Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

mechanika i budowa maszyn

Odkryj mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

30.12.2021

Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Trójmieście?

Kandydaci na kierunki studiów w Trójmieście takie jak mechanika i budowa maszyn realizowane na studiach drugiego stopnia muszą mieć tytuł inżyniera lub magistra inżyniera z tego samego bądź pokrewnego kierunku technicznego.

W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią ważoną z przebiegu ukończonych studiów. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN?

Mechanika i budowa maszyn to kierunek, który nabiera kolorytu w miastach nadmorskich. Wykształcenie techniczne jest bardzo istotne w przemyśle okrętowym i portowym, dlatego absolwenci będą mieli unikatową okazję do rozwoju na tego typu rynku pracy. Uczelnie w całej Polsce dostosowują kształcenie do regionów, w których są położone. Z pewnością nie każdy student będzie posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności sprowadzające się do kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych.

Studia w Trójmieście w ramach drugiego stopnia są przeznaczone dla osób, które mają już tytuł inżyniera bądź magistra. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania najnowszymi technologiami, naukami ścisłymi, przemysłem i gospodarką. Powinieneś odznaczać się analitycznym myśleniem oraz mieć potrzebne umiejętności projektowe i konstrukcyjne.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia morskie czy też studia inżynierskie, do których możemy zakwalifikować mechanikę i budowę maszyn, cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów. Drugi stopień kształcenia rozbudowuje zdobytą na studiach pierwszego stopnia wiedzę oraz umożliwia wykształcenie dodatkowych umiejętności. Uczelnie w Trójmieście stawiają na wysoki poziom kształcenia, a ustalany program studiów odpowiada wymogom stawianym absolwentom poruszającym się po rynku pracy. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • wybrane zagadnienia mechaniki płynów
 • mechanika analityczna
 • pojazdy terenowe
 • oprzyrządowanie systemów wytwarzania
 • sterowanie procesami spawalniczymi
 • projektowanie siłowni z silnikami spalinowymi
 • podstawy energetyki cieplnej

 

Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, fakultatywne, ale również specjalizacyjne. Zajęcia odbywają się w nowocześnie urządzonych pracowniach, a teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia w Trójmieście na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem gwarantującym tytuł magistra inżyniera. Ukończenie studiów magisterskich równoznaczne jest ze zdobyciem kompleksowego wykształcenia oraz wysokich kompetencji, które są niezwykle istotne dla przyszłych pracodawców.

Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN?

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Trójmieście zapewnia absolwentom bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Kształcenie w miastach nadmorskich otwiera drzwi do pracy w środowisku okrętowym i portowym. Miejsce zatrudnienia niejednokrotnie uwarunkowane jest realizowaną specjalizacją. Absolwenci pracują przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego
 • budownictwie stalowym
 • biurach projektowych
 • biurach konstrukcyjnych i technologicznych

 

Możesz być zatrudniony/a także w zakładach, które są związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w jednostkach odbioru technicznego i jakościowego produktów i materiałów, a także w firmach produkcyjnych i usługowych wymagających wiedzy technicznej. Wielu absolwentów zajmuje się kierowaniem i prowadzeniem prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych, dlatego chętnie podejmują pracę w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych lub portach morskich.

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Mechaniczno-Elektryczny) stacjonarne studia II stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Mechaniczny UMG) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)