Pielęgniarstwo studia zaoczne Warszawa

Pielęgniarstwo studia zaoczne Warszawa

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

29.02.2024

Pielęgniarstwo - studia (niestacjonarne) zaoczne Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Pielęgniarstwo w Warszawie w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia z pielęgniarstwa w trybie niestacjonarnym można podjąć na 5 uczelniach. 

Pielęgniarstwo studia zaoczne Warszawa
Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | Pielęgniarstwo Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Często mówi się, że praca pielęgniarzy i pielęgniarek, związana z niesieniem pomocy chorym, to powołanie. Wielu kandydatów na studia decyduje się wybrać ten medyczny kierunek. W trakcie kształcenia można zdobyć umiejętności związane z pielęgnacją osób chorych, czy asystowaniem w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Pielęgniarstwo często daje możliwość zdobycia praktyki w jednostkach ochrony zdrowia. 

Szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze – to podstawowe miejsca, w których absolwenci pielęgniarstwa znajdą zatrudnienie. Mogą oni jednak również szukać pracy w domach opieki społecznej, zakładach penitencjarnych, czy szkołach. 

 

Uczelnie

W Warszawie pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku w 1 uczelni publicznej: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUMoraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Ceny

Cena za studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo Warszawie w 2024 roku wynosi około 8000 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź ceny - pielęgniarstwo w Warszawie.

Jakie są wymagania na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Chociaż kierunki niestacjonarne (zaoczne) w znacznej większości przypadków cechują się nieco łagodniejszymi procedurami kwalifikacyjnymi, kandydatów na Pielęgniarstwo zazwyczaj nie brakuje. Na wiele uczelni liczba kandydatów zgłąszających się do podjęcia tego kierunku nawet kilkukrotnie przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Z tego względu warto odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do zdawania egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym, z wiodących dla Pielęgniarstwa przedmiotów. 

Procedury kwalifikacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, a także w pewnym stopniu zmieniać. Dlatego przed przystąpieniem do rekrutacji, zapoznaj się z ustaleniami danej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Jednym z najstarszych i jednocześnie najbardziej renomowanych zawodów medycznych jest bez wątpienia Pielęgniarstwo. Zdawać by się mogło, że wraz z rozwojem całokształtu gospodarki oraz szeroko rozumianej branży medycznej oraz świadomości społeczeństwa w temacie powagi pracy pielęgniarek i pielęgniarzy, zawód ten stał się niedoceniany, a przecież niejednokrotnie zaangażowanie absolwentów Pielęgniarstwa jest znacznie wyższe, niż lekarzy. Z tego względu kierunek ten i związany z nim zawód jest skierowany wyłącznie do pasjonatów, którzy chcą ukierunkować swoje życie na niesienie profesjonalnej pomocy innym w sposób odpowiedzialny.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo można podjąć w trybie stacjonarnym oraz zaocznym, przy czym druga z opcji staje się przedmiotem zainteresowania coraz większej grupy przyszłych kandydatów. Dzięki charakterowi kształcenia w tym trybie, studenci mogą zorganizować swój czas w ciągu wszystkich lat akademickich w najbardziej optymalny sposób.

 

Dla kogo są studia na kierunku pielęgniarstwo

Jeżeli coraz poważniej zastanawiasz się nad podjęciem Pielęgniarstwa w Warszawie, powinieneś zastanowić się, czy nie ma ku temu wyraźnych przeciwwskazań. Każdy ze studentów oraz przyszłych pracowników związanych bezpośrednio z tym kierunkiem każdego dnia jest narażony na widok krwi i innych płynów ustrojowych, ma do czynienia z igłami oraz sprzętami medycznymi, które mogą wzbudzać skrajne, nieprzyjemne odczucia u niektórych osób, a ponadto powinni oni nawiązywać ciepłe i przyjazne kontakty z każdym pacjentem, aby zapewnić mu ogrom potrzebnego wsparcia emocjonalnego i psychologicznego.

Zatem jeżeli jesteś odporny na względnie drastyczne widoki, lubisz pracę z ludźmi, interesujesz się medycyną, biologią i chemią, a także chciałbyś, aby twój przyszły zawód wiązał się z niejaką misją, wybór studiów na kierunku Pielęgniarstwo prawdopodobnie okaże się tym właściwym.

