Dziennikarstwo międzynarodowe

Dziennikarstwo międzynarodowe

Dodaj do ulubionych

Dziennikarstwo międzynarodowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dziennikarstwo międzynarodowe to studia, które pozwolą zdobyć wszechstronne wykształcenie dziennikarskie oraz rozwinąć kompetencje lingwistyczne. Kierunek ten przygotowuje więc przyszłych dziennikarzy do pracy nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. W trakcie kształcenia studenci poznają historię dziennikarstwa, a także rozwijają własny warsztat twórczy.

Studia pozwalają też na intensywną naukę wybranego języka obcego. Studenci uczą się, jak redagować i tworzyć angażujące teksty związane z różnymi obszarami dziennikarstwa. Absolwenci po zakończeniu nauki znajdą pracę w różnorodnych mediach – radiu, telewizji, prasie czy serwisach internetowych. Mogą ubiegać się także o zatrudnienie w agencjach marketingowych czy PR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kandydat na kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe powinien na maturze wybrać następujące przedmioty:

 • drugi język obcy,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Dziennikarstwo międzynarodowe

Program studiów i przedmioty

W toku studiów na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe nauczysz się samodzielnego pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania i formułowania opinii.

Posiądziesz umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu.

Będziesz posługiwał się językiem angielskim na poziomie B2+ oraz drugim wybranym przez siebie językiem na poziomie B2. Zdobędziesz wiedzę o mediach, kulturze, literaturze współczesnej kraju w obrębie wybranego przez siebie drugiego języka.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego pozyskiwania informacji, ich selekcjonowania i formułowania opinii
 • posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich
 • posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+
 • posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie B2
 • mediów, kultury, literatury współczesnej w obrębie wybranego przez siebie drugiego języka obcego
 • znajomości zasad praw autorskich i prasowych

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek dziennikarstwo międzynarodowe jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenie będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku dziennikarstwo międzynarodowe zdobędziesz wszechstronną wiedzę z obszaru szeroko pojętych nauk humanistycznych, społecznych kulturowych.

Ponadto, dowiesz się więcej na temat międzynarodowej sytuacji kulturowej, gospodarczej i politycznej. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów o powyższej tematyce, między innymi takich jak:

 

 • przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych
 • pisanie tekstów dziennikarskich
 • film i teatr w Niemczech (Rosji)

 

Program kształcenie zakłada realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz swój warsztat dziennikarski i nauczysz się pisać i redagować różnego rodzaju teksty.

Studenci zdobędą także zdolność posługiwania się językiem angielskim oraz dodatkowym językiem obcym, na przykład niemieckim. Uzyskaną wiedzę wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dziennikarz jest obecnie bardzo popularnym zawodem, tym bardziej przy stale rosnącej liczbie informacji i faktów. Jego praca polega na ich zbieraniu, przetwarzaniu a następnie upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji.

W dzisiejszych czasach dostęp do mediów ma każdy z nas, a pole naszych zainteresowań nie ogranicza się tylko do informacji lokalnych ale międzynarodowych.

Jeżeli zatem pasjonuje Cię praca dziennikarza oraz chcesz sięgać nieco dalej niż granica Twojego kraju powinieneś rozpocząć studia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe.

 

5. Gdzie studiować dziennikarstwo międzynarodowe

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dziennikarstwo międzynarodowe:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dziennikarstwo międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dziennikarstwo międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe

Praca po studiach

Wszechstronna wiedza zdobyta na studiach pozwoli Ci na znalezienie zatrudnienia w lokalnych mediach ale również w mediach zagranicznych.

Absolwenci dziennikarstwa międzynarodowego będę mogli spełniać się w redakcjach mediów tradycyjnych o tematyce ogólnej oraz specjalistycznej, również w redakcjach internetowych czekają wolne miejsca pracy.

Osób po studiach na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe szukają również agencje promocyjno-reklamowe i PR, a także różnego rodzaju ośrodki, na stanowisko rzecznika prasowego.

 

Absolwent kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe znajdzie zatrudnienie w:

 • w mediach lokalnych i zagranicznych
 • redakcjach mediów tradycyjnych
 • redakcjach mediów internetowych
 • agencjach promocyjno-reklamowych
 • agencjach PR-owych
 • jednostkach zatrudniających rzeczników prasowych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)