Pedagogika studia II stopnia Poznań

Pedagogika studia II stopnia Poznań

Pedagogika studia II stopnia Poznań

Studia II stopnia w Poznaniu

pedagogika

Odkryj pedagogikę w Poznaniu i i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia II stopnia (magisterskie) Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia II stopnia Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek pedagogika w Poznaniu?

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek pedagogika w Poznaniu będą musieli przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych. Wszyscy kandydaci będą zobowiązani do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów, których dokładną listę znajdziesz na oficjalnej stronie wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Poznaniu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA?

Mianem pedagoga określa się specjalistę do spraw kształcenia i wychowania społecznego, który dba o całościowy, prawidłowy rozwój człowieka jako jednostki społecznej. Do jego zadań należy także badanie i opisywanie zjawisk wychowawczych przy uwzględnieniu konkretnych procesów psychicznych, stawianie diagnozy pedagogicznej czy działalność dydaktyczna. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz wymaga dużej dawki wiedzy i merytorycznego przygotowanie zawodowego. W odpowiedzi na tego typu potrzeby powstał kierunek pedagogika w Poznaniu.

Idealnymi kandydatami na studia pedagogiczne będą osoby posiadające odpowiednie cechy charakterologiczne, takie jak: odpowiedzialność, empatia, cierpliwość, a także umiejętność podejmowania pracy zespołowej czy komunikatywność. Jeżeli dodatkowo interesujesz się naukami psychologicznymi, humanistycznymi i społecznymi, to koniecznie aplikuj na kierunek pedagogika w Poznaniu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika będą mieli możliwość rozwinięcia i ugruntowania wiedzy zdobytej podczas poprzednich etapów nauczania. Jako student, zaznajomisz się z takimi zagadnieniami, jak:

 • socjologia kultury
 • pedagogiczne aspekty kultury popularnej
 • pedagogika medialna

 

Ponadto, nauczysz się metod wykorzystywanych w prowadzeniu badań społecznych i pedagogicznych, co z pewnością wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Oprócz wiedzy kierunkowej rozwiniesz także zdolności językowe podczas lektoratu z wybranego przez siebie języka obcego.

Już w pierwszym semestrze studiów, będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, od której będzie zależał cały, dalszy program nauczania. Aktualną listę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni wyższej. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia magisterskie na kierunku pedagogika trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Po ich ukończeniu uzyskasz dyplom magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA?

Absolwenci studiów pedagogicznych mogą liczyć na wiele ciekawych i perspektywicznych ofert zawodowych dopasowanych do ich wykształcenia. Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunek pedagogika w Poznaniu będziesz kompleksowo przygotowany do pracy pedagoga w przedszkolach oraz szkołach. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w:

 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • klubach seniora
 • domach kultury

 

Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystasz w zawodzie animatora czasu wolnego, doradcy zawodowego, konsultanta do spraw kariery lub specjalisty do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci często decydują się na pracę w działach HR lub public relations, a także w poradniach rodzinnych i domach dziecka. Co więcej, po zakończeniu nauki będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach doktoranckich i tym samym rozpocząć działalność naukową.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (studia II stopnia) w Poznaniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (studia II stopnia) w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki pedagogiczne w Poznaniu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Poznaniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)