Zarządzanie - Szczecin

Zarządzanie - Szczecin

Studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Pokaż więcej

16.01.2024

Zarządzanie - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Zarządzanie w Szczecinie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Zarządzanie - Szczecin
Studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Zarządzanie Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu dają studentów zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. badania marketingowe, prawo gospodarcze czy rachunkowość i podatki.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studia te są bazą do podjęcia pracy w firmach zajmujących się public relation, agencjach reklamowych, biurach marketingowych czy firmach konsultingowych.

 

Uczelnie

W Szczecinie zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychZachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Politechnice Morskiej w Szczecinie, Uniwersytecie Szczecińskim oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychCollegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych, Akademi Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie, Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczeciniem Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, chemia, fizyka i astronomia, historia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3800 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli studenci zarządzania muszą wykazać się znajomością przedmiotów ścisłych – wśród kandydatów na ten kierunek w szczególności cenione są zdolności analityczne i matematyczne. Dlatego warto, by osoby, którym zależy na zdobyciu przedsiębiorczych kompetencji, na liście przedmiotów maturalnych uwzględniły np. matematykę, fizykę, geografię czy informatykę.

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Szczecinie

 

Zarządzanie to kierunek, który zapoznaje studentów z zagadnieniami związanymi m.in. z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw zarówno na polskich, jak i międzynarodowym rynku gospodarczym. Studia te skierowane są do tych osób, które ciekawią się m.in. szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami kierowania, edukacją, koordynowaniem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, menadżerstwem czy kapitałem ludzkim.

 

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci zarządzania, w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej, charakteryzują się kompetencjami interdyscyplinarnymi cenionymi w różnych branżach. Zarządzanie jako uniwersalny kierunek kształtuje kompetencje studentów, które są niezbędne w każdej aktywności biznesowej i ekonomicznej. Absolwenci tego kierunku są gotowi do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i zagranicznych.

 


Wiedza

W trakcie studiów uczestnicy zajęć teoretycznych na poszczególnych kierunkach zapoznawani są z podstawowymi problemami gospodarczymi, a także najważniejszymi dokumentami prawnymi, które istotny wpływ mają na prowadzenie działalności gospodarczej lub zarządzanie finansami. Uczestnicy zajęć na kierunku zarządzanie kształceni są w takich dziedzinach jak np.: ekonomia, psychologia czy socjologia. W trakcie nauki studenci starają się zrozumieć mechanizmy i procesy zarządzania, a także społeczno-ekonomiczne uwarunkowania współczesnego rynku gospodarczego.

Program studiów przewiduje zajęcia poświęcone dynamice współczesnego rynku, na którym w przyszłości pracować będą przyszli przedsiębiorcy. W trakcie zajęć teoretycznych studenci zapoznają się z najważniejszymi kodeksami prawnymi i uczą się poprawnego interpretowania ich treści. Uczestnicy poznają charakterystykę polskiego i międzynarodowego rynku, zgłębią też zagadnienia poświęcone społecznym i psychologicznym aspektom zarządzania.


Wiedza, którą mają absolwenci zarządzania:

 • rozumieją podstawowe problemy gospodarcze przedsiębiorców
 • analizują i interpretują poszczególne treści prawne
 • rozumieją ekonomiczne, psychologiczne i socjologiczne czynniki kształtujące współczesny rynek
 • rozumieją mechanizmy i procesy zarządzania
 • znają dynamikę współczesnego rynku

 


Umiejętności

Studenci zarządzania realizują różnorodne zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i profesjonalnych narzędzi. Absolwenci tego kierunku umiejętnie przeprowadzają rzetelną analizę strategiczną firmy, a także sprawnie przygotowują i realizują plany działań marketingowych i PR. Specjaliści zarządzania bez problemu i skutecznie kreują markę produktu i przedsiębiorstwa oraz tworzą niezbędne do funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa biznesplany.

Studenci zarządzania dowiadują się tego, w jaki sposób kierować sposób kierować zespołem pracowniczym – poznają metody motywowania ludzi do działania, a także uczą się optymalizacji ich pracy. Absolwenci tego kierunku sprawnie porozumiewają się w języku obcym, a także efektywnie prezentują się na arenie polskiej i międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku sprawnie zarządzają m.in. finansami, informacjami, zasobami ludzkimi czy projektami. Studia te pozwalają studentom także na rozwinięcie zdolności informatycznych.

