Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się w terminie nie później niż od 1 czerwca do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na uwb.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na uwb.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie w Białymstoku znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Białymstoku

kierunki studiów w Białymstoku

uczelnie i studia w Białymstoku

 

Uniwersytet w Białymstoku kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet w Białymstoku w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (40 kierunków) i drugiego (29 kierunków) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWB mogą aplikować na 52 kierunki studiów stacjonarnych oraz 14 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet w Białymstoku kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet w Białymstoku kierunki studiów - rekrtuacja 2022/2023

 • Administracja - Wydział Prawa UWB
 • Bezpieczeństwo i prawo - Wydział Prawa UWB
 • Biologia - Wydział Biologii UWB
 • Biologia z przygotowaniem pedagogicznym - Wydział Biologii UWB
 • Chemia - Wydział Chemii UWB
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa - Wydział Chemii UWB
 • Computer science - Instytut Informatyki UWB
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa - Wydział Prawa UWB
 • Ekobiznes - Wydział Biologii UWB
 • Ekonomia - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Ekonomia - Filia UWB w Wilnie
 • Europeistyka - Filia UWB w Wilnie
 • Filologia angielska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia angielska z elementami translatoryki - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia angielska z językiem hiszpańskim - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia angielska z językiem niemieckim - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia angielska z językiem rosyjskim - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia francuska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia obca nauczycielska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia polska nauczycielska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia rosyjska - przekładoznawstwo - Wydział Filologiczny UWB
 • Filozofia - Instytut Filozofii UWB
 • Filozofia i etyka - Instytut Filozofii UWB
 • Fizyka - Wydział Fizyki UWB
 • Historia - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Informatyka - Instytut Informatyki UWB
 • Informatyka - Filia UWB w Wilnie
 • Informatyka i ekonometria - Instytut Informatyki UWB
 • International economic relations - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • International relations - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska - Wydział Chemii UWB
 • Język francuski stosowany, z hiszpańskim - Wydział Filologiczny UWB
 • Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy - Wydział Filologiczny UWB
 • Kierunek ekonomiczno-prawny - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Kognitywistyka i komunikacja - Instytut Filozofii UWB
 • Kryminologia - Wydział Prawa UWB
 • Kulturoznawstwo - Instytut Studiów Kulturowych UWB
 • Matematyka - Wydział Matematyki UWB
 • Medical physics - Wydział Fizyki UWB
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Mikrobiologia - Wydział Biologii UWB
 • Pedagogika - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Praca socjalna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Prawo - Wydział Prawa UWB
 • Prawo i podatki w biznesie - Wydział Prawa UWB
 • Socjologia - Instytut Socjologii UWB
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Studia wschodnie - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Zarządzanie - Instytut Zarządzania UWB
 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet w Białymstoku: znaleziono 56

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i prawo
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym
Wydział Biologii UWB

II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia kryminalistyczna i sądowa
Wydział Chemii UWB

II stopnia

stacjonarne

Computer science
Instytut Informatyki UWB

I stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Wydział Prawa UWB

II stopnia

niestacjonarne

Ekobiznes
Wydział Biologii UWB

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Filia UWB w Wilnie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Filia UWB w Wilnie

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska z elementami translatoryki
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska z językiem niemieckim
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska z językiem rosyjskim
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Filologia francuska
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Filologia obca nauczycielska
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska nauczycielska
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska - przekładoznawstwo
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Instytut Filozofii UWB

II stopnia

stacjonarne

Filozofia i etyka
Instytut Filozofii UWB

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Filia UWB w Wilnie

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Instytut Informatyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Instytut Informatyki UWB

I stopnia

stacjonarne

International economic relations
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

II stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

II stopnia

stacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Wydział Chemii UWB

I stopnia

stacjonarne

Język francuski stosowany, z hiszpańskim
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Kierunek ekonomiczno-prawny
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka i komunikacja
Instytut Filozofii UWB

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Instytut Studiów Kulturowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Medical physics
Wydział Fizyki UWB

I stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Biologii UWB

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk o Edukacji UWB

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo i podatki w biznesie
Wydział Prawa UWB

I stopnia

niestacjonarne

Socjologia
Instytut Socjologii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Instytut Zarządzania UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)