Pielęgniarstwo studia zaoczne Warszawa

Pielęgniarstwo studia zaoczne Warszawa

Pielęgniarstwo studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

na kierunku pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo - studia (niestacjonarne) zaoczne Warszawa | woj. mazowieckie

Jednym z najstarszych i jednocześnie najbardziej renomowanych zawodów medycznych jest bez wątpienia Pielęgniarstwo. Zdawać by się mogło, że wraz z rozwojem całokształtu gospodarki oraz szeroko rozumianej branży medycznej oraz świadomości społeczeństwa w temacie powagi pracy pielęgniarek i pielęgniarzy, zawód ten stał się niedoceniany, a przecież niejednokrotnie zaangażowanie absolwentów Pielęgniarstwa jest znacznie wyższe, niż lekarzy. Z tego względu kierunek ten i związany z nim zawód jest skierowany wyłącznie do pasjonatów, którzy chcą ukierunkować swoje życie na niesienie profesjonalnej pomocy innym w sposób odpowiedzialny.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo można podjąć w trybie stacjonarnym oraz zaocznym, przy czym druga z opcji staje się przedmiotem zainteresowania coraz większej grupy przyszłych kandydatów. Dzięki charakterowi kształcenia w tym trybie, studenci mogą zorganizować swój czas w ciągu wszystkich lat akademickich w najbardziej optymalny sposób.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia niestacjonarne (zaoczne) w Warszawie na kierunku Pielęgniarstwo, przez wzgląd na różną specyfikę, zależną od szczegółowej oferty dydaktycznej, mogą proponować odmienny charakter kształcenia. Jednak istnieje wspólna cecha, która łączy wszystkie uczelnie w Warszawie, a jest nią cel w postaci wykształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom będą w stanie zapewnić należytą opiekę każdemu ze swoich pacjentów, podchodząc do wszystkich przypadków indywidualnie. Przedmiotami przewidzianymi w siatce kształcenia na większości warszawskich uczelni są między innymi:

  • pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne,
  • promocja zdrowia,
  • psychologia,
  • genetyka,
  • fizjologia,
  • biochemia i biofizyka.

 

Dla kogo te studia

Jeżeli coraz poważniej zastanawiasz się nad podjęciem Pielęgniarstwa w Warszawie, powinieneś zastanowić się, czy nie ma ku temu wyraźnych przeciwwskazań. Każdy ze studentów oraz przyszłych pracowników związanych bezpośrednio z tym kierunkiem każdego dnia jest narażony na widok krwi i innych płynów ustrojowych, ma do czynienia z igłami oraz sprzętami medycznymi, które mogą wzbudzać skrajne, nieprzyjemne odczucia u niektórych osób, a ponadto powinni oni nawiązywać ciepłe i przyjazne kontakty z każdym pacjentem, aby zapewnić mu ogrom potrzebnego wsparcia emocjonalnego i psychologicznego.

Zatem jeżeli jesteś odporny na względnie drastyczne widoki, lubisz pracę z ludźmi, interesujesz się medycyną, biologią i chemią, a także chciałbyś, aby twój przyszły zawód wiązał się z niejaką misją, wybór studiów na kierunku Pielęgniarstwo prawdopodobnie okaże się tym właściwym.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ile kosztują studia zaoczne na kierunku Pielęgniarstwo

Niestacjonarne (zaoczne) kierunki studiów w Warszawie wiążą się z obowiązkiem uiszczania regularnych opłat rocznych lub semestralnych, których wysokość można podzielić na kilka rat, celem zapewnienia sobie korzystniejszych warunków finansowych. Rozbieżność pomiędzy cenami ustalanymi przez dane uczelnie w Warszawie jest zwykle dość zauważalna, dlatego aby dowiedzieć się nieco więcej na temat opłat za czesne, warto odwiedzić stronę internetową wybranej wcześniej uczelni, aby oszczędzić sobie ewentualnych rozczarowań i niepewności.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie

Chociaż kierunki niestacjonarne (zaoczne) w znacznej większości przypadków cechują się nieco łagodniejszymi procedurami kwalifikacyjnymi, kandydatów na Pielęgniarstwo zazwyczaj nie brakuje. Na wiele uczelni liczba kandydatów zgłąszających się do podjęcia tego kierunku nawet kilkukrotnie przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Z tego względu warto odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do zdawania egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym, z wiodących dla Pielęgniarstwa przedmiotów. 

Procedury kwalifikacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, a także w pewnym stopniu zmieniać. Dlatego przed przystąpieniem do rekrutacji, zapoznaj się z ustaleniami danej placówki edukacyjnej.

KIERUNKI MEDYCZNE W WARSZAWIE

Rozwiń
Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Studia w Warszawie w trybie niestacjonarnym na dowolnym kierunku charakterem odpowiadają zgłębianiu wiedzy tematycznej podczas wielogodzinnych zjazdów, które mają miejsce najczęściej co dwa lub trzy tygodnie, w zależności od rozkładu świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Niewątpliwie studiowanie w trybie zaocznym może wydawać się wyjątkowo komfortowe dla wielu przyszłych kandydatów, którzy z dowolnych powodów woleliby uniknąć "tradycyjnego" studiowania od poniedziałku do piątku. Jednak jedno jest pewne – decydując się na Pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, zapewnisz sobie możliwość równoległego podjęcia jakichkolwiek zobowiązań i aktywności, wymagających znacznych nakładów czasowych.