Studia w Warszawie w trybie niestacjonarnym na dowolnym kierunku charakterem odpowiadają zgłębianiu wiedzy tematycznej podczas wielogodzinnych zjazdów, które mają miejsce najczęściej co dwa lub trzy tygodnie, w zależności od rozkładu świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Niewątpliwie studiowanie w trybie zaocznym może wydawać się wyjątkowo komfortowe dla wielu przyszłych kandydatów, którzy z dowolnych powodów woleliby uniknąć "tradycyjnego" studiowania od poniedziałku do piątku. Jednak jedno jest pewne – decydując się na Pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, zapewnisz sobie możliwość równoległego podjęcia jakichkolwiek zobowiązań i aktywności, wymagających znacznych nakładów czasowych.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów

Siatka studiów na wszystkich kierunkach medycznych, a więc również na Pielęgniarstwie, została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić każdemu z przyszłych studentów możliwość zgłębienia interdyscyplinarnych kompetencji, pozwalających na odpowiedzialną realizację wszelkich obowiązków zawodowych, wynikających z charakteru zatrudnienia w wybranych placówkach medycznych.

Bez wątpienia najcenniejsze zwykle okazują się konkretne umiejętności praktyczne, które student będzie miał okazję nabyć zarówno podczas warsztatowych zajęć przeprowadzanych na terenie danego instytutu oraz w trakcie wyjazdów do szpitali i innych placówek medycznych celem odbycia praktyk. Jednakże bez dobrze ugruntowanych wiadomości teoretycznych, żaden z przyszłych absolwentów nie byłby w stanie nazywać się mianem specjalisty w swojej dziedzinie. Dlatego też kształcenie zostanie podzielone na dwa bloki – zajęć praktycznych oraz teoretycznych, od których prawdopodobnie rozpoczniesz swoją przygodę z Pielęgniarstwem w Warszawie.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia niestacjonarne (zaoczne) w Warszawie na kierunku Pielęgniarstwoprzez wzgląd na różną specyfikę, zależną od szczegółowej oferty dydaktycznej, mogą proponować odmienny charakter kształcenia. Jednak istnieje wspólna cecha, która łączy wszystkie uczelnie w Warszawie, a jest nią cel w postaci wykształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom będą w stanie zapewnić należytą opiekę każdemu ze swoich pacjentów, podchodząc do wszystkich przypadków indywidualnie. Przedmiotami przewidzianymi w siatce kształcenia na większości warszawskich uczelni są między innymi:

 • pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne,
 • promocja zdrowia,
 • psychologia,
 • genetyka,
 • fizjologia,
 • biochemia i biofizyka.

 

Jakie są ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Warszawa

Niestacjonarne (zaoczne) kierunki studiów w Warszawie wiążą się z obowiązkiem uiszczania regularnych opłat rocznych lub semestralnych, których wysokość można podzielić na kilka rat, celem zapewnienia sobie korzystniejszych warunków finansowych. Rozbieżność pomiędzy cenami ustalanymi przez dane uczelnie w Warszawie jest zwykle dość zauważalna, dlatego aby dowiedzieć się nieco więcej na temat opłat za czesne, warto odwiedzić stronę internetową wybranej wcześniej uczelni, aby oszczędzić sobie ewentualnych rozczarowań i niepewności.

 

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie

Gdzie studiować kierunek pielęgniarstwo niestacjonarnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia niestacjonarne są przyjmowani w ramach limitu miejsc – przyszli studenci wybierani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, rekrutacja może być przeprowadzona zgodnie z zasadami, które obowiązują w rekrutacji na studia stacjonarne (tj. konkurs świadectw).

Pielęgniarstwo niestacjonarnie w uczelniach publicznych Warszawie można studiować tylko w ramach studiów II stopnia.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 75

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych jest zazwyczaj płatna – podobnie jest na studiach oferowanych przez znaczną większość prywatnych szkół wyższych.

 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – 8000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w prywatnych profilach w systemie rekrutacyjnym. Uczelnie indywidualnie ustalają termin, w którym publikują informacje dotyczące rekrutacji. Większość informacji publikowana jest w prywatnych profilach kandydatów w systemie rekrutacyjnym, dzięki czemu zakwalifikowani kandydaci mogą przygotować się do kolejnych etapów rekrutacji.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od sierpnia do września 2024

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składać można osobiście, dostarczając niezbędne pliki bezpośrednio do miejsca, które zostało wskazane przez wybraną szkołę wyższą. Część dokumentacji można czasem umieścić w systemie elektronicznym. Niektóre szkoły wyższe wymagają od kandydatów na studia na kierunku pielęgniarstwo dostarczenia wyników określonych badań lekarskich, wystawionych przez lekarza medycyny pracy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą dostarczać dokumentację zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Najczęściej mają oni na to zaledwie kilka dni, dlatego warto wcześniej przygotować niezbędne dokumenty. Spóźnienie lub przekazanie plików w niepoprawnej formie może być równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od sierpnia do września 2024

* Studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2024/2025)

Uczelnie w Warszawie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny) stacjonarne I stopnia więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Pielęgniarstwo na każdej uczelni w Warszawie składa się z dwóch cykli kształcenia, które razem tworzą kompletną całość, dzięki której absolwenci zostają uposażeni w wszechstronne kompetencje kierunkowe. Studia pierwszego stopnia na Pielęgniarstwie zawierają w sobie sześć semestrów, czyli trzy lata kształcenia i zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia zawsze trwają dwa lata, oferując studentom szansę na zdobycie dyplomu z tytułem magistra.

Pielęgniarstwo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister / magister pielęgniarstwa
Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Abiturienci studiów pielęgniarskich bez trudu znajdą zatrudnienie w prywatnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej zarówno w kraju, jak i zagranicą. Najczęstszą placówką, na którą decydują się absolwenci, są oczywiście szpitale. W zależności od zainteresowań i wybranej na studiach specjalności, można zdecydować się na przykład na pracę w oddziałach położniczych, ginekologicznych, kardiologicznych, onkologicznych, a nawet chirurgii, o ile jesteś miłośnikiem mocniejszych wrażeń.

Praca w domach opieki, przedszkolach, żłobkach, szkołach i innych placówkach oświatowych to kolejna alternatywa, jaka wygeneruje się przed tobą, jeżeli zdecydujesz się na ukończenie warszawskiego Pielęgniarstwa. Marząc o karierze swego rodzaju naukowca, podejmiesz pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz placówkach związanych z tworzeniem i dystrybucją leków oraz innych substancji farmaceutycznych.

Szerokie spektrum możliwości zawodowych, jakie otworzą się przed każdym z abiturientów Pielęgniarstwa w Warszawie, pozwolą na dokonanie najwłaściwszego z możliwych wyborów w kwestii obrania najkorzystniejszej ścieżki nie tylko zawodu, ale również samodoskonalenia w ulubionej dziedzinie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie

Zgłoszenie swojej kandydatury na dowolnie wybrany kierunek studiów w Warszawie wiąże się z wieloma obowiązkami, a w najlepszym przypadku będzie skutkowało przyjęciem. Dlatego decyzja w sprawie aplikacji na Pielęgniarstwo w Warszawie powinna zostać dobrze przemyślana odpowiednio wcześnie, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań i przedwczesnego wypalenia zawodowego, jeżeli niezadowolona ze studiów osoba postanowi brnąć dalej w niewłaściwie podjęte decyzje.

 

Zapisy na studia

Wszystkie procedury związane z rekrutacją oraz zapisami na studia odbywają się za pośrednictwem formularza, zawartego w internetowej zakładce o nazwie „elektroniczna rejestracja kandydatów” lub analogicznej. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do rozpoczęcia Pielęgniarstwa w Warszawie, wystarczy odnaleźć adres internetowy uczelni, na którą się decydujesz i podążając za wskazówkami, dokładnie wypełnić znajdujące się tam formularze. Warto zadbać o terminowe zgłoszenie chęci studiowania Pielęgniarstwa. Co prawda większość uczelni proponuje dwa terminy rekrutacji, jednak ze względu na ogromną liczbę chętnych, zapisy wrześniowe mogą okazać się niedostępne.

Następnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, a po ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych, wystarczy dostarczyć plik odpowiednich dokumentów. Wśród nich znajdą się:

 • fotografia do legitymacji,
 • dowód osobisty,
 • rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny,
 • kserokopia świadectwa maturalnego.

Pielęgniarstwo w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Nie jest tajemnicą, że dla wielu przyszłych kandydatów na studia medyczne opinie starszych praktyków wybranego kierunku stają się motywacją do ostatecznego wyboru danego kierunku.

Dominika, studentka pierwszego roku Pielęgniarstwa w Warszawie, mówi:

„Pielęgniarstwo wymaga ogromnego zaangażowania oraz właściwego, indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Chociaż dopiero rozpoczęłam moją przygodę z tym kierunkiem i zdarzają mi się chwile zwątpienia, wiem, że kroczę właściwą drogą i w przyszłości będę mogła pomagać ludziom.”

komentarze (1)

STUDENTKA odpowiedz

OMIJAĆ KOŹLUKA SZEROKIM ŁUKIEM!!!!!!!!!!!!!!!!