Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Uniwersytecie w Białymstoku będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca 2023 do 9 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UWB zostaną ogłoszone 14 lipca 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na uwb.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWB ubiegało się kandydaci złożyli 4901 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet w Białymstoku przygotował 2,5 tys. miejsc na 32 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się kryminologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 14 osób. Do popularnych kierunków należały także: filologia angielska z językiem hiszpańskim (ponad 8 osób na miejsce) oraz bezpieczeństwo i prawo (ponad 5 osób na miejsce).   

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do 9 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

14 lipca 2023

Składanie dokumentów - I tura

17-20 lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 27 lipca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji 31 lipca 2023
Składanie dokumentów 1-2 sierpnia 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 10 września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji 15 września 2023
Składanie dokumentów 18-20 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na uwb.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie w Białymstoku znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Białymstoku

kierunki studiów w Białymstoku

uczelnie i studia w Białymstoku

 

Uniwersytet w Białymstoku kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet w Białymstoku w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (33 kierunki) i drugiego (27 kierunków) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWB mogą aplikować na 40 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet w Białymstoku kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet w Białymstoku kierunki studiów - rekrtuacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa UWB
 • Bezpieczeństwo i prawo - Wydział Prawa UWB
 • Biologia - Wydział Biologii UWB
 • Chemia - Wydział Chemii UWB
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa - Wydział Chemii UWB
 • Computer science - Instytut Informatyki UWB
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa - Wydział Prawa UWB
 • Ekobiznes - Wydział Biologii UWB
 • Ekonomia - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Ekonomia - Filia UWB w Wilnie
 • Europeistyka - Filia UWB w Wilnie
 • Filologia - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia obca nauczycielska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia polska nauczycielska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filozofia - Instytut Filozofii UWB
 • Filozofia i etyka - Instytut Filozofii UWB
 • Fizyka - Wydział Fizyki UWB
 • Historia - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Informatyka - Filia UWB w Wilnie
 • Informatyka - Instytut Informatyki UWB
 • Informatyka i ekonometria - Instytut Informatyki UWB
 • International economic relations - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • International relations - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska - Wydział Chemii UWB
 • Kierunek ekonomiczno-prawny - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Kognitywistyka i komunikacja - Instytut Filozofii UWB
 • Kryminologia - Wydział Prawa UWB
 • Kulturoznawstwo - Instytut Studiów Kulturowych UWB
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Filologiczny UWB
 • Matematyka - Wydział Matematyki UWB
 • Medical physics - Wydział Fizyki UWB
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Mikrobiologia - Wydział Biologii UWB
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Praca socjalna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Prawo - Wydział Prawa UWB
 • Prawo i podatki w biznesie - Wydział Prawa UWB
 • Socjologia - Instytut Socjologii UWB
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Studia wschodnie - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Zarządzanie - Instytut Zarządzania UWB

Dowiedz się więcej: www.uwb.edu.pl

 

Nowe kierunki na Uniwersytecie w Białymstoku:

 1. lingwistyka stosowana

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie w Białymstoku

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: ekonomia (535), prawo (473), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska (464), zarządzanie (401), kryminologia (367), informatyka (298), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim (247).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kryminologia (14,68), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim (8,23), administracja (6,36), bezpieczeństwo i prawo (5,8), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska (5,15), zarządzanie (4,56).
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie w Białymstoku:
 • ekonomia: 535 kandydatów 
 • prawo: 473 kandydatów
 • filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska: 464 kandydatów
 • zarządzanie: 401 kandydatów
 • kryminologia: 367 kandydatów
 • informatyka: 298 kandydatów
 • filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim: 247 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 09.07.2023 od 01.06.2023 do 10.09.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 do 27.07.2023 od 01.06.2023 do 10.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 09.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 27.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 10.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 10.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet w Białymstoku: znaleziono 44

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i prawo
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia kryminalistyczna i sądowa
Wydział Chemii UWB

II stopnia

stacjonarne

Computer science
Instytut Informatyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Wydział Prawa UWB

II stopnia

niestacjonarne

Ekobiznes
Wydział Biologii UWB

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Filia UWB w Wilnie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Filia UWB w Wilnie

I stopnia

stacjonarne

Filologia
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia obca nauczycielska
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska nauczycielska
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Instytut Filozofii UWB

II stopnia

stacjonarne

Filozofia i etyka
Instytut Filozofii UWB

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Filia UWB w Wilnie

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Instytut Informatyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Instytut Informatyki UWB

I stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

II stopnia

stacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Wydział Chemii UWB

I stopnia

stacjonarne

Kierunek ekonomiczno-prawny
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka i komunikacja
Instytut Filozofii UWB

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Instytut Studiów Kulturowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Medical physics
Wydział Fizyki UWB

I stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Biologii UWB

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo i podatki w biznesie
Wydział Prawa UWB

I stopnia

niestacjonarne

Socjologia
Instytut Socjologii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Instytut Zarządzania UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)