Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Dodaj do ulubionych

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Analityka i zarządzanie publiczne to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżynier).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe to nowoczesny kierunek studiów, który odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. W trakcie realizowanych zajęć studenci mają szansę zgłębiać nauki przyrodnicze, weterynaryjne i społeczne. Z pewnością poznasz zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne, które występują w środowisku. Są to między innymi epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej, zagrożenia w przestrzeni cyfrowej.

Absolwenci zatrudniani są w jednostkach, które związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami: centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego, służba celna.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Studia w zakresie biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego mają innowacyjny, interdyscyplinarny charakter. Poszczególne przedmioty prowadzone są w trakcie zajęć laboratoryjnych i terenowych. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które umożliwiają poznanie w praktyce zasad funkcjonowania służb ds. biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz regulacje prawne w tym zakresie.

Poszczególne uczelnie posiadają laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą i odpowiednio zorganizowane pracownie informatyczne. Zdobywają wszechstronne wykształcenie i praktyczne kompetencje niezwykle cenne w pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe znajdziemy takie przedmioty jak: mikrobiologia zagrożeń, ekologia katastrof, hydrologia i zagrożenia powodziowe, toksykologia, bezpieczeństwo cyfrowe, zagrożenia genetyczne, bezpieczeństwo żywności.

Studenci uczą się oceniać zagrożenia, określać wpływ czynników środowiskowych, również substancji toksycznych, które wpływają na wybrane zespoły organizmów i komponenty środowiska. Będą w stanie zaproponować środki zapobiegawcze. Zdobywają również szeroką wiedzę epidemiologiczną oraz w zakresie zagrożeń bioterrorystycznych, chorób odzwierzęcych czy też kwarantanny roślin i zwierząt.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYSYZOWE?

Kierunek biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe odpowiada na oczekiwania współczesnych pracodawców. Studenci mają możliwość podjęcia pracy w jednostkach, które są związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami różnego typu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe:

 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego
 • służba celna
 • straż graniczna
 • straż miejska
 • laboratoria
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • administracja państwowa i samorządowa

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Stają się specjalistami od zarządzania kryzysowego, ale funkcjonują również jako pracownicy cywilni.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Komentarze (0)