Pedagogika - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika - Katowice i woj. śląskie

Pedagogika - Katowice i woj. śląskie

Studia śląskie

na kierunku Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Katowice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?
Pedagogika z tłumaczenia greckiego oznacza „prowadzący dziecko”, natomiast w przekładzie łacińskim to „sztuka wychowania”. Dziedzina ta zajmuje się kształceniem człowieka na przestrzeni jego życia. Z tego powodu nauka wychowania jest bardzo ważną kwestią, zwłaszcza że rozpoczyna się już w zaczątkach rozwoju, czyli od najmłodszych lat.
Pedagodzy mają główny wkład, tuż po rodzicach, w wychowanie i rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To oni rozpoczynają niezbędną edukację, która rozwijana jest na poszczególnych szczeblach w późniejszych latach. Wykształcenie pedagogiczne pomaga w dotarciu do uczniów, jednakże idealny kandydat musi odznaczać się dużą dozą cierpliwości i empatii. Praca z dziećmi nie należy do najłatwiejszych i wymaga odpowiedniego podejścia!
 
Program studiów i gdzie studiować
Pedagogika to jeden z najstarszych kierunków studiów, który wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Na Śląsku pedagogikę można studiować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.
Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim ze względu na swą różnorodność mogą proponować zróżnicowane programy kształcenia pod względem przedmiotów i specjalności. Siatka zajęć przewiduje na przykład: arteterapię, psychologię, pedagogikę, biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, socjologię, filozofię, emisję głosu czy dydaktykę. Program zajęć jest różnorodny, nastawiony na dużą ilość praktyki zawodowej i ćwiczeń praktycznych. Wykłady zaś zapewniają niezbędną wiedzę teoretyczną, która może przysłużyć się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.
 
Praca po studiach
Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim takie jak pedagogika zapewniają szereg możliwości, dlatego absolwenci zawsze mogą znaleźć coś dla siebie na aktualnym rynku pracy. Pedagodzy to pracownicy ośrodków wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych. Mogą być kierownikami placówek wsparcia dziennego czy koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, a także, po uzyskaniu stopnia magistra, dyrektorami ośrodków adopcyjnych.
Bardzo interesujące specjalności zapewniają ukierunkowanie w konkretnej dziedzinie. Studenci zdobywają potrzebne umiejętności do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale także z osobami starszymi czy w placówkach resocjalizacyjnych. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego śląskie studia pedagogiczne cieszą się nieustającym zainteresowaniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to kierunek dla pasjonatów i ludzi z powołaniem.

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika?

Studia pedagogiczne należą do najstarszych kierunków humanistycznych, a skupia się na nauczaniu i wychowywaniu. Na jedno miejsce wciąż jest kilku kandydatów, dlatego warto zdobyć jak najwyższe wyniki, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym, podczas egzaminów dojrzałości. Wśród szczególnie punktowanych przedmiotów znajduje się: biologia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, język polski. Następnie pamiętaj o internetowej rejestracji i dostarczeniu odpowiednich dokumentów, gdy już znajdziesz się na liście osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 12.05.2020
do 31.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 12.05.2020
do 31.10.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.07.2020
do 11.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.07.2020
do 11.10.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku PEDAGOGIKA (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne:
2900 zł
niestacjonarne:
3600 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział: Wydział Nauk Społecznych UŚ
stacjonarne:
bezpłatne (limit: 120)
niestacjonarne:
brak danych
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ
stacjonarne:
bezpłatne (limit: 40)
niestacjonarne:
brak danych
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stacjonarne:
3650 zł
niestacjonarne:
3650 zł
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach stacjonarne:
4300 zł
niestacjonarne:
3900 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika?

Studia pedagogiczne w Katowicach można odbywać zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Idealnym rozwiązaniem dla osób, które także pracują, będą studia zaoczne. Wiążą się one jednak z dodatkową opłatą i dużą ilością pracy własnej, ponieważ w trybie weekendowym nie da się zrealizować całego programu kształcenia, który z powodzeniem jest realizowany podczas regularnych spotkań w tygodniu.

Uczelnie śląskie zapewniają najwyższą jakość kształcenia, jednak oferta ich specjalności i programy studiów mogą się nieco różnić. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się:

 • psychologia,
 • pedagogika ogólna,
 • filozofia wychowania,
 • arteterapia,
 • emocja głosu,
 • dydaktyka ogólna,
 • podstawy prawa oświatowego,
 • socjologia.

 

Studenci mogą wybrać także konkretną specjalność. Oferta jednak może ulec zmianie w zależności od zainteresowania, dlatego warto ją wcześniej zweryfikować na stronach uczelni. Wśród propozycji specjalizacji odnaleźć można na przykład:

 • edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną,
 • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną.

 

Studenci zdobywają niezbędną teorię i poznają metodologię badań z zakresu pedagogiki. Absolwenci uczą się, jak sobie radzić nie tylko z dziećmi, ale i osobami dorosłymi czy osobami w wieku starczym. Rozwinięte predyspozycje empatyczne, cierpliwość i dobre podejście to cenne umiejętności sprawdzające się nie tylko w pracy z dziećmi, ale i w działaniach resocjalizacyjnych. Są to także doskonałe umiejętności, pozwalające na dobrą współpracę w różnych miejscach zatrudnienia. Interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, takich jak psychologia, historia, prawo, biologia to atut, który pozwala przyszłym pedagogom zrozumieć działanie człowieka, a także przyczynia się do poziomu kształcenia.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Katowicach i woj. śląskim?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Katowicach i woj. śląskim?

