Dyplomacja publiczna

Dyplomacja publiczna

Studia na kierunku dyplomacja publiczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet w Białymstoku

Dyplomacja publiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie dyplomacja publiczna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Gdański

Dyplomacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku dyplomacja

Dyplomacja publiczna – kierunek studiów

Studia na kierunku dyplomacja publiczna to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku dyplomacja publiczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dyplomacja publiczna rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | dyplomacja publiczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku dyplomacja publiczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | dyplomacja publiczna - uczelnie >

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku studiów dyplomacja publiczna jest interdyscyplinarne i koncentruje się na teorii oraz praktyce komunikacji międzynarodowej, stosunków międzynarodowych oraz zarządzania wizerunkiem państw, organizacji czy innych podmiotów na arenie międzynarodowej. Studenci zyskują wiedzę oraz umiejętności potrzebne do skutecznego działania w zakresie dyplomacji, negocjacji czy zarządzania kryzysowego. Rozumieją mechanizmy i procesy tych procesów, a także uczą się projektowania strategii promocji czy zarządzania wizerunkiem w kontekście globalnym.

Praca po studiach

Absolwenci mogą pracować jako dyplomaci w ministerstwach spraw zagranicznych, ambasadach oraz w stałych przedstawicielstwach przy międzynarodowych organizacjach. Ich zadania będą obejmować negocjowanie międzynarodowe, reprezentowanie kraju w kontaktach międzynarodowych oraz monitorowanie i analizowanie sytuacji politycznych czy gospodarczych. Znajdą zatrudnienie także w firmach doradczych do spraw PR, w agencjach public relations specjalizujących się w obsłudze klientów międzynarodowych itd.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia na tym kierunku uwzględnia wyniki na maturze m.in. z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, dowolnego języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, filozofii czy geografii.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dyplomacja publiczna - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku dyplomacja publiczna?

Kierunki studiów, do których zalicza się dyplomację publiczną obejmują przedmioty związane z ekonomią międzynarodową i globalizacją. Dotyczą one teorii handlu międzynarodowego, globalizacji gospodarczej, międzynarodowych finansów publicznych czy ekonomicznych aspektów współpracy międzynarodowej.

Studenci poznają podstawy prawa międzynarodowego, w tym prawo humanitarne, ochrony środowiska, morskie czy normy dotyczące praw człowieka. Uczą się także technik komunikacji międzynarodowej, public relations czy zarządzania wizerunkiem.

Ważnym aspektem programu są seminaria tematyczne, projekty badawcze oraz praktyki zawodowe w ambasadach. Dzięki nim studenci zdobywają praktyczne doświadczenie i umiejętności wymagane na rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dyplomacja publiczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci potrafią efektywnie komunikować się na arenie międzynarodowej, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Uczą się tworzenia raportów, analiz, przemówień dyplomatycznych oraz publicznych.

Mają zdolność prowadzenia skutecznych negocjacji w różnych kontekstach międzynarodowych, z uwzględnieniem różnic kulturowych, politycznych i ekonomicznych. Znają strategie negocjacyjne oraz techniki mediacji.

Potrafią szybko reagować i zarządzać sytuacjami kryzysowymi na arenie międzynarodowej. Uczą się analizować sytuacje, podejmować decyzje w warunkach presji. Znają narzędzia i techniki stosowane w dyplomacji publicznej, czyli działaniach promujących interesy państwa, organizacji międzynarodowych instytucji na zewnątrz.

Ile trwają studia na kierunku dyplomacja publiczna?

Studia na kierunku dyplomacja publiczna trwają 3 lata (studia licencjackie).

Jaka praca po studiach na kierunku dyplomacja publiczna?

Absolwenci mogą pracować w ministerstwach spraw zagranicznych jako dyplomaci, pracownicy ambasad lub stałych przedstawicielstw przy międzynarodowych organizacjach. Ich zadania będą obejmować reprezentowanie kraju w negocjacjach, działania promocyjne i zarządzanie stosunkami dyplomatycznymi.

Czeka na nich również praca w firmach doradczych zajmujących się międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Mogą udzielać porad klientom z sektora publicznego oraz prywatnego w zakresie strategii międzynarodowych, zarządzania ryzykiem politycznym oraz komunikacji międzynarodowej.

Podejmą zatrudnienie również w instytucjach badawczych, think tankach oraz agencjach analizujących politykę zagraniczną różnych krajów i jej wpływ na stosunki międzynarodowe. Mogą prowadzić badania, redagować raporty i rekomendacje polityczne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dyplomacja publiczna

  • dyplomacja,
  • konsulting i doradztwo międzynarodowe,
  • public relations,
  • analityk polityki zagranicznej,
  • organizacje międzynarodowe.

Studia na tym kierunku dają uczestnikom możliwość podjęcia wielu ścieżek kariery, które są zgodne z ich zainteresowaniami, umiejętnościami i osobistymi preferencjami. Absolwenci są przygotowani do pracy w dynamicznym i wielokulturowym środowisku, gdzie umiejętności komunikacyjne, analityczne i międzykulturowe są kluczowe dla sukcesu zawodowego.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dyplomacja publiczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dyplomacja publiczna studia I stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Dyplomacja publiczna

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)