Ekonomia studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

ekonomia

Odkryj ekonomię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Ekonomia studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Ekonomia w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia z ekonomii w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie i online) można podjąć na 3 uczelniach. Ceny na ekonomii w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4100 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ekonomia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Ekonomia to nauka, która zajmuje się badaniem zjawisk i problemów gospodarowania zarówno w skali mikro, jak i makro. Pomaga zrozumieć studentom przyczyny i skutki działań ekonomicznych podejmowanych przez polityków i przedsiębiorców. Po ukończeniu studiów ekonomicznych łatwiej zrozumieć trendy i mechanizmy związane ze światową gospodarką. 

Banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe – to idealne miejsca pracy dla osoby, która skończyła ekonomię. Absolwent tego kierunku może pracować jako specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania lub jako doradca finansowy i inwestycyjny. Wykształcenie ekonomiczne pozwala na pracę w administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach non-profit. 
 

Uczelnie

W Łodzi ekonomię w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi oraz Uniwersytet WSB Merito w Łodzi.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku ekonomia w Łodzi roku akademickim 2023/2024 wahają się od 4100 zł do 5040 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie są ceny studiów na kierunku ekonomia w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów z zakresu ekonomii możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Łodzi - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

 

Gdzie studiować na kierunku Ekonomia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Dick Armey stwierdził, że ekonomia omawia rzeczy nam znane językiem, które go nie rozumiemy. Tego typu dziedzina nauki analizuje i opisuje produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr każdego rodzaju. Ekonomiści zajmują się kontrolą funkcjonowania rynku, gospodarki i finansów, a są specjalistami, którzy przybliżają najważniejsze kwestie życia człowieka w zakresie finansowym.

Idealni kandydaci na studia ekonomiczne nie powinni mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, społecznych, a nawet polityczno-prawnych. Kandydaci powinni wykazywać się predyspozycjami kierowniczymi i językowymi. Jeśli interesujesz się giełdą i gospodarką państwa, a także bieżącymi sprawami ekonomiczno-finansowymi, kierunek ekonomia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak ekonomia możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego lub w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Uczelnie w Łodzi zapewniają wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Studia ekonomiczne w Łodzi umożliwiają pracę w przedsiębiorstwach, w bankach, w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, w administracji centralnej i samorządowej, w organizacjach non-profit na stanowisku specjalisty do spraw ekonomicznych i zarządzania, doradcy finansowego i inwestycyjnego, analityka biznesowego, specjalisty do spraw sprzedaży i marketingu.

Abiturienci zatrudniani są w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych, w instytucjach krajowej administracji skarbowej, w instytucjach sektora ubezpieczeniowego, w biurach rachunkowych, w firmach konsultingowych, w domach maklerskich, w ministerstwach, w urzędach wojewódzkich, w firmach ubezpieczeniowych, w urzędach administracji samorządowej, w firmach z branży BPO, w organizacjach sektora publicznego (jednostki wojskowe, NFZ, ARiMR) i tym podobne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i informatyce, a także naukach polityczno-społecznych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, podstawy komunikacji społecznej, ekonomia środowiska, ekonomia rynku pracy, zarządzanie i marketing, polityka społeczna, rynki finansowe, socjologia, polityka gospodarcza, makroekonomia, podstawy prawa, finanse przedsiębiorstw, controlling, gospodarka oparta na wiedzy i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
 • podstawy komunikacji społecznej,
 • ekonomia środowiska,
 • ekonomia rynku pracy,
 • zarządzanie i marketing,
 • polityka społeczna,
 • rynki finansowe,
 • polityka gospodarcza,
 • podstawy prawa,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • gospodarka oparta na wiedzy
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, bankowość, rachunkowość i finanse. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie ekonomiczne, gospodarcze, społeczne. Studenci potrafią obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczne, przewidywać skutki decyzji ekonomicznych, sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy. Gromadzą, selekcjonują i przetwarzają informacje z zakresu zjawisk społecznych i ekonomicznych. Doskonalą także umiejętności kierownicze i komunikacyjne, jak również rozwijają predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Łodzi?

