Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Studia w Warszawie

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Odkryj kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie rozpocznie się 22 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie zarządzanie finansami przedsiębiorstwa możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychSzkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania UW) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
 

Opis kierunku

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie to studia, które pozwalają zdobyć precyzyjne wykształcenie! Studenci uczestniczyć będą w szeregu zajęć poświęconych między innymi analizie statystycznej, finansom i rachunkowości, ekonometrii czy makro- i mikorekonomii. Wszechstronna wiedza stanowić będzie podstawę dla rozwoju konkretnych kwalifikacji!

 

Praca po studiach

Studenci uczyć się będą korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod, pozwalających na wykonanie dokładnych analiz finansowych w przedsiębiorstwie! By było to możliwe, absolwentom potrzebna będzie także rozbudowana wiedza informatyczna – ją też zdobędą podczas kształcenia! Po zakończeniu nauki na absolwentów czekać będą działy finansowe firm o różnorodnych profilach działalności.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Uczelnie, gdzie zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie finansami i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?

Osoby, które chcą rozpocząć kształcenie na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, będą musiały przede wszystkim dostarczyć do komisji rekrutacyjnej zaświadczenia i dokumenty potwierdzające ukończenie co najmniej studiów I stopnia. Kandydaci przystąpią również do sprawdzianu kwalifikacyjnego określającego poziom ich wiedzy ekonomicznej oraz językowej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?

Studia na kierunku zarządzanie cieszą się coraz większą popularnością. Warto zadbać jednak o wyspecjalizowanie swojej wiedzy. Pomóc mogą w tym propozycje kształcenia takie jak zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Uczelnie w Warszawie przygotowały taką ofertę, która pozwala na poszerzenie kwalifikacji – w tym przypadku z finansów oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

Studenci w trakcie wszystkich semestrów kształcenia uczestniczyć będą w szeregu wykładów i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą poznać narzędzia, instrumenty, metody oraz sposoby związane z postępowaniem w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa. Dziś tego typu wiedza jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala ona kompleksowo zadbać o kondycję firmy.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Absolwenci studiów I oraz II stopnia, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę z zarządzania otrzymają taką możliwość na stołecznych ośrodkach akademickich. Uczelnie w Warszawie przygotowały bowiem propozycję kształcenia II stopnia jaką jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Kształcenie na tym kierunku pozwoli zdobyć unikalne kwalifikacje zawodowe oraz obronić pracę dyplomową, a co za tym idzie – otrzymać tytuł zawodowy magistra.

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa można rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Uczelnie w Warszawie przygotowały propozycję kształcenia zaocznego w formie popołudniowej lub weekendowej. Należy pamiętać jednak, że studia niestacjonarne wiążą się zawsze z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wyposażają studentów w bardzo praktyczne kwalifikacje. Do otrzymanej wiedzy można zaliczyć między innymi znajomość ekonomicznych, społecznych czy prawnych uwarunkowań zarządzania finansami.

Najistotniejsze znaczenie będą mieć jednak umiejętności, które są oparte na stabilnych podstawach teoretycznych. Studia w Warszawie wyposażają studentów w wiedzę, jak zaprojektować różnorodne przedsięwzięcia z perspektywy finansowej oraz jak analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji i ich wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa trwają 2 lata.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Specjaliści związani z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa nie powinni obawiać się o swoje zatrudnienie w przyszłości. Uczelnie w Warszawie charakteryzują bardzo przemyślane programy kształcenia, które wyposażają studentów w praktyczne kwalifikacje, które mogą zostać szybko docenione przez potencjalnych pracodawców. Warto pamiętać bowiem, że za sukcesem firmy kryje się nie tylko przemyślana kampania reklamowa. Znaczenie ma zdecydowanie więcej elementów.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

  • sektor bankowy;
  • przedsiębiorstwa o różnorodnych profilach działalności;
  • działy HR i kadr;
  • firmy sektora finansowego i gospodarki realnej;
  • sektor ubezpieczeniowy itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Warszawa studia ii stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia