzięki dodatkowym przedmiotom, konkursom i olimpiadom będą niewątpliwym atutem, pozytywnie wyróżniającym Cię na tle pozostałych kandydatów na studia.
Proces rekrutacyjny na kierunek administracja w Krakowie odbywa się formie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Wszystkie osoby, które chcą wziąć w nim udział, muszą pamiętać o przestrzeganiu wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną, terminów. Po pozytywnym rozpatrzeniu twojej kandydatury na studia będziesz zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów, takich jak: podania, świadectwa maturalnego i zdjęć legitymacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz procesu rekrutacyjnego, znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Krakowie?

Kierunek administracja w Krakowie jest coraz częściej wybieranym przez studentów kierunkiem.
Tak wypowiada się o nich Wojciech, student trzeciego roku:
Po zakończeniu liceum długo zastanawiałem się jakie studia powinienem wybrać. Zdecydowałem się na administracje w Krakowie i nigdy tego nie żałowałem. Studia te pozwalają mi rozwijać swoje pasje i zainteresowania z zakresu nauk społecznych, politycznych i prawniczych, a bogata oferta kształcenia jest idealnie dopasowana do moich potrzeb i planów zawodowych. Jeżeli więc tak jak ja, chcesz zdobyć wszechstronne wykształcenie, to koniecznie wybierz ten kierunek.

Kierunki prawnicze i administracja w Krakowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Krakowie

Komentarze (0)