Studia na kierunku Ekonomia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek ekonomia w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent ekonomii pierwszego stopnia lub pokrewnych studiów ekonomicznych i finansowych lub z zakresu zarządzania.

Ekonomia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku ekonomia w Łodzi?

Kierunek ekonomia w Łodzi umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, w bankach, w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, w administracji centralnej i samorządowej, w organizacjach non-profit na stanowisku specjalisty do spraw ekonomicznych i zarządzania, doradcy finansowego i inwestycyjnego, analityka biznesowego, specjalisty do spraw sprzedaży i marketingu.

Absolwenci najczęściej zatrudniani są w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych, w instytucjach krajowej administracji skarbowej, w instytucjach sektora ubezpieczeniowego, w biurach rachunkowych, w firmach konsultingowych, w domach maklerskich, w ministerstwach, w urzędach wojewódzkich, w firmach ubezpieczeniowych, w urzędach administracji samorządowej, w firmach z branży BPO, w organizacjach sektora publicznego (jednostki wojskowe, NFZ, ARiMR), w agencjach pośrednictwa finansowego, w zakładach ubezpieczeń, w agencjach bankowych, w operatorach płatności elektronicznych, w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w firmach windykacyjnych.

Abiturienci są przygotowani do pracy w charakterze analityków finansowych, doradców finansowych i inwestycyjnych, specjalistów do spraw finansowo-administracyjnych, specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania, specjalistów do spraw finansowych, kierowników działu zaopatrzenia i dystrybucji, kierowników działu marketingu i sprzedaży, analityków biznesowych, doradców ekonomiczno-finansowych, głównych ekonomistów, specjalistów do spraw marketingu i handlu, specjalistów w bankach, kierowników przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, specjalistów do spraw kluczowych klientów, kierowników projektu, menedżerów do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, kierowników działu zakupów, kierowników przedsiębiorstw, które zajmują się usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przedstawicieli handlowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek ekonomia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Studia ekonomiczne w Łodzi wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów, którzy interesują się kwestiami finansowymi i giełdowymi. Liczba miejsc jest jednak ograniczona zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są w ramach limitu miejsc – w związku z tym są oni obejmowani postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 60

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne.

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – 5040 zł
 • Uniwersytet Łódzki – 4100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Uczelnie same decydują o tym, kiedy poinformują kandydatów o tym, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 26.09.2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, powinni dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w terminie wyznaczonym przez daną szkołę wyższą. Preferowana forma doręczenia plików może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni. Najczęściej kandydaci mogą składać komplety osobiście, bezpośrednio w siedzibie szkoły – czasem jednak dopuszczona zostaje także forma pośredniego przekazania dokumentów (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej czy poprzez osobę zaufaną, np. rodzica).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie wyznaczonym przez daną uczelnię – zazwyczaj formalności dopełniać można zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają najczęściej tylko kilka dni na dostarczenie kompletów. Należy pamiętać o tym, by doręczyć dokumentację na czas, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – od 14.09.2023 do 21.09.2023

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku ekonomia uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków ekonomiczno-finansowych. Kandydaci na studia coraz częściej stawiają na praktyczność i uniwersalność, a studia ekonomiczne pozwalają odnaleźć się na bardzo wielu stanowiskach, które oferuje współczesny rynek pracy. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści giełdowe i stricte finansowe?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek ekonomia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Łodzi?

Studia ekonomiczne w Łodzi cieszą się dużym zainteresowaniem.

Karol, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Myślę, że wybrałem ekonomię przez wzgląd na jej praktyczność. Interdyscyplinarne kształcenie pozwala mi na pracę praktycznie wszędzie – w urzędzie, w firmie, w administracji. Specjalizuję się w bankowości. Kierunek i specjalizacje są bardzo ciekawe, polecam.

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)