Kierunek pedagogika można studiować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się tytułem licencjata, stopień drugi kończy się tytułem magistra po czterech semestrach edukacji. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia ułatwia podjęcie pracy już po pierwszym stopniu, który skupia się na podstawowej i niezbędnej wiedzy umożliwiającej rozwijanie kompetencji pedagogicznych na stopniu drugim.
Studia śląskie są przystosowane do potrzeb przyszłych kandydatów. Podział na pierwszy i drugi stopień zapewnia rozsądne dawkowanie wiedzy, a także umożliwia studentom innych kierunków kontynuowanie swojej edukacji na pedagogice jedynie na stopniu drugim.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Katowicach i Gliwicach?

Pamiętaj, że zawód pedagoga jest bardzo odpowiedzialny i z pewnością nie jest łatwy, ponieważ jego działania wpływają na ukształtowanie dziecka już od najwcześniejszych lat, a wpływa to na jego późniejsze działania. Nim zdecydujesz, że kierunek pedagogika w Katowicach i Gliwicach to coś dla Ciebie, zastanów się:

 • Czy lubisz pracować z dziećmi i masz do nich cierpliwość?
 • Czy dążysz do zrozumienia człowieka i chcesz mu pomagać w jego rozwoju?
 • Czy czujesz powołanie wychowawcze?
 • Czy jesteś osobą kreatywną, masz wiele pomysłów i potrafisz je wykorzystać?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia pedagogiczne mogą być właśnie dla Ciebie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Kierunek pedagogika w Katowicach i woj. śląskim cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ale lista osób przyjmowanych w danym roku akademickim jest ograniczona. By znaleźć się w gronie szczęśliwców, przygotuj się jak najlepiej do egzaminów dojrzałości. Dobre wyniki, zwłaszcza z poziomów rozszerzonych, mogą wpłynąć na Twoją pozycję na liście kandydatów. Maturzyści, którzy rozważają studia pedagogiczne, powinni rozważyć zdawanie takich przedmiotów jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, biologia. Oczywiście Twoje szanse wzrosną, jeśli będziesz laureatem lub finalistą olimpiady lub konkursu. W przypadku kierunku pedagogika na pewno wysoko punktowana będzie na przykład Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Historyczna czy Olimpiada z języka obcego.

Sam proces rekrutacji przebiega podobnie na każdej uczelni w Polsce. Po internetowej rejestracji, podczas której uzupełniasz swoje dane i wyniki maturalne oraz dokonujesz opłaty rekrutacyjnej, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejsze będą podanie i oświadczenie, świadectwo dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, dowód osobisty do wglądu, a także zaświadczenia informujące o wynikach z konkursów i olimpiad, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach uczelni śląskich.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku pedagogika?

Jaka praca po kierunku pedagogika?

Osoby, które w przyszłości chciałyby pracować z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy osobami starszymi mogą poważnie rozważyć studia pedagogiczne, które wbrew pozorom na rynku pracy oferują wiele możliwości. Absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w placówkach szkolnych, ale i pozaszkolnych, w administracji oświatowej, urzędach pracy, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych — w kraju i za granicą.

Niejednokrotnie abiturienci są ekspertami w poradniach rodzinnych i terapeutycznych, nauczycielami, coachami, prowadzą szkolenia czy pełnią funkcję kuratora społecznego i sądowego, a także są pedagogami w szkole, policji, wojsku, zakładach karnych czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Absolwenci znajdują także zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego czy placówkach resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Studenci, którzy ukończyli kierunek pedagogika w Katowicach i Gliwicach, zatrudniają się często jako wychowawcy w świetlicach lub ośrodkach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Niezbędne uprawnienia, które student zyskuje wraz z ukończeniem studiów pedagogicznych to predyspozycje do pełnienia funkcji kierownika placówki wsparcia dziennego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektora ośrodka adopcyjnego, pracownika placówek wsparcia dziennego i ośrodków opiekuńczych i terapeutycznych.

Kierunek studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak pedagogika zapewniają bardzo wiele możliwości na rynku pracy, które, wbrew wszechobecnym stereotypom, nie odnoszą się jedynie do pełnienia funkcji nauczyciela przedszkolnego czy wczesnoszkolnego. Umiejętności i gruntowna wiedza pozwalają na podjęcie pracy w wielu miejscach na różnych stanowiskach, które wpływają na kształcenie nie tylko dzieci, ale i całego społeczeństwa w różnym wieku.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika?

Studia w Katowicach i woj. śląskim zapewniają wachlarz możliwości, jeśli chodzi o oferty pracy, również dla absolwentów pedagogiki.

Karolina, studentka drugiego roku studiów licencjackich, twierdzi:

Kocham dzieci! Zawsze chciałam z nimi pracować, ale teraz bardziej myślę o terapii. To bardzo ważne, by pomagać najmłodszym już we wczesnych etapach rozwoju. Psychologia pomaga mi zrozumieć kim jest człowiek... kim jestem ja sama.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)