Mechatronika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechatronika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechatronika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

mechatronika

Odkryj mechatronikę w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia II stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechncie Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Trójmieście?

Kandydaci na studia w Trójmieście w ramach drugiego stopnia na kierunku mechatronika muszą posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera z tego samego bądź pokrewnego kierunku technicznego.

W zależności od wybranej uczelni w procesie rekrutacyjnym uwzględnia się przede wszystkim średnią ważoną z przebiegu studiów oraz ocenę na dyplomie z ukończonych studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Szczegółowych informacji szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Gdańsku | gdyni | sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, która łączy wiedzę z zakresu mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania z mechatroniką. Studia magisterskie pozwolą Ci dogłębnie zapoznać się z problematyką projektowania mechatronicznego i systemów mechatronicznych, a także umożliwią zdobycie potrzebnych umiejętności.

Kierunek jest idealny dla osób interesujących się mechaniką i mechatroniką techniczną, elektroniką czy informatyką techniczną. W zależności od wybranej uczelni odnajdą się na tego typu studiach oficerowie oraz miłośnicy okrętów, którzy mogą zgłębiać wiedzę odnoszącą się do elektroautomatyki okrętowej. Kandydaci powinni wykazywać się analitycznym myśleniem oraz umiejętnością pracy w zespole.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia drugiego stopnia w zakresie mechatroniki umożliwiają poszerzenie zdobytej już wiedzy oraz możliwość zgłębienia zupełnie nowych informacji, zwłaszcza dzięki realizowanym specjalizacjom. Kompleksowo opracowany program kształcenia konsultowany jest z wyspecjalizowaną kadrą akademicką. Studenci zapoznają się z problematyką projektowania mechatronicznego i systemów mechatronicznych, a w siatce zajęć znaleźć można przedmioty obejmujące swoim zainteresowaniem:

 • automatykę o sterowanie robotów i manipulatorów
 • nowoczesne maszyny i procesy technologiczne
 • nadzorowanie procesów dynamicznych
 • mechatronikę w maszynach energetycznych

 

Poznasz także najważniejsze zagadnienia odnoszące się do mechatroniki technicznej, mechaniki technicznej, elektroniki, informatyki technicznej. Plan zajęć wypełniany jest przedmiotami obowiązkowymi, fakultatywnymi, specjalnościowymi.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia w Trójmieście w ramach mechatroniki możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają półtora roku, czyli trzy semestry. Po ukończeniu edukacji w tym zakresie zdobywasz tytuł magistra inżyniera mechatronika, który znacznie poszerza Twoje możliwości zawodowe.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

Tytuł magistra inżyniera mechatronika zobowiązuje do pełnienia odpowiedzialnych i ważnych funkcji. Absolwenci zajmują się twórczą działalnością w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów technologicznych oraz kierowaniem i rozwijaniem produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Do Twoich zadań będzie należało również zarządzanie procesami technologicznymi oraz pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów.

Studia w Trójmieście w zakresie mechatroniki kształcą absolwentów, którzy pracują w:

 • przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym)
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej

 

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą lub kierować zespołami przemysłowymi i badawczymi.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)