 

Program studiów

Siatka studiów na wszystkich kierunkach medycznych, a więc również na Pielęgniarstwie, została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić każdemu z przyszłych studentów możliwość zgłębienia interdyscyplinarnych kompetencji, pozwalających na odpowiedzialną realizację wszelkich obowiązków zawodowych, wynikających z charakteru zatrudnienia w wybranych placówkach medycznych.

Bez wątpienia najcenniejsze zwykle okazują się konkretne umiejętności praktyczne, które student będzie miał okazję nabyć zarówno podczas warsztatowych zajęć przeprowadzanych na terenie danego instytutu oraz w trakcie wyjazdów do szpitali i innych placówek medycznych celem odbycia praktyk. Jednakże bez dobrze ugruntowanych wiadomości teoretycznych, żaden z przyszłych absolwentów nie byłby w stanie nazywać się mianem specjalisty w swojej dziedzinie. Dlatego też kształcenie zostanie podzielone na dwa bloki – zajęć praktycznych oraz teoretycznych, od których prawdopodobnie rozpoczniesz swoją przygodę z Pielęgniarstwem w Warszawie.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Pielęgniarstwo na każdej uczelni w Warszawie składa się z dwóch cykli kształcenia, które razem tworzą kompletną całość, dzięki której absolwenci zostają uposażeni w wszechstronne kompetencje kierunkowe. Studia pierwszego stopnia na Pielęgniarstwie zawierają w sobie sześć semestrów, czyli trzy lata kształcenia i zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia zawsze trwają dwa lata, oferując studentom szansę na zdobycie dyplomu z tytułem magistra.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie

Zgłoszenie swojej kandydatury na dowolnie wybrany kierunek studiów w Warszawie wiąże się z wieloma obowiązkami, a w najlepszym przypadku będzie skutkowało przyjęciem. Dlatego decyzja w sprawie aplikacji na Pielęgniarstwo w Warszawie powinna zostać dobrze przemyślana odpowiednio wcześnie, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań i przedwczesnego wypalenia zawodowego, jeżeli niezadowolona ze studiów osoba postanowi brnąć dalej w niewłaściwie podjęte decyzje.

 

Zapisy na studia

Wszystkie procedury związane z rekrutacją oraz zapisami na studia odbywają się za pośrednictwem formularza, zawartego w internetowej zakładce o nazwie „elektroniczna rejestracja kandydatów” lub analogicznej. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do rozpoczęcia Pielęgniarstwa w Warszawie, wystarczy odnaleźć adres internetowy uczelni, na którą się decydujesz i podążając za wskazówkami, dokładnie wypełnić znajdujące się tam formularze. Warto zadbać o terminowe zgłoszenie chęci studiowania Pielęgniarstwa. Co prawda większość uczelni proponuje dwa terminy rekrutacji, jednak ze względu na ogromną liczbę chętnych, zapisy wrześniowe mogą okazać się niedostępne.

Następnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, a po ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych, wystarczy dostarczyć plik odpowiednich dokumentów. Wśród nich znajdą się:

  • fotografia do legitymacji,
  • dowód osobisty,
  • rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny,
  • kserokopia świadectwa maturalnego.
Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Abiturienci studiów pielęgniarskich bez trudu znajdą zatrudnienie w prywatnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej zarówno w kraju, jak i zagranicą. Najczęstszą placówką, na którą decydują się absolwenci, są oczywiście szpitale. W zależności od zainteresowań i wybranej na studiach specjalności, można zdecydować się na przykład na pracę w oddziałach położniczych, ginekologicznych, kardiologicznych, onkologicznych, a nawet chirurgii, o ile jesteś miłośnikiem mocniejszych wrażeń.

Praca w domach opieki, przedszkolach, żłobkach, szkołach i innych placówkach oświatowych to kolejna alternatywa, jaka wygeneruje się przed tobą, jeżeli zdecydujesz się na ukończenie warszawskiego Pielęgniarstwa. Marząc o karierze swego rodzaju naukowca, podejmiesz pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz placówkach związanych z tworzeniem i dystrybucją leków oraz innych substancji farmaceutycznych.

Szerokie spektrum możliwości zawodowych, jakie otworzą się przed każdym z abiturientów Pielęgniarstwa w Warszawie, pozwolą na dokonanie najwłaściwszego z możliwych wyborów w kwestii obrania najkorzystniejszej ścieżki nie tylko zawodu, ale również samodoskonalenia w ulubionej dziedzinie.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie

Nie jest tajemnicą, że dla wielu przyszłych kandydatów na studia medyczne opinie starszych praktyków wybranego kierunku stają się motywacją do ostatecznego wyboru danego kierunku.

Dominika, studentka pierwszego roku Pielęgniarstwa w Warszawie, mówi:

„Pielęgniarstwo wymaga ogromnego zaangażowania oraz właściwego, indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Chociaż dopiero rozpoczęłam moją przygodę z tym kierunkiem i zdarzają mi się chwile zwątpienia, wiem, że kroczę właściwą drogą i w przyszłości będę mogła pomagać ludziom.”

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)