Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Uczelnie, gdzie zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

15.01.2024

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa
Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 20 września 2024 r. | Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychSzkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania UW) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
 

Opis kierunku

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie to studia, które pozwalają zdobyć precyzyjne wykształcenie! Studenci uczestniczyć będą w szeregu zajęć poświęconych między innymi analizie statystycznej, finansom i rachunkowości, ekonometrii czy makro- i mikorekonomii. Wszechstronna wiedza stanowić będzie podstawę dla rozwoju konkretnych kwalifikacji! Studenci uczyć się będą korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod, pozwalających na wykonanie dokładnych analiz finansowych w przedsiębiorstwie! By było to możliwe, absolwentom potrzebna będzie także rozbudowana wiedza informatyczna – ją też zdobędą podczas kształcenia.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu nauki na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa na absolwentów czekać będą działy finansowe firm o różnorodnych profilach działalności. Będzie mógł pracować w działach finansowych i controllingu, zarządzania ryzykiem, audytu i konsultingu czy księgowych. Specjaliści z tej dziedziny poszukiwani są również w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętymi finansami, gdzie piastować mogą na stanowiskach np. analityków danych i doradców inwestycyjnych. Mogą liczyć także na zatrudnienie w różnorodnych jednostkach administracji publicznej. Ponadto, wiedza i umiejętności zdobyte podczas kształcenia umożliwiają absolwentom rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?

Osoby, które chcą rozpocząć kształcenie na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, będą musiały przede wszystkim dostarczyć do komisji rekrutacyjnej zaświadczenia i dokumenty potwierdzające ukończenie co najmniej studiów I stopnia. Kandydaci przystąpią również do sprawdzianu kwalifikacyjnego określającego poziom ich wiedzy ekonomicznej oraz językowej.

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?

Studia na kierunku zarządzanie cieszą się coraz większą popularnością. Warto zadbać jednak o wyspecjalizowanie swojej wiedzy. Pomóc mogą w tym propozycje kształcenia takie jak zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Uczelnie w Warszawie przygotowały taką ofertę, która pozwala na poszerzenie kwalifikacji – w tym przypadku z finansów oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

Studenci w trakcie wszystkich semestrów kształcenia uczestniczyć będą w szeregu wykładów i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą poznać narzędzia, instrumenty, metody oraz sposoby związane z postępowaniem w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa. Dziś tego typu wiedza jest niezwykle cenna, ponieważ pozwala ona kompleksowo zadbać o kondycję firmy.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Absolwenci studiów I oraz II stopnia, którzy chcieliby rozwinąć swoją wiedzę z zarządzania otrzymają taką możliwość na stołecznych ośrodkach akademickich. Uczelnie w Warszawie przygotowały bowiem propozycję kształcenia II stopnia jaką jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Kształcenie na tym kierunku pozwoli zdobyć unikalne kwalifikacje zawodowe oraz obronić pracę dyplomową, a co za tym idzie – otrzymać tytuł zawodowy magistra.

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa można rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Uczelnie w Warszawie przygotowały propozycję kształcenia zaocznego w formie popołudniowej lub weekendowej. Należy pamiętać jednak, że studia niestacjonarne wiążą się zawsze z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wyposażają studentów w bardzo praktyczne kwalifikacje. Do otrzymanej wiedzy można zaliczyć między innymi znajomość ekonomicznych, społecznych czy prawnych uwarunkowań zarządzania finansami.

Najistotniejsze znaczenie będą mieć jednak umiejętności, które są oparte na stabilnych podstawach teoretycznych. Studia w Warszawie wyposażają studentów w wiedzę, jak zaprojektować różnorodne przedsięwzięcia z perspektywy finansowej oraz jak analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji i ich wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Uczelnie w Warszawie - kierunek zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia II stopnia) stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa trwają 2 lata.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Specjaliści związani z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa nie powinni obawiać się o swoje zatrudnienie w przyszłości. Uczelnie w Warszawie charakteryzują bardzo przemyślane programy kształcenia, które wyposażają studentów w praktyczne kwalifikacje, które mogą zostać szybko docenione przez potencjalnych pracodawców. Warto pamiętać bowiem, że za sukcesem firmy kryje się nie tylko przemyślana kampania reklamowa. Znaczenie ma zdecydowanie więcej elementów.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

  • sektor bankowy;
  • przedsiębiorstwa o różnorodnych profilach działalności;
  • działy HR i kadr;
  • firmy sektora finansowego i gospodarki realnej;
  • sektor ubezpieczeniowy itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Warszawa studia ii stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Warszawie

Popularne kierunki ekonomiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia