Geodezja i kartografia - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

geodezja i kartografia

Odkryj kierunek geodezja i kartografia we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Geodezja i kartografia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Geodezja i kartografia Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu geodezję i kartografię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWR), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku geodezja i kartografia umożliwiają zdobycie zarówno podstawowej wiedzy z zakresu matematyki oraz nauk przyrodniczych i nauk technicznych, jak i wiedzy specjalistycznej z obszaru geodezji i kartografii. W trakcie kształcenia studenci będą mieli okazję poznać współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w firmach geodezyjnych, wydawnictwach kartograficznych, a także w różnego rodzaju instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Politechnika Wrocławska

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i kartografia:

 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest ocena na dyplomie, wynik oceny dorobku studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Geodezja i kartografia to niezwykle szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, która swoim zakresem obejmuje pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i innych dziedzin. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają zaś prowadzić zaawansowane analizy zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, odkrywać prawidłowości rządzące tymi zjawiskami, a także planować optymalnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Studenci omawianego kierunku studiów będą więc mogli wykształcić wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia studenci nauczą się określać i ewidencjonować własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki gruntami, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, topograficznych, gospodarczych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Co ważne, w trakcie ćwiczeń studenci będą mogli korzystać z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania. Dodatkowo bogata oferta specjalności umożliwia maksymalne dopasowanie programu kształcenia do zainteresowań i planów zawodowych studentów.

 

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Studia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, działach mierniczych w zakładach górniczych, a także w przedsiębiorstwach geoinformatycznych świadczących usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w administracji publicznej, np. w jednostkach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, gospodarką przestrzenną, tworzeniem geoportali i wykorzystaniem systemów GIS.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

 • firmy geodezyjne,
 • firmy budowlane,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • górnictwo,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Wrocław studia i stopnia

Geodezja i kartografia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Wrocław studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Mieście wrocławiu

Kierunki geograficzne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia