Pielęgniarstwo - Warszawa

Pielęgniarstwo - Warszawa

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Pielęgniarstwo w Warszawie - uczelnie publiczne


29.03.2024

Pielęgniarstwo studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Pielęgniarstwo w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 8 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na pielęgniarstwie w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4400 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na UKSW 62,20 punktu, na WUM 190 pkt., AWF 30 pkt.

Pielęgniarstwo - Warszawa
Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącej diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Studia medyczne w Warszawie na tym kierunku łączą ze sobą teorię z praktyką dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod i technik nauczania. Studenci pielęgniarstwa poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania ran oraz wykonywania podstawowych badań medycznych.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach POZ, domach opieki społecznej, żłobkach, domach dziecka, uzdrowiskach i sanatoriach, ośrodkach opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej czy w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | Pielęgniarstwo Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować pielęgniarstwo w Warszawie

W Warszawie pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku w 3 uczelniach publicznychWarszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny UKSW), Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji AWF) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować pielęgniarstwo bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM oraz uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł.

 

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka. pielęgniarstwo Warszawa - przedmioty maturalne

Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od uczelni, na której są wykładane, różnią się między sobą wymaganiami, którym trzeba sprostać, aby rozpocząć naukę. W związku z tym, że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, w procesie rekrutacji na większość warszawskich uczelni, które oferują możliwość ich podjęcia, brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka.

Solidne przygotowanie do egzaminu znacznie zwiększa szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku. Warto pamiętać, aby na bieżąco sprawdzać ustalenia wybranych uczelni w Warszawie, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

poziom:

Uczelnie w Warszawie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Medyczny) stacjonarne I stopnia więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty na pielęgniarstwie w Warszawie

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie: badania fizykalne, mikrobiologia, socjologia, psychologia, fizjologia, pedagogika, biochemia.

Podstawy psychologii dadzą ci gruntowną orientację w temacie ludzkich zachowań pod wpływem różnorakich czynników zewnętrznych takich jak choroba własna albo bliskiego członka rodziny. Dzięki temu będziesz umiał skutecznie porozumieć się z każdym pacjentem, zachowując przy tym atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Znajomość etyki zawodu pielęgniarki i pielęgniarza pozwoli ci na wystrzeganie się podstawowych błędów wynikających z wykonywania swojego zawodu, które mogłyby grozić odpowiedzialnością karną, rozstrzyganą na drodze postępowania sądowego.

Studia medyczne na Pielęgniarstwie w Warszawie to duże wyzwanie, któremu sprostają tylko najwytrwalsi. Możliwość sprostania odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki pracy, wymaga solidnego przygotowania. Nikt nie chciałby się znaleźć w rękach niekompetentnej pielęgniarki lub pielęgniarza.

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studia medyczne w Warszawie wymagają od przyszłych absolwentów zgłębienia bardzo szerokiej wiedzy, której spektrum będzie zataczało horyzonty wybiegające znacznie ponad przedmiot zainteresowania samego pielęgniarstwa.

Student Pielęgniarstwa zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie roli pielęgniarki lub pielęgniarza w sposób fachowy i jednocześnie przyjazny każdemu pacjentowi. Przedmiotami, które z pewnością napotkasz w toku edukacji na tym kierunku, będą: biochemia, biofizyka, patologia, toksykologia, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, etyka zawodu pielęgniarki, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Jak sam widzisz, nauka na Pielęgniarstwie w Warszawie zdecydowanie nie będzie należała do najprostszych. Wiele powyższych przedmiotów wykładanych jest dla studentów medycyny, a więc kierunku uchodzącego za jeden z najtrudniejszych. Pielęgniarstwo to także zgłębienie szerokiej wiedzy psychologicznej dla zapewnienia pacjentowi odpowiedniego komfortu emocjonalnego.

Polecane: 

 

Po jakim profilu na kierunek pielęgniarstwo w Warszawie

Nic nie przygotuje lepiej do studiów z pielęgniarstwa niż dobre nastawienie. Mimo to warto iść na ten kierunek z utrwaloną wiedzą z przedmiotów przyrodniczych i biologicznych. To ze względu na skomplikowany charakter tych studiów, który skupia się na przedmiotach o tematyce medycznej. Dlatego też najłatwiej na pielęgniarstwie mają absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy chodzili do klas o profilu medycznym, bądź biologiczno-chemicznym.

Jako że to matura decyduje o dostaniu się na studia z pielęgniarstwa, to najłatwiej o to będą mieli absolwenci szkół, które główny nacisk stawiały na język obcy, biologię, chemię oraz fizykę.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na pielęgniarstwo w Warszawie

Pielęgniarstwo to bardzo szlachetny zawód. Jest też wymagający, dlatego niewiele osób decyduje się na studia na tym kierunku. Przez małą liczbę chętnych, proces rekrutacji nie jest tak wymagający jak w przypadku innych studiów medycznych. Mimo to, by być pewnym miejsca na pielęgniarstwie, trzeba przyłożyć się do matury.

Wybierając potencjalne uczelnie warto przede wszystkim dobrze sprawdzić jakie przedmioty i na jakim poziomie są wymagane. To właśnie dobre wyniki z egzaminów z języka obcego, języka polskiego oraz biologii, chemii lub fizyki, mogą zapewnić ci miejsce na studiach pielęgniarskich.

 

Czy studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie są trudne

Pielęgniarstwo to dość trudny kierunek studiów, który wymaga nie tylko zaangażowania w naukę, ale także powołania. Podstawową trudnością jest wiedza, którą muszą oswoić studenci. Zakres materiału obejmuje skomplikowane zagadnienia medyczne z zakresu anatomii, farmakologii, czy fizjologii.

Duże wyzwanie stanowią praktyki kliniczne, w trakcie których studenci szkolą swoje umiejętności. Zarówno studia, jak i praktyki wymagają od studentów pielęgniarstwa odporności na stres, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności. Z pewnością nie jest to kierunek dla wszystkich, ale osoby, które czują się do tego stworzone, będą odczuwać satysfakcję.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na pielęgniarstwie w Warszawie

Pielęgniarstwo to jeden z kierunków, którego materiał opiera się na przedmiotach, które wywodzą się z nauk medycznych. To sprawia, że studia te mogą stawiać wiele wyzwań. Szczególnie trudne są pierwsze semestry, gdzie w szybkim czasie, studenci zdobywają obszerną wiedzę medyczną i kierunkową.

Jak w przypadku wielu kierunków medycznych, tak i na pielęgniarstwie studenci najczęściej wymieniają anatomię jako najtrudniejszy przedmiot w całym toku nauczania. W pamięć studentów często zapada także nauka do farmakologii.

 

Czy studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie to studia z przyszłością

Trudno wyobrazić sobie przychodnie, szpitale czy sanatoria bez pielęgniarek i pielęgniarzy. To przedstawiciele tego zawodu są fundamentem ochrony zdrowia. Jako, że dobra konstrukcja nie może obyć się bez fundamentu, to pielęgniarstwo zawsze będzie miało przed sobą przyszłość. Ukończenie tego kierunku daje wiele perspektyw zawodowych, a co najważniejsze pewne i stabilne zatrudnienie.

Absolwenci pielęgniarstwa mają szansę pracować w różnych środowiskach i rozwijać się w kierunku wielu specjalności, takich jak: pielęgniarka kliniczna, pielęgniarka intensywnej opieki czy pielęgniarka rodzinna.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie jest matematyka

Pielęgniarstwo w Warszawie to studia, które skupiają się przede wszystkim na naukach przyrodniczych takich jak biologia oraz chemia. Siatkę zajęć uzupełniają przedmioty medyczne oraz przedmioty kierunkowe.

Mimo swojego ścisłego charakteru, studia te nie mają zajęć z matematyki. Ponadto matematyka nie jest także częścią składową żadnego z wykładanych przedmiotów. Podstawowe umiejętności matematyczne mogą się jednak przydać na etapie zawodowym, zwłaszcza w przypadku obliczania dawek leków czy monitorowania parametrów pacjenta.

 

Czy warto iść na kierunek pielęgniarstwo w Warszawie

Pielęgniarstwo to coś więcej niż sam zawód. Dlatego kierunek ten jest stworzony dla osób, które chcą nieść pomoc innym. Absolwent tych studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarza, ale też np. edukatora zdrowotnego. Pielęgniarze i pielęgniarki mogą pracować m.in. w szpitalach, ośrodkach medycyny pracy, domach opieki, sanatoriach czy w medycynie przemysłowej.

Zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale dzięki temu pielęgniarki cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. To one stanowią podstawę dobrze funkcjonującej służby zdrowia. Idąc na te studia należy pamiętać, że to bardzo wymagający, ale także przynoszący satysfakcję zawód.

Nie ma na świecie osoby, której wrodzone predyspozycje, zainteresowania i przekonania światopoglądowe pasowałyby do podjęcia każdego kierunku studiów, a co za tym idzie, wykonywania każdego zawodu świata. Studia w Warszawie na kierunku Pielęgniarstwo również nie są dla każdego. Wobec tego jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny kandydat?

Przede wszystkim poczuciem misji związanej z niesieniem pomocy ludziom chorym i potrzebującym, ogromem empatii, zamiłowaniem do przedmiotów przyrodniczych i gotowościom do sprostania nawet najtrudniejszym zadaniom związanym z podjęciem pracy pielęgniarki lub pielęgniarza. Jeśli odnajdujesz siebie w tym opisie, to aplikacja na kierunek Pielęgniarstwo w Warszawie może okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Pielęgniarstwo studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu pielęgniarstwa. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Studia podyplomowe z pielęgniarstwa w Warszawie:

 • zarządzanie i organizacja w pielęgniarstwie

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze studiami medycznymi w Warszawie, edukację rozpoczniesz od trzyletnich studiów licencjackich. Ukończenie sześciu semestrów nauki da ci niezbędne do wykonywania zawodu wiedzę i umiejętności.

Jeśli chciałbyś podjąć kontynuację nauki na studiach magisterskich, będziesz musiał przygotować się na kolejne dwa lata nauki, które w znacznym stopniu poszerzą zakres twoich zawodowych kompetencji.

Sprawdź 

Pielęgniarstwo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister / magister pielęgniarstwa

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo

Każdy z przyszłych absolwentów jakiegokolwiek kierunku studiów rozpoczyna swoją naukę z myślą o przyszłej karierze zawodowej. Jaka praca czeka cię po ukończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie? Niewątpliwie taka, w której sprawdzisz swoją odporność na stres, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim, szereg umiejętności praktycznych wyniesionych ze studiów na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Większość absolwentów Pielęgniarstwa w Warszawie kieruje swoje pierwsze kroki zawodowe ku szpitalom i przychodniom lekarskim, gdzie wykorzystują posiadane kompetencje interpersonalne oraz specjalistyczne umiejętności medyczne do pracy z pacjentami dotkniętymi różnorakimi przypadłościami natury zdrowotnej.

 

Jednak praca po Pielęgniarstwie może wykraczać znacznie poza placówki medyczne. Żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe nie mogłyby poprawnie funkcjonować bez czuwającej nad bezpieczeństwem podopiecznych pielęgniarki.

 

Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdą zatrudnienie również w:

 • Punktach szczepień i poboru krwi
 • Laboratoriach medycznych
 • Przychodniach
 • Gabinetach lekarskich
 • Recepcjach placówek związanych z szeroko pojętym zdrowiem

 

Gabinety medycyny estetycznej nie byłyby pełne bez przynajmniej kilku pielęgniarek gotowych do służenia pomocną ręką podczas wykonywania różnorakich zabiegów przez lekarzy i kosmetologów. Jak sam widzisz, wybór będzie ogromny, tym bardziej, że zapotrzebowanie rynku pracy względem absolwentów studiów pielęgniarskich nie słabnie.

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po pielęgniarstwie w Warszawie

Osoby, które ukończyły pielęgniarstwo w Warszawie mogą być niemal pewne zatrudnienia. Pielęgniarze i pielęgniarki znajdują pracę w publicznych i prywatnych placówkach zdrowia, sanatoriach oraz domach opieki społecznej. Duża odpowiedzialność zawodu sprawia, że niewiele osób decyduje się na taką ścieżkę kariery. Dzięki temu na rynku pracy nie ma dużej konkurencji.

Ukończenie studiów nie zamyka też możliwości dalszej kariery naukowej. Absolwenci mogą być zaangażowani w badania naukowe, czy pracować jako edukator zdrowotny. Pielęgniarze poza pracą w przychodniach i szpitalach, mogą prowadzić także własną działalność jako opieka domowa.

 

Ile się zarabia po studiach na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie

Średnie wynagrodzenie po studiach z pielęgniarstwa w Warszawie może być zróżnicowane. Zależy między innymi od nabytej specjalności, doświadczenia oraz stopnia ukończonych studiów. Zawód ten daje szansę zatrudnienia w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia, co też może przekładać się na różnicę w zarobkach. Pielęgniarki mogą prowadzić także własną działalność.

Pielęgniarstwo to wymagająca praca, ale może przynosić satysfakcję finansową. Pielęgniarka ze średnim wykształceniem bez specjalizacji może liczyć na zarobki na poziomie 5965,38 złotych brutto miesięcznie. Pielęgniarka ze specjalizacją zarabia średnio 6473,07 złotych brutto, a magister pielęgniarstwa nawet 8186,53 złotych brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Niektórzy z absolwentów Pielęgniarstwa decydują się na pracę pracownika naukowo-badawczego, czym zajmują się na co dzień? Pracownik naukowo-badawczy zajmuje się m.in. prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków medycznych, a także może występować na konferencjach naukowych z wynikami swoich badań. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 6760 zł brutto miesięcznie.

 

Pielęgniarka

Do najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Pielęgniarstwa jest pielęgniarka lub pielęgniarz. Lista obowiązków wykonywana przez pielęgniarkę najczęściej jest uzależniona od miejsca, w którym ona pracuje. Jednak do najogólniejszych obowiązków możemy zaliczyć m.in. opiekę nad pacjentami, wykonywanie pomiarów ciała, pobieranie krwi, czy mierzenie ciśnienia. Pielęgniarki mogą również asystować lekarzom przy operacjach. Mediana zarobków pielęgniarki wynosi około 5820 zł brutto miesięcznie.  

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami

Jak wygląda rekrutacja na pielęgniarstwo w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na pielęgniarstwo w Warszawie

W przypadku aplikacji na większość uczelni publicznych w Warszawie, każdy z kandydatów stanie przed koniecznością wzięcia udziału w konkursie świadectw maturalnych, jeśli aplikuje na studia pierwszego stopnia. Przedmiotami, do których należy podejść na poważnie, są biologia, chemia oraz fizyka (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo, będzie przewidziany konkurs dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Warto zadbać o to, aby oceny z dyplomu były jak najwyższe.

Pielęgniarstwo - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na pielęgniarstwo w Warszawie

Pielęgnairstwo w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ubiegało się ponad 6 kandydatów na jedno miejsce.

 

Jakie progi na pielęgniarstwo w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na pielęgniarstwo rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 190 punktów, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 62,20 pkt., na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 30 pkt.

czytaj dalej:

Jakie przedmioty liczą się na pielęgniarstwo w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie podczas rekrutacji podstawowym przedmiotem wymaganym na uczelniach jest język obcy. Dodatkowo kandydaci muszą wybrać jeden z przedmiotów spośród biologii, chemii, fizyki, matematyki, geografii, informatyki lub wiedzy o społeczeństwie. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uwzględniane są także wyniki z języka polskiego.

Sprawdź pielęgniarstwo Warszawa - przedmioty maturalne

 

Ile procent z matury na pielęgniarstwo w Warszawie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wystarczyło osiągnąć 63% z egzaminów na poziomie rozszerzonym z języka obcego i jednego dodatkowego przedmiotu. W przypadku studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przepustkę na studia otrzymali ci kandydaci, którzy zdobyli przynajmniej 64% z podstawowego języka polskiego i języka obcego oraz otrzymali taki sam wynik z rozszerzonego przedmiotu dodatkowego.

Warto jednak pamiętać, że próg punktowy może być większy w zależności od liczby kandydatów. To oznacza, że wyniki, które przyniosły powodzenie w tym roku, mogą być niewystarczające w przyszłej rekrutacji.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowaniu są w oparciu o listę rankingową. Na studia kwalifikują się te osoby, które zdobyły wystarczająco wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 60
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 300

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie w samodzielnie wybranych terminach udostępniają wyniki rekrutacji w systemie IRK lub ERK. Kandydaci mogą poznać decyzję szkoły wyższej dzięki informacjom opublikowanym w ich prywatnych profilach – w ten sposób mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do danej uczelni może różnić się od form preferowanych przez inne szkoły wyższe. Zazwyczaj kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą dostarczyć zestaw dokumentów osobiście do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają zrobienie tego za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci zazwyczaj mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji i mają na to najczęściej zaledwie kilka dni. Należy pamiętać o tym, żeby doręczyć dokumenty w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, ponieważ spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie najlepiej iść na studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie

Kandydaci na studia z pielęgniarstwa w Warszawie mają wiele możliwości. Mogą rozpocząć studia zarówno na uczelni publicznej, jak i jednej z wielu uczelni prywatnych. Najlepszym wyborem, mogą okazać się jendak studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest to uczelnia z dużą renomą, która zapewnia zajęcia z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą. Podobnie jest w przypadku studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Wychowania Fizyczengo. Absolwenci tych studiów są przygotowani do samodzielnego pełnienia roli pielęgniarki.

Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 
Pielęgniarstwo studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Warszawie

Ile kosztują studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku pielęgniarstwo w Warszawie? Ceny w 2024 roku za pierwszy rok studiów wahają się od 4400 zł do 8000 zł.

Pielęgniarstwo studia Warszawa - ceny 2023

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 7440 zł
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 4400 zł
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych w Warszawie - od 4400 zł
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - 8000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Warszawa studia i stopnia

Pielęgniarstwo Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Warszawa studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Warszawa studia niestacjonarne

Pielęgniarstwo w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie?

Większość przyszłych studentów ceni sobie możliwość zapoznania się z opiniami starszych kolegów, studiujących interesujący ich kierunek.

 

Mikołaj, student trzeciego roku Pielęgniarstwa w Warszawie, mówi:

„Pielęgniarstwo to wyzwanie. Ogrom przedmiotów medycznych, do nauki których trzeba podejść na poważnie, spędzało sen z powiek wielu moim kolegom. Jednocześnie uważam ten kierunek za bardzo rozwijający i dający konkretną, potrzebną nie tylko w życiu zawodowym wiedzę o własnym organizmie. Dlatego ani trochę nie żałuję, że zdecydowałem się na ich podjęcie.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia