FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia polska nauczycielska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

 

W ramach kształcenia na kierunku filologia polska nauczycielska studenci zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru nauk literaturoznawczych, językoznawczych oraz kulturoznawczych. Co więcej, zyskają przygotowanie pedagogiczne i poznają wybrane techniki dydaktyczne, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Co więcej, nauczą się analizowania wybranych tekstów literackich.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wydawnictwach, redakcjach telewizyjnych, radiowych oraz prasowych. Dobrym rozwiązaniem będzie również objęcie pracy copywritera lub założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek filologia polska nauczycielska powinny odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia polska nauczycielska to:

 • język polski

 • historia

 • język obcy nowożytny.

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Filologia polska nauczycielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Filologia polska nauczycielska stopień: (II)
tryb: stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia polska nauczycielska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA?

Filologia polska nauczycielska to studia, które kształcą przyszłych nauczycieli kompleksowo przygotowanych do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach kształcenia będą mieli okazję zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i kompleksowe przygotowanie praktyczne z obszaru różnych dyscyplin naukowych, powiązanych z kulturą, językiem i literaturą Polski.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia polska nauczycielska możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach nauczania na kierunku filologia polska nauczycielska studenci zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru nauk filologicznych, kulturoznawczych i historycznych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat historii i kultury polskiej. Co więcej, skupią się na doskonaleniu zdolności językoznawczych i poznają wybrane zagadnienia z obszaru gramatyki opisowej, czy kultury języka.

Program przewiduje realizację zajęć z literatury. Studenci poznają wszystkie epok literackie, a także nauczą się dokonywania analizy i interpretacji wybranych tekstów literackich. Ze względu na specjalizacji rozwiną także umiejętności pedagogiczne oraz dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki dydaktyczne i metodyczne podczas prowadzenia zajęć z języka polskiego. Ponadto poznają zasady prawidłowej emisji głosu, co jest niezwykle ważne w pracy nauczyciela.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA?

Studia na kierunku filologia polska nauczycielska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA?

Ukończenie studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku filologia polska nauczycielska, przede wszystkim zostaną kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Równie ciekawą opcją może być praca w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz w mediach. Co więcej, absolwenci znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, agencjach reklamowych i marketingowych oraz w szkołach językowych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia polska nauczycielska:

 • wydawnictwa

 • media

 • redakcje czasopism

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

 • szkoły językowe

 • agencje reklamowe

 • agencje marketingowe

 • redakcje telewizyjne

 • własna działalność gospodarcza

 • copywriter

 • firmy i korporacje międzynarodowe.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Komentarze (0)