Umiejętności, które mają absolwenci zarządzania:

 • wykorzystują nowoczesne technologie i profesjonalne narzędzia informatyczne
 • prowadzą analizę strategiczną firmy
 • przygotowują i realizują plany działań marketingowych i PR
 • kreują markę produktu i firmy
 • tworzą biznesplany
 • sprawnie komunikują się w języku obcym
 • motywują zespół do pracy i optymalizują jego działania
 • dokonują skutecznej autoprezentacji na arenie międzynarodowej

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, program studiów II stopnia przewiduje 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka daje studentom szansę na rozwinięcie własnych zainteresowań i profesjonalnych kompetencji na terenie uczelni. Studenci stacjonarni częściej realizują duże projekty i uczestniczą w życiu uczelnianym. Stacjonarne studia mogą utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarne studia to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby pogodzić pracę na pełnym etacie z nauką na uczelni. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. 

3. Program studiów i przemdioty

Absolwenci tego kierunku znają najważniejsze techniki i narzędzia stosowane przez profesjonalnych przedsiębiorców. Współczesne uczelnie kładą nacisk na to, by przyszli eksperci znali nowoczesne rozwiązania, a także sprawnie poruszali się w międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. Program kierunku zarządzanie przewiduje także praktyczne ćwiczenia i warsztaty, które pomogą studentom rozwinąć cenne kompetencje miękkie.

Studenci nie tylko poznają najważniejsze podstawy np. społeczne, ekonomiczne czy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale także uczą się stosowania skutecznych technik perswazji czy negocjacji.

Przykładowe przemdioty na kierunku zarządzanie w Szczecinie:

 • Badania marketingowe
 • Mikroekonomia
 • Prawo gospodarcze
 • Teoria organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość i podatki

 

 

3. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci zarządzania są ambitni, pewni siebie i często przebojowi. W pracy zawodowca niezbędna jest kreatywność i oryginalność. Studenci tego kierunku powinni być zatem komunikatywni, otwarci i elastyczni. Kandydaci na zarządzanie powinni być też zdeterminowani. W nauce przydadzą im się zdolności komunikacyjne i językowe. Dobrze też, by przyszli przedsiębiorcy mieli zdolności analityczne i matematyczne.

Skuteczni przedsiębiorcy potrafią podejmować trudne decyzje i nie boją się ryzyka. Doskonale organizują swój czas oraz pracę, a cechują ich zdolności przywódcze. Umiejętnie komunikują się z członkami zespołu i są odpowiedzialni. Student zarządzania powinien być charyzmatyczny i pewny siebie.

Predyspozycje kandydatów na studia na zarządzanie:

 • ambicja, pewność siebie, przebojowość
 • kreatywność, oryginalność
 • komunikatywność, otwartość, elastyczność
 • determinacja, gotowość do działania
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • odpowiedzialność, umiejętność współpracy
 • zdolności zarządcze, charyzma

Uczelnie w Szczecinie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Morska w Szczecinie (Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Szczecin stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Ekonomiczny) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Szczecinie

Program studiów na kierunku zarządzanie w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci studiów I stopnia przez 6 semestrów zdobywają podstawową wiedzę z zakresu różnorodnych aspektów zarządzania. W trakcie nauki przyszli przedsiębiorcy uczą się tego, w jaki sposób poznane metody i techniki wykorzystywać w praktycznym działaniu. Absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać tytuł licencjata i kontynuować edukację na studiach II stopnia lub rozpocząć karierę zawodową.

Studenci II stopnia zarządzania w szczególności przygotowywani są do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Przez kolejne 4 semestry studenci tego kierunku zdobywają cenne doświadczenie zawodowe, często we współpracy z profesjonalnymi firmami. Absolwenci studiów II stopnia mogą otrzymać tytuł magistra.

Zarządzanie w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Szczecinie

Umiejętności absolwentów zarządzania mogą zostać wykorzystane w wielu dziedzinach zawodowych. Przyszli przedsiębiorcy mogą rozpocząć własną działalność lub kierować istniejącą już firmą. Ponadto absolwenci tego kierunku szkoleni są w zakresie doradztwa. Absolwenci tego kierunku mogą aplikować na różnorodne stanowiska, które związane są m.in. z koordynowaniem pracy zespołu, zarządzaniem przedsiębiorstwem czy prowadzeniem działań doradczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie:

 • małe, średnie przedsiębiorstwa
 • agencje reklamowe
 • firmy public relations
 • biura marketingu
 • departamenty planowania i rozwoju gospodarczego
 • kadry zarządzania zasobami ludzkimi
 • firmy konsultingowe
 • firmy logistyczne
 • własna firma
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych i rynku krajowym

Ile osób na miejsce na zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie w Szczecinie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Szczecinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Szczeciński aplikowało 205 kandydatów.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Morskiej w Szczecinie, jako specjalność w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie, Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, jako specjalność w Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych oraz jako specjalność w Akademii Nauk Stosowania TWP w Szczecinie.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 190 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferują również Politechnika Morska w Szczecinie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ZUT, PM, USZ oraz na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3800 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunenk zarządzanie - uczelnie w Szczecinie:

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Zarządzanie studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie 

 

Zarządzanie studia niestacjonarne - uczelnie w Szczecinie 
 
Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie 
 
Zarządzanie studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Szczecinie 

 

Limity miejsc

Każdy z kierunków studiów w Szczecinie ma ustalony limit miejsc, na który może przyjąć studentów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie wyższe opiera się na konkursie świadectw, który stanowi podstawę do ułożenia listy osób zakwalifikowanych. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie w Szczecinie, to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Warto mieć na uwadze, że na studia mogą dostać się tylko najlepsi wśród kandydatów.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Szczecinie: 

 • Politechnika Morska w Szczecinie: 64
 • Uniwersytet Szczeciński: 190

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Zarządzanie w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Nieco inaczej kwestia finansów wygląda nico inaczej w przypadku studiów niestacjonarnych, bowiem niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. Uczelnie w Szczecinie umożliwiają rozłożenie czesnego na raty.

Zarządzanie studia w Szczecinie - ceny 2023: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 5200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie: od 5150 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.   

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na zarządzanie w Szczecinie po zarejestrowaniu się w systemie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się opublikowania list? Daty ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Szczecinie, jednak zazwyczaj publikowane są około w połowy lipca.  

Kandydaci na zarządzanie w Trójmieście informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie można również znaleźć takie informacje, jak uzyskana ilość punktów czy zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Politechnika Morska w Szczecinie: lipiec 2024
 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Uczelnie w Szczecinie ustalają, aby kandydaci osobiście składali komplet dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje także możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Kandydaci na zarządzanie mogą sprawdzić na stronach poszczególnych uczelni, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników kandydaci na zarządzanie w Szczecinie, aby móc zacząć zajęcia już od października muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie trzeba złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie w Szczecinie? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej.

Kandydaci muszą pamiętać o tym, jak ważne jest dopilnowanie terminów bowiem niedostarczenie dokumentów może grozić nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania): lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie mają wyraźne predyspozycje do działania w roli nowoczesnych menedżerów, wyróżniających się obszerną wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, jak również umiejętnościami analitycznymi i technicznymi w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych oraz kompetencjami społecznymi, bez których niemożliwa jest prawidłowa i skuteczna komunikacja. A jak mogą wyglądać ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista ds. marketingu – 4570 złotych
 • specjalista ds. sprzedaży – 4520 złotych
 • specjalista ds. zarządzania jakością – 6200 złotych
 • product manager – 6960 złotych

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Zarządzanie bez wątpienia należy do grona kierunków perspektywicznych, jak również należy do grona kierunków, których programy modyfikują się i dostosowują do potrzeb i wymagań współczesnego rynku. Taki charakter pozwala pozyskać wiedzę praktyczną, na którą istnieje duże zapotrzebowanie, jak również wiedzę, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Magnesem przyciągającym do nauki mogą być również specjalności, ponieważ większość uczelni prowadzących ten kierunek oferuje studentom różne drogi rozwoju.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia w Szczecinie, którzy planują podjąć kształcenie w zakresie zarządzania mają do wyboru kilka propozycji kształcenia. Dwie pochodzą od uczelni publicznych.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Politechnika Morska
 • Uniwersytet Szczeciński

Kandydaci coraz częściej zastanawiają się nad wyborem uczelni niepublicznych. Osoby zainteresowane studiami z obszaru zarządzania mogą skorzystać z jednej oferty.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Szczecinie:

 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Zarządzania zdobywają wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z zagadnień reprezentujących różne dyscypliny. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • informatyka w zarządzaniu
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zachowanie konsumentów
 • rachunkowość zarządcza
 • kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Szczecinie

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Szczecinie, powinieneś zawczasu upewnić się, czy jest to kierunek dla ciebie. W tym celu zapewne zapoznałeś się już z wcześniejszymi akapitami artykułu, dlatego teraz zostanie wyłącznie wyjaśnienie szczegółowych procedur postępowania w przypadku rekrutacji na te studia.

Jeśli ukończyłeś szkołę średnią, ale nie przystępowałeś jeszcze do matury, powinieneś już dzisiaj zacząć przygotowania do egzaminu z matematyki, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego nowożytnego, gdyż to właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na opisywany kierunek.

Konkurs dyplomów, w którym wezmą udział wszyscy absolwenci pierwszego stopnia studiów na kierunku Zarządzanie lub innym pokrewnym, polega na wyborze określonej liczby kandydatów z najlepszymi ocenami uzyskanymi na dyplomie ukończenia studiów. Dlatego jeżeli zależy ci na wkroczeniu w szeregi studentów, powinieneś zadbać o jak najlepsze oceny.

Alternatywą dla jednej z powyższych dróg jest najtrudniejsza, ale otwierająca wszystkie możliwe furtki edukacyjne, a mianowicie zdobycie tytułu finalisty lub laureata jednego z ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Warto wziąć pod uwagę:

 • Olimpiadę Matematyczną
 • Olimpiadę Przedsiębiorczości
 • Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej

 

Proces rekrutacji

Wszystkim doskonale znana elektroniczna rejestracja kandydatów to pierwszy krok do wykonania na drodze swojej przygody z Zarządzaniem. Znajdujący się na stronie internetowej wybranej uczelni formularz aplikacyjny to łatwy i wygodny sposób na zgłoszenie swojej kandydatury do podjęcia Zarządzania.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy uda ci się odnaleźć swoje nazwisko na jednej z list przyjętych na Zarządzanie w Szczecinie, pozostanie ci tylko dostarczenie pliku potrzebnych dokumentów, wśród których znajdą się:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • fotografia o wymiarach 35X45mm
 • formularz aplikacyjny pobrany ze strony internetowej wybranej uczelni

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Szczecinie

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie w Szczecinie można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie na dwóch uczelniach publicznych:

 • Politechnice Morskiej w Szczecinie
 • Uniwersytecie Szczecińskim

Studia na kierunku zarządzanie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym w Szczecinie oferują również następujące uczelnie prywatne:

 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie

Ponadto zarządzanie jako specjalność na innym kierunku oferuje kilka szkół wyższych w tym mieście:

 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych (bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
 • Politechnika Morska w Szczecinie (logistyka)
 • Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (bezpieczeństwo i higiena pracy)
 • Uniwersytet Szczeciński (finanse i rachunkowość)
 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie 
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (zarządzanie i inżynieria produkcji)

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatną naukę na kierunku zarządzanie w Szczecinie rozpocząć można na kilku uczelniach publicznych w ramach studiów stacjonarnych:

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie można podjąć w następujących szkołach wyższych w Szczecinie:

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dowiedz się więcej zarządzanie w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie w Szczecinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3800 zł do 5200 zł. ceny - zarządzanie Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na zarządzaniu są płatne. Bezpłatną naukę na tym kierunku można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Szczecin studia i stopnia

Zarządzanie Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Szczecin studia stacjonarne

Zarządzanie Szczecin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Szczecinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zarządzanie w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie znajduje się na samym szczycie kierunków, które chciałbyś podjąć, ale wciąż nie jesteś do końca pewien, czy to właściwy wybór dla ciebie? Renomę kierunku (lub jej ewentualny brak) najlepiej potwierdzają opinie jego studentów i absolwentów, dlatego z pewnością okażą się one dla ciebie cenne.

Krzysztof, student trzeciego roku Zarządzania w Szczecinie, mówi:

„Pozycja lidera podczas wszystkich prac grupowych prawie zawsze była moja. Doskonale się w tym czułem i potrafiłem doprowadzić zespół do osiągnięcia sukcesu. Dlatego postanowiłem pójść o krok dalej i połączyć pasję do zarządzania z podobnym kierunkiem kształcenia. Niedługo skończę studia i jestem pewien, że świetlana przyszłość zawodowa będzie stała przede mną otworem.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek ZARZĄDZANIE

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu