Zarządzanie studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

zarządzanie

Odkryj zarządzanie w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia II stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Pokaż więcej
Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Pokaż więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nauki o jakości stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o jakości

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Trójmieście?

Jeśli chcesz kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w ramach zarządzania, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Przede wszystkim musisz mieć tytuł licencjata/inżyniera/magistra z tego samego bądź pokrewnego kierunku studiów.

W przypadku rekrutacji na studia na uczelniach publicznych kandydaci muszą przedstawić ocenę na dyplomie oraz średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie kształcenia. Uczelnie prywatne oczekują złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE?

Zarządzanie wydaje się jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, szczególnie dlatego, że umożliwia zdobycie uniwersalnej wiedzy odnoszącej się do zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi. Kształcenie w tym zakresie pozwoli także zapoznać się z marketingiem i komunikacją społeczną oraz z finansową stroną biznesu.

Studia magisterskie są przeznaczone dla osób, które mają już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra z tego samego lub pokrewnego kierunku. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i procesami rekrutacyjnymi, które są w nim prowadzone. Ważne są predyspozycje kierownicze, otwartość i umiejętność pracy w zespole. Zarządzanie związane jest z pracą z ludźmi, dlatego tak ważne są umiejętności interpersonalne i rozwinięta komunikatywność.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia zarządzanie i marketing są jednymi z najpopularniejszych zwłaszcza wśród osób, które planują życie zawodowe powiązać z szeroko pojmowanym biznesem. Drugi stopień kształcenia rozszerza zdobytą już wiedzę oraz pozwala wykształcić zupełnie nowe kompetencje. Uczelnie w Trójmieście kompleksowo konstruują program kształcenia, który wypełniony jest takimi przedmiotami jak:

 • psychologia w zarządzaniu
 • zarządzanie procesami
 • komunikacja i delegowanie zadań w przedsiębiorstwie
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie w warunkach kryzysu
 • zarządzanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym

 

Poszczególne uczelnie ustalają plany zajęć indywidualnie, dlatego dobór przedmiotów może się różnić. Studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz specjalizacyjne.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak zarządzanie możesz realizować w ramach drugiego stopnia, czyli w formie studiów magisterskich. W zależności od wybranej uczelni trwają one od trzech do czterech semestrów, a ich ukończenie umożliwia tytułowanie się magistrem. Kolejnym etapem kształcenia są studia doktoranckie bądź podyplomowe.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE?

Absolwenci zarządzania przygotowują koncepcje i wdrażają kampanie reklamowe, zarządzają produkcją i personelem w przedsiębiorstwie, zajmują się zarządzaniem w środowisku projektowym, zapoznają się z procesami zarządzania. Zdobywane umiejętności i gruntowne wykształcenie wpływają z korzyścią na sylwetkę specjalisty ds. zarządzania, którego pracodawcy tak często poszukują i starają się zwerbować w swoje szeregi.

Studia w Trójmieście umożliwiają podjęcie pracy w charakterze:

 • przedsiębiorcy
 • dyrektora zarządzającego
 • analityka finansowego
 • analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego
 • doradcy biznesowego
 • specjalisty ds. zarządzania projektami (project managera)
 • specjalisty ds. zarządzania poszczególnymi sferami działalności podmiotów gospodarczych

 

Stopień magistra umożliwi Ci zajmowanie wyższych stanowisk. W życiu zawodowym możesz zajmować się zarówno zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak i marketingiem czy designem w biznesie.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)