Mechatronika studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechatronika studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechatronika studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia I stopnia w Trójmieście

mechatronika

Odkryj mechatronikę w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia I stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Trójmieście?

Jeśli myślisz o kształceniu w ramach mechatroniki, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, by zwiększyć swoje szanse, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • język polski.

 

Wybierz na przykład matematykę, fizykę. Szczegóły rekrutacyjne znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Gdańsku | gdyni | sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

Mechatronika to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który łączy mechanikę, budowę i eksploatację maszyn z projektowaniem i eksploatacją wyrobów i procesów produkcyjnych. Studia inżynierskie w tym zakresie są nie tylko innowacyjne, ale gwarantują wszechstronne wykształcenie dające wiele perspektyw na rozwój i zatrudnienie.

Jeśli interesujesz się systemami mechatronicznymi lub chcesz zdobyć umiejętności projektowania mechatronicznego, dobrze trafiłeś/aś! Kandydaci rozważający kształcenie na mechatronice powinni wykazywać się analitycznym, perspektywicznym myśleniem. Nie bez znaczenia będzie także kreatywność. Nauczysz się pracować w zespole oraz rozwiązywać skomplikowane problemy inżynierskie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak mechatronika są jednymi z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Program kształcenia konstruowany jest interdyscyplinarnie i łączy wiedzę i umiejętności obejmujące mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i sterowanie. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz:

 • technologia i spajanie metali
 • elektrotechnika
 • wytrzymałość materiałów
 • obróbka skrawaniem i przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • hydraulika i pneumatyka
 • teoria mechanizmów i dynamika maszyn
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • elementy układów mechatronicznych

 

Zajęcia w dużej części mają charakter praktyczny i realizowane są w formie projektów zespołowych, polegających na rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich. Prócz przedmiotów obowiązkowych studenci uczęszczają również na zajęcia specjalizacyjne.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku mechatronika w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia w Trójmieście na kierunku mechatronika możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów. Trzy i półroczne kształcenie kończy się dyplomem inżynierskim i umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także kontynuowanie kształcenia na studiach magisterskich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

Absolwenci mechatroniki opanowują zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych, a tym samym są przygotowani do realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, nowoczesnych zabawkach.

Kierunek mechatronika w Trójmieście umożliwia absolwentom zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym
 • zakładach przemysłowych
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych

 

Absolwenci zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy obejmującej budowę i eksploatację urządzeń mechatronicznych, prowadzą innowacyjne prace w zespołach badawczych i przemysłowych, a także zakładają własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)