Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ×

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 865 1100

http://portal.prz.edu.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2018-2019

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty są przyjmowane w Centrum Studenckim Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 8

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można wysłać pocztą. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Jeśli dokumenty są wysyłane pocztą, muszą być potwierdzone notarialnie.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Z pominięciem postępowania.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Zgodnie z zasadami rekrutacji 
https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019-2020/szczegolowe-warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-2019-2020

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja zostanie wysłana na maila.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Tylko na konto uczelni.

Co wpisać w tytule przelewu?+

nr SIR (Systemu Internetowej Rekrutacji)

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Zgodnie z harmonogramem
https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019-2020/szczegolowe-warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-2019-2020

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Gdy kwota nie zostanie przelana w odpowiednim terminie, zgłoszenie kandydata nie będzie rozpatrywane.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Może inna osoba.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Zależy od kierunku
https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019-2020/szczegolowe-warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-2019-2020

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Zgodnie z regulaminem studiów
https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019-2020/szczegolowe-warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-2019-2020

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Ankietę należy wypełnić zgodnie z regulaminem.

https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2018-2019
https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019-2020/szczegolowe-warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-2019-2020
https://rekrutacja.prz.edu.pl/

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - kierunki studiów

 • O Uczelni

 • Życie studenckie

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - kierunki studiów

Życie studenckie

Grupa kierunku

Archiwum

Opinie (2)

Student Ocena odpowiedz

Najlepsza Uczelnia w Południowo-wschodniej Polsce

BB Ocena odpowiedz

Jedyna Uczelnia na Podkarpaciu, która może konkurować z najlepszymi.