Geodezja i kartografia - Wrocław

Geodezja i kartografia - Wrocław

Studia na kierunku geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

01.02.2024

Geodezja i kartografia studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku geodezja i kartografia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Geodezja i kartografia - Wrocław
Studia na kierunku geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu rozpocznie się 25 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Geodezja i kartografia Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku geodezja i kartografia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych, jak i wiedzy specjalistycznej z obszaru geodezji i kartografii. W trakcie kształcenia studenci będą mieli okazję poznać współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych ziemi oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w firmach geodezyjnych, wydawnictwach kartograficznych, czy górnictwie. Geodeci i kartografowie mogą pracować także w różnego rodzaju instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWR), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku geodezja i kartografia:

 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest ocena na dyplomie, wynik oceny dorobku studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Geodezja i kartografia to niezwykle szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, która swoim zakresem obejmuje pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i innych dziedzin. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają zaś prowadzić zaawansowane analizy zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, odkrywać prawidłowości rządzące tymi zjawiskami, a także planować optymalnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Studenci omawianego kierunku studiów będą więc mogli wykształcić wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia studenci nauczą się określać i ewidencjonować własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki gruntami, wykonywania map zasadniczych, ewidencyjnych, topograficznych, gospodarczych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Co ważne, w trakcie ćwiczeń studenci będą mogli korzystać z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania. Dodatkowo bogata oferta specjalności umożliwia maksymalne dopasowanie programu kształcenia do zainteresowań i planów zawodowych studentów.

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek geodezja i kartografia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Studia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku geodezja i kartografia we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, działach mierniczych w zakładach górniczych, a także w przedsiębiorstwach geoinformatycznych świadczących usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w administracji publicznej, np. w jednostkach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, gospodarką przestrzenną, tworzeniem geoportali i wykorzystaniem systemów GIS.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia:

 • firmy geodezyjne,
 • firmy budowlane,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • górnictwo,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Wrocław studia i stopnia

Geodezja i kartografia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia Wrocław studia stacjonarne

Geodezja i kartografia Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Mieście wrocławiu

Geodezja i kartografia w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia